6. Sınıf Sosyal Bilgiler

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 117-118-119-120-121-122-123-124 Cevapları MEB Yayınları

Göster

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ülkemizin Beşerî Coğrafyası Soruları ve Cevapları Sayfa 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124


Ülkemizin Beşerî Coğrafyası Soruları ve Cevapları


6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 117 Cevabı


Soru : Büyük kentlerde nüfusun artmasının nedenleri neler olabilir? Düşüncelerinizi söyleyiniz.


Cevap: Büyük kentlerde nüfusun artmasının nedenleri neler olabilir? Düşüncelerinizi söyleyiniz.

Türkiye büyüyen ve gelişen bir ülkedir insanların köyleri bırakarak büyük şehirlere göç etmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi iş imkanlarının fazla olması daha sonra eğitim imkanları arayamayacak metro metrobüs tramvaylar gibi toplu taşımaların ulaşımı kolaylaştırması büyük hastanelerin gelişmiş hastanelerin Büyük şehirlerde olması.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 118 Cevabı


Soru : Yaşadığınız yerde nüfusun dağılışında doğal ve beşerî faktörlerden hangileri etkili olmuştur? Söyleyiniz.


Cevap: Yaşadığınız yerde nüfusun dağılışında doğal ve beşerî faktörlerden hangileri etkili olmuştur? Söyleyiniz.

Yaşadığımız ülkede nüfusumuzun dağılmasına bazen coğrafi faktörler bazen de beşeri faktörler etkilemektedir insanlar beşeri faktörlere göre ve coğrafi faktörlere göre yaşarlar Örneğin Kars Türkiye’nin doğusundadır böylede kışları çok soğuk ve Çetin geçmektedir Bu da insanların Orada yaşama  isteğini azaltır. Örneğin Antalya ülkemizin Güney batısındadır batısındadır iklimin sıcaktır plajları Turizm açısından çekici bir yerdir Bu da o bölgede insanların yaşama isteğini artırır.


Soru : Aşağıda verilen haritadan yararlanarak ülkemizde nüfusun çok olduğu ve az olduğu yerleri harita üzerinde gösteriniz.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 117-118-119-120-121-122-123-124 Cevapları MEB Yayınları
6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 117-118-119-120-121-122-123-124. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 119 Cevabı


Soru : Yukarıdaki haritayı incelediğinizde ekonomik faaliyetlerin nüfusa olan etkisi hakkında neler söyleyebilirsiniz?


Cevap: Ekonomik faaliyetler nüfus üzerinde direk olarak etki etmektedir. Ekonomik faaliyetlerin fazla olduğu bölgelerde insanlar nüfusunun çok fazla olduğu yukarıda yer alan haritada görülmektedir.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 120 Cevabı


Soru : Aşağıdaki tabloda şehirlerimizin nüfusla ilgili bazı özellikleri verilmiştir. Verilen bu özelliklerin getirdiği sonuçları ilgili yerlere işaretleyiniz.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 117-118-119-120-121-122-123-124 Cevapları MEB Yayınları
6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 117-118-119-120-121-122-123-124. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 121 Cevabı


Soru : Aşağıda verilen Türkiye’nin tarım ürünleri haritasını inceleyerek yaşadığınız yerde yetiştirilen tarım ürünlerinin neler olduğunu söyleyiniz.


Cevap:   Haritaya bakarak kendi bölgenizde yer alan tarım ürünlerini yazmanız gerekmektedir.


Aşağıda verilen hayvancılık haritasını inceleyerek;
Yaşadığınız yerde yapılan hayvancılık türünü söyleyiniz.
Ülkemizde koyun, keçi, sığır ve mandanın yetiştirildiği yerleri söyleyiniz.
Ülkemizde arıcılığın yapıldığı yerleri söyleyiniz.


Cevap:   Haritaya bakarak kendi bölgenizde yer alan özellikleri yazmanız gerekmektedir.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 122 Cevabı


Aşağıda verilen ülkemize ait maden yatakları haritasını inceleyerek;
Demir, krom, bakır ve bor madenlerinin çıkarıldığı yerleri söyleyiniz.
Taş kömürü ve linyitin çıkarıldığı yerleri söyleyiniz.


Cevap:   Haritaya bakarak kendi bölgenizde yer alan özellikleri yazmanız gerekmektedir.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 123 Cevabı


Yukarıda verilen sanayi haritasından yararlanarak sırasıyla ülkemizdeki:
Demir-çelik fabrikalarının bulunduğu yerleri söyleyiniz.
Bitkisel yağ fabrikalarının bulunduğu yerleri söyleyiniz.
Petrol rafinerilerinin bulunduğu yerleri söyleyiniz.
Şeker fabrikalarının bulunduğu yerleri söyleyiniz.
Pamuklu ve ipekli dokuma fabrikalarının bulunduğu yerleri söyleyiniz.


Cevap:   Haritaya bakarak kendi bölgenizde yer alan özellikleri yazmanız gerekmektedir.


Soru : Aşağıda verilen orman haritasını inceleyerek ormanların yoğun ve az olduğu yerleri söyleyiniz.


Cevap:   Karadeniz ve Akdeniz bölgesinde yoğun olarak ormanlar gözlenmektedir. Marmara ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise seyrek olarak gözlenmektedir.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 124 Cevabı


Soru : Aşağıda verilen özellikler numaralandırılmıştır. Verilen özelliklerin numaralarını ait oldukları şehirlere göre harita üzerine yazınız.


Zonguldak : 3. Taş kömürü çıkarılır.

Rize : 6. Çay tarımı yapılır.

Konya : 7. Buğday üretimi yaygındır.

Batman : 4. Petrol çıkarılır.

Hakkâri : 2. Nüfusu azdır.


Soru : Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanı “ ”, yanlış olanı “× ” sütununun altına işaretleyiniz.


1. Nüfusun dağılışında sanayi, ulaşım, ticaret vb. faaliyetler etkilidir. ( Doğru )
2. Sanayi, ticaret ve turizmin geliştiği yerlerde nüfus azdır. ( Yanlış )
3. Ülkemizde petrolün çıkarıldığı yerlerde nüfus fazladır.  ( Doğru )
4. Konya’da petrol çıkarılır. ( Doğru )
5. Yükseltinin arttığı yerlerde tarım alanları parçalı ve dağınıktır. ( Doğru )
6. Ülkemizde hayvancılık sadece süt üretimi için yapılır. ( Yanlış )
7. Tuz Gölü çevresinde yağış azdır, kuraklık fazladır. ( Doğru )
8. Taşkömürü Zonguldak’ta çıkarılmaktadır. ( Doğru )
9. Ülkemizde çay Karadeniz’in doğu kıyılarında yetiştirilmektedir. ( Doğru )

İlgili Makaleler

4 Yorum

  1. Nüfusun fazla olduğu bölgelere bakıldığı zaman ekonomik faaliyetler, sağlık hizmetleri, eğitim hizmetler ve iş imkanları gibi bir çok önemli faktörler vardır.

  2. Ülkemizde nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bölgeler Ankara, İstanbul, Antalya, İzmir, Konya, Kayseri gibi illere örnek verebiliriz.

  3. Büyük şehirlerde nüfusun  fazlalığı sebebiyle kalabalık olur.Büyük şehirlerde genelde köylerden gelen ve geçim için çalışan insanlar dolasıyla kalabaliklasmistir.Nüfus çoğalması birçok olumsuz etkendir ortaya koymuştur.Bunlara örnek olarak görüntü kirliligi verilebilir.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.