7. Sınıf Türkçe

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 203-205-206-207-208-209. Sayfa Cevapları Dörtel Yayıncılık

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 203-205-206-207-208-209. Sayfa Cevapları Dörtel Yayıncılık

7.Sınıf Dörtel Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı 203-205-206-207-208-209 Sayfa Cevapları Çeşmibülbül’ün Esrarı

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 203 Cevapları Dörtel Yayıncılık

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Camdan yapılmış eşyalara ilgi duyuyor musunuz? Niçin? Açıklayınız.
Cevap: Camdan yapılan eşyalara ilgi duyuyorum. Camdan yapılan vazolar ve kullandığımız süs eşyalarının nasıl o şekle geldiğini merak etmekteyim.

2. Çevrenizde faaliyet gösteren geleneksel sanatlarla ilgili atölyelerden birine yaptığınız geziyi anlatınız.
Cevap: Ebru sanatını yapan bir atölyeye okulumuz gezi düzenlemişti. Resimleri adeta suyun üzerinde çiziyorlar ve sonrasında hiç bozmadan kağıda çıkartıyorlardı. Çok ilgi geçici bir sanat.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 205 Cevapları Dörtel Yayıncılık

 1. ETKİNLİK

Aşağıda geçen cümlelerdeki altı çizili kelime ve kelime gruplarının anlamlarını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Sonra bu kelime ve kelime gruplarının anlamlarını TDK Güncel Türkçe Sözlük’ten bulup öğreniniz.
Cevap:

Saydam
Tahminim: Berrak, ışık geçirmeyen
Sözlük Anlamı: İçinden ışığın geçmesine ve arkasındaki şeylerin görülmesine engel olmayan, şeffaf

Helezon
Tahminim: Hareketli
Sözlük Anlamı: Kıvrımlı, yılankavi biçim,

Göze Çarpan
Tahminim: Dikkat çeken. göz önünde olan
Sözlük Anlamı: İlgi çeken, alımlı

Hassas Nokta
Tahminim: Önemli yer
Sözlük Anlamı: Önemli, dikkat edilmesi gereken yer

Simetrik
Tahminim: Düzenli 
Sözlük Anlamı: Aralarında ya da parçaları arasında bakışım bulunan, bakışık, bakışımlı

Hazırlık Aşaması
Tahminim: Bir şeye başlarken ilk yapılması gereken
Sözlük Anlamı: Hazırlanmak için gereken şeyler veya durumlar.

Biçim
Tahminim: Şekil
Sözlük Anlamı: Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl

Süreç
Tahminim: Zaman
Sözlük Anlamı: Aralarında birlik olan ya da belli bir düzen içinde yinelenen, ilerleyen, gelişen olay ya da eylemler dizisi.

Sanatçı Duyarlılığı
Tahminim: Sanatçının tavırları
Sözlük Anlamı: Sanatçıyı ayıran, süzen, ayıklayan


2. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin içeriği ile televizyondan izlediğiniz bir cam sanatı belgeselindeki sunumu karşılaştırınız. Elde ettiğiniz çıkarımları sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: İzlediğim belgeselle metinde anlatılan cam sanatı aynı şeydir. sadece okuduğumuzda bu sanatın bu kadar zor olduğunu anlamıyoruz. İzlediğimizde aslında çok emek isteyen, tehlikeli ve zor bir sanat olduğunu anlıyorum.


