7. Sınıf Türkçe

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 152-153-154 Cevapları Dörtel Yayıncılık

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 152-153-154 Cevapları Dörtel Yayıncılık

7.Sınıf Dörtel Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı 152-153-154 Sayfa Cevapları 5. Tema Sonu Ölçme ve Değerlendirme

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 152 Cevapları Dörtel Yayıncılık

A. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

1. Kişisel sorumluluklarımız nelerdir?
Cevap: Huzurlu bir aile ortamına uygun davranışlar sergilemek, derslerimde başarılı olabilmek için gerekli çalışmalar yapmak, odamı düzenli tutmak kişisel sorumluluklarımızdandır.

2. Sorumlulukları sınırlandırmak mümkün müdür? Neden?
Cevap: Mümkün değildir. Çünkü insanın birden çok fazla yerine getirmesi gereken sorumlulukları vardır. 

3. Sorumluluğunu bilen insanın özellikleri nelerdir? Sıralayınız.
Cevap: r. Sorumluluk sahibi insanlar yaptıkları işin arkasında durur, o işin eksiksizce tamamlanması için ne gerekiyorsa yapar ve yaşanan olumsuzlukları açık yüreklilikle kabullenir. Eğer o işin başında sorumluluğu bilen biri var ise başarısızlığa uğraması mümkün değildir. 

4. Sorumluluklarımızı yerine getirdiğimiz zaman neler olur? Açıklayınız.
Cevap: Sorumluluklarımızı yerine getirdiğimiz sürece beğeni kazanırız ve yükseliriz. Bu sayede iyi bir yere gelir, toplumun saygısını kazanırız. Kişi, sorumluluğunun bilincinde olduğunda hem her zaman başarıyı yakalar hem de başka insanlar tarafından takdir edilir. 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 153 Cevapları Dörtel Yayıncılık

B. “Vatandaşlık” temasında öğrendiklerinizden yararlanarak bilgilendirici bir yazı yazınız.
Cevap: Devlet işlerinin düzenli ve sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesi için vatandaşların yapmakla
yükümlü oldukları birtakım görevleri vardır. bu görevler; seçme ve seçilme görevi, vergi verme görevi, askerlik görevi ve kurallara ve kanunlara saygılı olma gibi görevlerdendir. bizi yönetecek olan kişileri bizim seçmemiz adaleti sağlamaktadır. Herkesin yurt ve millet giderlerini karşılamak üzere gelirlere göre ödemekle yükümlü olduğu paraya vergi denir. Devlete vergi vermek, kamu hizmetleri için yapılan masraflara katılmak demektir. Kamu hizmetleri ise yine vatandaşların rahatı ve mutluluğu için yapılan işlerdir. 20 yaşına giren bütün genç erkekler askere giderler. Kışlalarda modern silahları kullanmayı, bir komuta altında toplu şekilde hareket etmeyi öğrenirler. Asker ocağı, Türklerin millî geleneklerine girmiş olan kutsal yerlerdir. Asker ocağı, herkes için okul gibidir. Orada herkes eşittir. Yurt için fedakârlık, millî birlik ve disiplin ruhu orada yaşanarak öğrenilir. Her Türk genci, askerlik görevini en kutsal görev bilir. Severek bu görevi yerine getirir. Görevlerimizi yerine getirirsek daha duyarlı vatandaşlar oluruz ve milletimizin, ülkemizin düzenli olarak devamını sağlarız.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 154 Cevapları Dörtel Yayıncılık

C. Aşağıdaki soruların doğru cevabını bulup işaretleyiniz.
1. “İnsanı insan yapan yine insandır.” cümlesinin yüklemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Cevap: C) Ek fiilin geniş zamanı ile çekimlenmiş.


2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde durum zarfı kullanılmamıştır?
Cevap: D) Haftada bir gazete alıyordu.


3. Bir gün annem ( ) ( ) Oğlum ( ) dedi ( )
( ) Hemen git ayakkabılarını boyat ( )
Seni misafirliğe götüreceğim ( ) ( )
Yukarıdaki cümlelerde yay ayraçla gösterilen yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
Cevap: D) Soru işareti 


4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyime yer verilmemiştir?
Cevap: B) Özgürlük düşüncesi her insanda oluşturulmalıdır.


5. “Bugün okulun bahçesinde toplanan öğrenciler, yarının çok güzel olacağını söylediler.” cümlesinde kaç tane zarf türünde sözcük kullanılmıştır?
Cevap: C) 3

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi ek fiil ekiyle çekimlenmemiştir?
Cevap: D) Dün arkadaşım seni sinemada görmüş.

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.