5. Sınıf Fen Bilimleri

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 156-157-158-159 Cevapları MEB Yayınları

Göster

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sınavlarda Çıkmış Sorular Cevapları Sayfa 156, 157, 158, 159


Sınavlarda Çıkmış Sorular ve Cevapları


5. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 156 Cevapları


1. Şekilde gösterilen deneyde çaydanlıktaki su sürekli ısıtılmaktadır.

Buna göre I ve II ile gösterilen olaylar aşağıdakileri hangisinde verilmiştir?


Cevap : D-Buharlaşma-Yoğunlaşma


2. Şekildeki düzenekte, tahta masa üzerine metal levhanın geçebileceği aralıkta iki çivi çakılmıştır. Bu düzenekte metal levha ısıtıcı ile bir süre ısıtıldığında çivilerin arasından geçmediği görülüyor.

Bu deneyden aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılır?


A) Maddeler soğutulduğunda büzülür.
B) Maddeler ısıtıldığında genleşir.
C) Hacmi azalan maddeler genleşir.
D) Büzülen maddelerin hacmi artar.


3. Tabloda maddelerin erime noktaları verilmiştir.

Bunlardan hangisi 500°C’ta katı haldedir?Bunlardan hangisi 500°C’ta katı haldedir?


A) Kabartma tozu B) Çinko C) Şeker D) Kalsiyum


4. Şekildeki kaplar ve termometreler özdeş olup içlerinde aynı miktarda su bulunmaktadır. Sıcaklığı 50°C olan sudan her iki kaba yavaş yavaş eşit miktarda ilave edilmektedir.

Buna göre kaplardaki suların son sıcaklığında hangi durum gözlenir?


Cevap : B Şıkkı


5. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 157 Cevapları


5. Bu deneyde sıvıların özelliklerinden hangisinin farklılığını belirlemek amaçlanmıştır?


A) Genleşme miktarlarının
B) Büzülme miktarlarının
C) Kaynama noktalarının
D) Buharlaşma sıcaklıklarının


6. Kardan adamın görünümü bir süre sonra şekildeki gibi değişiyor.

Kardan adamdaki değişimin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


A) Çevreden ısı alması
B) Çevreye ısı vermesi
C) Sıcaklığının azalması
D) Yoğunlaşmanın gerçekleşmesi


7. Aynı büyüklükte şişirilmiş özdeş balonlar, I ve II. cam kaplarda bulunan farklı sıcaklıklardaki suların içine batırılıyor. Bir süre sonra kaplardaki balonların görünümü şekildeki gibi oluyor.

Bu gözleme göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?Bu gözleme göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


A) I. kaptaki suyun sıcaklığı daha fazladır.
B) Sıcak suya batırılan balonun hacmi küçülmüştür.
C) I. kaptaki balon büzülmüş, II. kaptaki balon genleşmiştir.
D) Büzülen balonun hacmi artmış, genleşen balonun hacmi küçülmüştür.


8. Suyun hâl değişimi döngüsü şekilde verilmiştir.

Buna göre, döngüde gerçekleşen olayların hangilerinde madde ısı alır?


A) Kırağılaşma, süblimleşme
B) Erime, yoğuşma, kırağılaşma
C) Donme, yoğuşma, kırağılaşma
D) Erime, buharlaşma, süblimleşme


5. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 158 Cevapları


9. Şekildeki gibi bir ısıtıcı ile sürekli ısıtılan saf sıvının sıcaklığı, belirli aralıklarla ölçülüp tabloya kaydedilmiştir.

Tabloya göre, sıvı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılır?


A) Sıvının kaynama noktası 53 °C’tur.
B) Sıvı, 20. dakikada kaynamaya başlamıştır.
C) Sıvının sıcaklığı kaynama süresince artmıştır.
D) Sıvı, 25. dakikada buharlaşmaya başlamıştır.