3. ETKİNLİK

Okuduğunuz “Çeşmibülbül’ün Esrarı” adlı metinde anlatılan bir cam sanatı olan çeşmibülbül yapmanın iş ve işlem basamaklarını sırasıyla yazınız.
Cevap: 

1. Camcılıkta kullanılan özel madenî üfleme borusunun ucu, potadaki erimiş cama daldırılıp döndürülür.
2. Borunun diğer ucundan yavaşça üflenerek, uçtaki cam şişirilip küçük bir balon elde edilir.
3. Sıcak cam balon özel bir ahşap kalıp içinde yatay olarak döndürülerek yavaş yavaş bir silindir biçimine dönüştürülür.
4. Önceden hazırlanmış ince cam çubukların özel bir madenî kalıp içindeki yuvalarına yerleştirilmesine gelir.
5. Her çeşmibülbülün büyüklüğüne veya biçimine bağlı olarak değişik sayıda cam çubuk kullanmak gerekir. Daha sonraki işlemde ise hazırlığı tamamlanan bu kalıbın içine sıcak cam silindir yerleştirilir, üflenip genişletilerek soğuk cam çubuklara yapışması sağlanır.
6. Sıcak cam gövde kalıptan çıkarılıp boşlukta döndürülerek hem camın biraz soğuması hem de üzerine yapışmış cam çubukların ısınması ve dengelenmesi sağlanır.
7. Cam silindirin dış yüzüne yapışan renkli cam çubukların üzerine yeniden bir sıcak cam tabakası konur. Böylece, renkli cam çubuklar iki saydam camın arasında kalır.
8. . Bu ana kadar hazırlanan cam gövdenin herhangi bir özel biçimi yoktur. Bu adımda daha ilerideki işlemler için camın içindeki çubukların alt uçları çok hassas biçimde birleştirilip bir anlamda demet hâline getirilir. Bunu sağlamak için sıcak cam kütlenin uç kısmı özel bir maşa ile yavaş yavaş sıkılıp, döndürülerek çekilip uzatılır.
9. cam, belirli bir yöne döndürülerek çeşmibülbülün en önemli özelliği olan çubukların düzgün bir biçimde burkulması sağlanır. Kesin biçimi verilen çeşmibülbülün artık üfleme çubuğundan ayrılmasının zamanı gelmiştir.
10. Bir çeşmibülbül üretiminin en son adımı, ağız kısmının biçimlendirilmesidir. Üfleme çubuğundan kopartılarak ayrılan cam, çeşitli araçlarla tutularak ağız kısmı üzerindeki çalışma başlar.
11. Üretimi tamamlanan çeşmibülbül soğutulduktan sonra artık hazır hâle gelmiştir.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 206 Cevapları Dörtel Yayıncılık

4. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin içeriğine yönelik dört soru hazırlayıp cevaplayınız.

Soru: Saydam cam içinde döne döne yükselen beyaz ya da renkli ışıklar nedir?
Cevap: Helezondur.

Soru: Çeşmibülbülün değeri nasıl artarmış?
Cevap: Çeşmibülbülü üflerken ustanın kanı cama karışırsa değeri artarmış.

Soru: Vazo, tabak, sürahi gibi isimlendirmeler yerine verilen tek ve genel bir isim nedir?
Cevap: Çeşmibülbül bunların genel adıdır.

Soru: İlk cam sanatı nerede ve nasıl başlamıştır.
Cevap: İlk cam ustalarının yanına eğitim alması için gönderilen bir Mevlevi dervişi tarafından 19. yüzyılın başlarında Osmanlı topraklarına getirilmiş. 19. yüzyılın sonlarına kadar Beykoz’daki cam atölyelerinde çeşmibülbül yapımına devam edilmiş.


5. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde yazar, hangi anlatım biçimlerinden (öyküleme, betimleme, açıklama, tartışma) ve düşünceyi geliştirme yollarından (tanımlama, örnekleme, tanık gösterme, benzetme, sayısal verilerden yararlanma) yararlanmıştır? Metinden örneklerle aşağıya yazınız.

