8. Sınıf Fen Bilimleri

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 185-186-187. Cevapları ATA Yayıncılık

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 185-186-187. Cevapları ATA Yayıncılık

8.Sınıf ATA Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı 185-186-187. Sayfa Cevapları 5. Ünite Sonu Soruları

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 185 Cevapları ATA Yayıncılık

5. Ünite Sonu Soruları

A. Aşağıdaki aletlerin hangi tür kaldıraç türüne örnek olarak verilebileceğini altlarına yazalım.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 185-186-187. Cevapları ATA Yayıncılık


B. Aşağıda verilen aletlerden hangilerinin kuvvetten kazanç sağladığını belirleyelim ve başlarındaki kutucukları işaretleyelim.

[✓] 1. Gazoz açacağı
[✓] 2. Pense
[✓] 3. Tornavida
[] 4. Cımbız
[✓] 5. Ceviz kıracağı
[] 6. Tenis raketi
[✓] 7. Makas
[] 8. Maşa
[✓] 9. El arabası


C. Aşağıdaki aletlerden yapısında birden çok basit makine kullanılanları işaretleyelim.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 185-186-187. Cevapları ATA Yayıncılık


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 186 Cevapları ATA Yayıncılık

Ç. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru cevabını işaretleyelim.

1. Aşağıdaki düzenekte P yükü, F kuvveti ile dengededir.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 185-186-187. Cevapları ATA Yayıncılık

Dinamometrede okunan değerin azalması için;
I. L boyunu artırmak,
II. P yükünü azaltmak,
III. h yüksekliğini artırmak
işlemlerinden hangileri yapılmalıdır? (İşlemler ayrı ayrı uygulanacaktır.)
Cevap: B) I ve II


2. Sürtünmelerin ve kaldıraç kolunun ağırlığının ihmal edildiği aşağıdaki sistem dengededir.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 185-186-187. Cevapları ATA Yayıncılık

Buna göre,
I. F kuvveti, P yükünden küçüktür.
II. R artarsa F kuvvetinin değeri azalır.
III. Yük desteğe yaklaştırılırsa F kuvvetinin değeri artar.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Cevap: B) I ve II


3. Sürtünmenin önemsiz olduğu aşağıdaki sistem dengededir.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 185-186-187. Cevapları ATA Yayıncılık

Buna göre,

I. Kaldıraç ve sabit makara kuvvetten kazanç sağlamaz.
II. Çıkrık, kuvvetten kazanç sağlar.
III. Eğik düzlem, çıkrık ve kaldıraç iş yapma kolaylığı sağlar.

ifadelerinden hangileri doğrudur?
Cevap: D) I, II ve III


4. Aşağıdaki araçlar, basit makine çeşitleriyle eşleştirilecektir.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 185-186-187. Cevapları ATA Yayıncılık

Buna göre, doğru eşleştirme aşağıdakilerden hangisindeki gibi olmalıdır?
Cevap: B)


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 187 Cevapları ATA Yayıncılık

5. Çıkrığın yapısında eş merkezli ve yarıçapları farklı iki veya daha fazla silindir bulunur.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinin yapısında çıkrık bulunmaz?
Cevap: 

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 185-186-187. Cevapları ATA Yayıncılık


6. Aşağıda insan kolunun yapısı gösterilmiştir.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 185-186-187. Cevapları ATA Yayıncılık

Buna göre insan koluyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Cevap: A) İnsan kolunda yoldan kayıp vardır. 


7. Sürtünmelerin ve makara ağırlıklarının önemsenmediği aşağıdaki düzeneklerde özdeş K ve L yayları, F kuvvetleriyle dengededir.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 185-186-187. Cevapları ATA Yayıncılık

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Cevap: D) L yayına etki eden kuvvet, K yayına etki edenden daha küçüktür.


8. Ahmet kuvvetin yönünü değiştirmek için aşağıdaki düzeneklerden uygun olanları kullanacaktır.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 185-186-187. Cevapları ATA Yayıncılık

Buna göre Ahmet hangi düzenekleri kullanmalıdır?
Cevap: B) I ve II

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.