10. Ayşe, X, Y ve Z saf katı maddelerini ısıtıp, erimeye başladıkları andaki sıcaklıklarını çizelgeye kaydediyor ve bu verileri grafiğe geçiriyor.

Ayşe’nin Çizdiği grafik aşağıdakilerden hangisidir?


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 156-157-158-159 Cevapları MEB Yayınları
“5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 156-157-158-159. Sayfa Cevapları MEB Yayınları”

11. Aşağıda verilen olaylardan hangisi maddelerin genleşmesiyle ilgili değildir?


A) Cam kavanozun metal kapağının ısıtılınca daha kolay açılması
B) Sıcak su konulan soğuk cam bardağın çatlaması
C) Yaz mevsimlerinde direklerdeki elektrik tellerinin uzaması
D) Islak çamaşırların yazın daha çabuk kuruması


5. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 159 Cevapları


12. Bir grup öğrenci, öğretmenin verdiği renksiz üç saf sıvının aynı olup olmadığını bulmak istiyor. Önce sıvıların miktarını ve başlangıç sıcaklığını ölçüp, verileri aşağıdaki kartlara yazıyor. Sonra sıvıları ısıtıyor ve sıvıların sıcaklığının sabit kaldığı değeri kaydediyor.

Buna göre öğrenciler, sıvılarla ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşır?


A) Üç sıvı aynıdır.
B) Üç sıvı da farklıdır.
C) 1. ve 2. sıvı aynı, 3. sıvı farklıdır.
D) 1. ve 3. sıvı aynı, 2. sıvı farklıdır.


13. Şemada bir olayın özellikleri verilmiştir: Buna göre şemada soru işareti (?) ile gösterilen olay aşağıdakilerden hangisidir?


A) Genleşme B) Büzülme C) Buharlaşma D) Kaynama


14. Bir öğrenci, ıslak çamaşırları asmadan önce ve astıktan bir süre sonra odanın sıcaklığını ölçüyor.

Ölçüm sonuçlarına göre öğrenci, odadaki sıcaklığın düşmesinin sebebini aşağıdakilerden hangisi ile açıklar?


A) Çamaşırların soğuk ortamda geç kuruması
B) Çamaşırların sıcak ortamda çabuk kuruması
C) Çamaşırların kururken ortama ısı vermesi
D) Çamaşırların kururken ortamdan ısı alması


15. Bir öğrenci, özdeş cam kapları temas ettirerek şekildeki deney düzeneğini kuruyor. Sonra belirli zaman aralıklarında termometrelerdeki sıcaklık değişimlerini gözlemliyor.

Öğrenci, bu deneyle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşır?


A) 2. kaptan 1. kaba ısı aktarımı gerçekleşir.
B) 1. kaptan 2. kaba ısı aktarımı gerçekleşir.
C) Su miktarları aynı olduğundan kaplar arasında ısı aktarımı olmaz.
D) Suların sıcaklıkları farklı olduğundan kaplar arasında ısı aktarımı olmaz.

İlgili Makaleler

2 Yorum

  1. Madde ısı yağ yaklaştığı zaman ve ısı ile birlikte temas ettiği zaman şekil ve konum değiştirebilir. Örneğin sıcak yaz günlerinde elektrik telleri gevşer ve sarkarlar. Kışın soğuk hava olduğu zaman ise elektrik telleri sıkılaşır ve eski halini alır.birçok plastik naylon gibi erimeye maruz kalan ve çabucak eriyen maddeler ısı yağ yakınlaştık ları zaman şeklini değiştirebilirler.örneğin katı halde bulunan bir çikolatayı ateşe koyup erittiğiniz zaman sıvı bir hale gelmektedir. Buna farklı örnekler vererek dersimizi pekiştirir öğrenebiliriz.mesela plastik bir kaba sobanın üstüne koyduğumuz zaman ya sobaya yapışır ya da şekil değiştirir.bu konuda verdiğiniz bilgiler sayesinde ödevlerimi çok rahat ve hızlı bir şekilde yaptığımı söyleyebilirim.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.