Anlatım biçimleri: 

  • Ama Allah razı olsun eski ustalardan, bize çok güzel eserler bırakmışlar.” diyor. Derler ki çeşmibülbülü üflerken ustanın kanı cama karışırsa değeri artarmış. İşte, Yusuf Usta da kanını değilse de terini, hünerini, ruhunu katmış çeşmibülbüle.
  • Yukarıda “uzun uzadıya” anlatılan bütün bu işlemler bütünü aslında göz açıp kapayana kadar geçen bir sürede tamamlanır. Her adımdaki teknik zorluğu da düşünürseniz, çeşmibülbülün değeri belki daha iyi anlaşılır. Üstelik bütün bu adımlar sırasında neredeyse akkor hâlde olan camın aldığı şekil ancak soğuduktan sonra ortaya çıkar.

Düşünceyi geliştirme yolları:

  • Çeşmibülbülün yapımında ilk hazırlık aşamasından son biçimini alıncaya kadar geçen bütün süreç, tam bir sanatçı duyarlılığı ve ustalık gerektiriyor.
  • Saydam cam içinde döne döne yükselen beyaz ya da renkli helezonlarıyla hemen göze çarpan “çeşmibülbül”, cam sanatının en özgün tekniklerinden biri. Osmanlıcada “bülbülün gözü” anlamına geliyor.
  • Usta; dolomit, feldspat, soda, kalker, kum ve katkı maddelerinin karışımının 1500-1600 santigrat derecede eritilmesiyle elde edilen akışkan hamura hayat veriyor.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 207 Cevapları Dörtel Yayıncılık

6. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde yazar, cam sanatı konusuyla ilgili duygu ve düşüncelerini özgürce anlatmış. Konuyla ilgili kanıtlama amacı gütmeden bilgi vermeye çalışmıştır. Bu açıklamalardan yararlanarak metnin türünü belirleyiniz. Türün özelliklerini söyleyiniz.
Cevap: Metnin türü denemedir. Denemenin konusunda herhangi bir sınırlama yoktur. Genellikle edebiyat, sanat, bilim ve felsefe konularında yazılır. Yazarın ele aldığı konuyu iyice kavramış olması ve derinliğine işlemesi gerekir. Deneme niteliğinde yazılmış hikaye ve roman türleri de vardır. Öğretici metinlerdir. Denemede konu özgürce seçilir. İnsanı ve toplumu ilgilendiren her şey  denemenin konusu olabilir.


8. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde görülen anlatım bozukluklarını tespit edip cümlelerin doğru biçimini altlarına yazınız.

Çeşmibülbülün ilk hazırlık aşamasından son hazırlık biçimini alıncaya kadar geçen bütün süreç, tam bir sanatçı duyarlılığı ve usta gerektiriyor.
Cevap: Çeşmibülbülün ilk hazırlık ve son hazırlık aşamasından biçimini alıncaya kadar geçen bütün süreç, tam bir sanatçı duyarlılığı ve usta gerektiriyor.

Bir çeşmibülbül üretiminin en son ayağı, ağız kısmının biçimlendirilmesidir.
Cevap: Bir çeşmibülbülün üretiminin en son adımı ağız kısmının biçimlendirilmesidir.

Emektar cam fabrikasının ustası Yusuf Görmüş’ü anmak gerekir.
Cevap: Cam fabrikasının emektar ustası Yusuf Görmüş’ü anmak gerekir.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 208 Cevapları Dörtel Yayıncılık

9. ETKİNLİK

Çevrenizde faaliyet gösteren bir sanat dalıyla ilgili (dokumacılık, kunduracılık, bakırcılık, ağaç işlemeciliği vb.) haber yazısı yazınız. Haber yazınızı oluştururken 5N 1K (ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim?) kuralına uyunuz. Yazınızda anlatımı desteklemek için düşünceyi geliştirme yollarından yararlanınız. Yazdıklarınızı düzenleyip okul ve sınıf panosunda paylaşınız.
Cevap:

