8. Sınıf Fen Bilimleri

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 139-141-142-143. Cevapları ATA Yayıncılık

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 139-141-142-143. Cevapları ATA Yayıncılık

8.Sınıf ATA Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı 139-141-142-143. Sayfa Cevapları Asit ve Bazlar

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 139 Cevapları ATA Yayıncılık

5. Bölüm: Maddenin Isı ile Etkileşimi

Patatesli böreğin (Görsel 4.30), peynirli börekten (Görsel 4.31) daha geç soğuduğunu bilirsiniz. Bunun sebebi nedir?
Cevap: Patates peynirden daha fazla yoğunluğa sebep olmasından dolayı daha geç soğur. 


Sonuçları Yorumlayalım

● Isıtılan sıvılardan hangisinin sıcaklık değişimi daha fazla oldu? Neden?
Cevap: Sıvılardan suyun sıcaklık değişimi daha fazla oldu. Çünkü zeytin yağı ile suyun yoğunlukları farklıdır. 


● Etkinlikte bağımlı, bağımsız ve kontrol edilen değişkenler nelerdir?
Cevap: 

Bağımlı Değişken: Sıcaklık değişimi
Bağımsız Değişken: Sıvı türü
Kontrol Edilen Değişkenler: Başlangıç sıcaklığı ve ısıtıcının gücü


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 141 Cevapları ATA Yayıncılık

Pekiştiren Soru

Rıza ilk sıcaklıkları 25 °C olan eşit kütledeki, K, L ve M sıvılarını özdeş kaplara koyup özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtıyor ve sıvıların son sıcaklıklarını aşağıdaki gibi gözlemliyor.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 139-141-142-143. Cevapları ATA Yayıncılık

Buna göre Rıza’nın deneyindeki değişkenler aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? (Hâl değişimi olmamıştır.)
Cevap:

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 139-141-142-143. Cevapları ATA Yayıncılık


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 142 Cevapları ATA Yayıncılık

B. Kütle ve Sıcaklık Değişiminin Isıya Etkisi

Bir maddenin sıcaklığını değiştirmek için gerekli olan ısının, maddenin öz ısısına bağlı olduğunu öğrendik. Peki, bir maddenin kütlesi, maddenin sıcaklık değişimi için gerekli olan ısıyı nasıl etkiler? Düşünelim.
Cevap: Maddenin kütlesinin artması ısıyla doğru orantılıdır. Kütle arttıkça daha çok ısı ihtiyacı gerektirir. 


Sonuçları Yorumlayalım

● Miktarları farklı olan sulardan hangisinin ölçülen son sıcaklığı diğerinden daha fazladır? Neden?
Cevap: Elli gram suyun sıcaklığı daha fazladır. Çünkü diğer kaptaki suya göre kütlesi azdır ve daha hızlı ısınmıştır. 


● Deneyin 4. basamağında miktarları ve ilk sıcaklıkları eşit suların sıcaklık değişimleri aynı mı oldu? Neden?
Cevap: Miktarı ve ilk sıcaklıkları eşit olan suların sıcaklık değişimleri de aynı oldu. 


● Deneyin 2 ve 4. basamağındaki bağımsız değişkenler nelerdir?
Cevap: 
Bağımsız değişken ısıtılan suyun miktarıdır.


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 143 Cevapları ATA Yayıncılık

Pekiştiren Soru

Gönül, özdeş K, L ve M kaplarında ilk sıcaklıkları aynı olan suları, özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıttığında sıcaklık değişimleri grafikteki gibi oluyor.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 139-141-142-143. Cevapları ATA Yayıncılık

Buna göre, K, L ve M kaplarındaki suların kütleleri arasındaki ilişki aşağıdaki grafiklerden hangisindeki gibi olabilir?
Cevap: 

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 139-141-142-143. Cevapları ATA Yayıncılık

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.