Dokumacılık, yüzyıllardır insanlığın yaşamını şekillendiren ve aynı zamanda bir sanat dalı olan özel bir beceridir. İpliklerin ustalıkla birleştirilmesiyle ortaya çıkan desenler ve dokular, estetik zevki tatmin eden görsel bir şölen sunar.
Doğadan ilham alan dokumacılar, pamuk, yün, keten gibi organik iplikleri kullanarak özgün eserler yaratır. Dokumacılığın bir diğer önemli unsuru ise narin ellerin ustalığıdır. Bu süreçte el becerisi ve sabır büyük bir öneme sahiptir. Dokumacının dokunuşlarıyla hayat bulan eserler, dallarında dans eden yapraklar gibi estetik bir bütünlük oluşturur.
Dokumacılık, aynı zamanda kültürlerin ve geleneklerin de bir taşıyıcısıdır. Dünyanın farklı bölgelerindeki dokumacılık teknikleri, o coğrafyanın kültürel mirasını yansıtır. Her bir bölgenin kendi tarzı ve özgün dokuma teknikleri vardır. Bu da dokumacılığın sadece bir sanat dalı olmanın ötesinde, toplumların kimliklerinin bir parçası olduğunu gösterir.
Son olarak, dokumacılığın insanları bir araya getiren bir aktivite olduğunu vurgulayalım. İnsanlar, birlikte dokuma yaparak hem becerilerini geliştirirler hem de sosyal bağlarını güçlendirirler.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 209 Cevapları Dörtel Yayıncılık

10. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinden nokta, virgül, tırnak işareti, kesme işareti ve kısa çizginin kullanıldığı cümleler bulup yazınız. Bu işaretlerin hangi amaçla kullanıldıklarını yanlarına yazınız.
Cevap:

Nokta: Üretimi tamamlanan çeşmibülbül soğutulduktan sonra artık hazır hâle gelmiştir. ( Cümle bitiminde kullanılmıştır.)

Virgül:  Tam burada çeşmibülbülün belki de yeniden dirilişini sağlayan bir sanatçı ustayı, cam fabrikasının emektar ustası Yusuf Görmüş’ü anmak gerek. ( Aynı anlamlı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılmıştır.)

Kısa çizgi: Bu renkli çubuk-
                ların çok özel bir teknikle camın içine yerleştirilmesi gerekiyor. ( Kelime sıra sonuna sığmadığı için                            kullanılmıştır.)

Kesme İşareti: Mesleğe 1944’te on dört yaşındayken babasının yanında başlamış. ( Tarihten sonra gelen ek içi kullanılmıştır.)

SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

Çok etkilendiğiniz unutamadığınız bir anınızı sınıfta anlatmak için hazırlık yapınız.
Cevap: 

Bugün okula giderken bir olay yaşadım. Sokakta yürürken, bir ağacın üzerinde miyavlamalar duydum. Hemen yaklaştığımda, bir kedinin dalda sıkışmış olduğunu fark ettim. Kedi perişandı ve kurtulmaya çalışıyordu. Hemen yanına gidip onu nasıl kurtarabileceğimi düşündüm.
Tam o sırada, hızla yaklaşan bir itfaiye aracı gördüm. İtfaiye erleri acil bir durum için oradaydılar. Onlara hızla koşarak kediyi gösterdim. İtfaiye erleri de hemen durumu anladılar ve yardıma gelmek için hazırlandılar.
Bir itfaiye eri, merdiveni kullanarak ağaca çıktı. Güvenli bir şekilde dala ulaştı ve kediyi kurtarmak için elinden geleni yaptı. Sonunda, itfaiye eri kedinin ayağını sıkıştığı yerden kurtardı. Kedi biraz ürkmüş olsa da sağ salim toprağa indi. Hepimiz sevinçle alkışladık. Itfaiye eri bana gülümseyerek teşekkür etti ve işine devam etmek için ayrıldı.
Ben ise mutlu bir şekilde okula doğru yürümeye devam ettim. O anı unutmayacağımı biliyordum. İtfaiye erinin cesareti ve yardımseverliği beni çok etkilemişti. Onun özverisi sayesinde bir kedinin hayatı kurtulmuştu.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.