5. Sınıf Matematik

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 133-134-135-136. Cevapları MEB Yayınları

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 133-134-135-136. Cevapları MEB Yayınları

5.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 133-134-135-136. Sayfa Cevapları 2. Ünite Sonu Değerlendirme

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 133 Cevapları MEB Yayınları

1) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış olan ifadelerin doğrularını söyleyiniz.
Cevap:

(D) Birim kesirler sayı doğrusunda 0 ile 1 arasındadır.
(Y) Bir kesri genişlettiğimizde ya da sadeleştirdiğimizde kesrin değeri değişir.
(Y) 1/4, 1/6, 1/8 kesirlerinin küçükten büyüğe sıralanışı 1/4 < 1/6 < 1/8 şeklindedir.
1/4, 1/6, 1/8 → paydaları eşitlersek;
1/4 → 6/24
1/6 → 4/24 
1/8 → 3/24 
1/8 < 1/6 < 1/4 
(D) 4 tam 3/5 kesri, 4 tam ile 3/5 kesrinin toplamı olarak ifade edilebilir.
(D) 2 tam 3/5 kesrinin birim kesri 1/5’tir.2) Aşağıdaki noktalı yerlere “>” , “<” ya da “=” işaretlerinden uygun olanlarını yazınız.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 133-134-135-136. Cevapları MEB Yayınları


3) Aşağıdaki işlemleri sonuçları ile eşleştiriniz.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 133-134-135-136. Cevapları MEB Yayınları


4) İşlem şemasında boş bırakılan yerleri doldurunuz.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 133-134-135-136. Cevapları MEB Yayınları


5) Yandaki birbirine denk olan kesirlerin bulunduğu kutuları kırmızıya boyayınız.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 133-134-135-136. Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 134 Cevapları MEB Yayınları

6) 18/8 < ★ < 32/6 sıralamasına göre ★ sembolü yerine yazılabilecek doğal sayıların toplamı kaçtır?
Cevap: C) 12


7) Çetin, her gün düzenli olarak matematik dersinden soru çözmektedir. İlk gün 180 adet soru çözen Çetin, her gün bir önceki gün çözdüğü soru sayısının 2/3’ü kadar soru çözmüştür. Buna göre Çetin’in 3. gün çözdüğü soru sayısı kaçtır?
Cevap: A) 80

1. gün → 180
2. gün → 180 . 2/3 = 120
3. gün → 120 . 2/3 = 80 soru çözmüştür.


8) Mustafa, Bingöl’den Gaziantep’e gitmek üzere yola çıkmış ve 100 km sonra mola vermiştir. Molanın ardından kalan yolun 5/12’sini gittikten sonra arabası bozulan Mustafa kalan yolu otobüsle gitmek zorunda kalmıştır. Bingöl ile Gaziantep arası 460 olduğuna göre Mustafa’nın otobüsle gittiği yol kaç kilometredir?
Cevap: D) 210

460 – 100 = 360 km araç. ve otobüsle gittiği yol uzunluğu
360 . 5/12 = (360 . 5) ÷ 12 = 150 km araçla gittiği yol
360 – 150 = 210 km otobüsle gittiği yolun uzunluğudur.


9) 1/7 < 1/2+Δ sıralamasına göre Δ sembolü yerine yazılabilecek en büyük doğal sayı kaçtır?
Cevap: C) 4

1/7 < 1/(2+Δ) en büyük olması için 7’den 1 küçük sayıyı alırız. Buna göre 6 olur
2 + Δ = 6
Δ = 4 olur.


10) Yukarıdaki işlemlerin sonuçların karşılık gelen harfler işlemlerin altlarında verilmiştir. Hamza, işlemlerin sonuçlarını hesaplayıp büyükten küçüğe doğru sıralamıştır. Hamza bu sıralamada sonuçlara karşılık gelen harfleri sırasıyla yan yana yazdığında aşağıdaki kelimelerden hangisini bulur?
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 133-134-135-136. Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 135 Cevapları MEB Yayınları

11) Hasan Öğretmen, öğrencilerini boy uzunluklarına göre yandaki gibi büyükten küçüğe doğru sıralanmıştır. Buna göre Ali, Ayşe ve Ahmet’in boyu aşağıda verilenlerden hangisi gibi olabilir?
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 133-134-135-136. Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 133-134-135-136. Cevapları MEB Yayınları
12) Yukarıda birim kesirlerin gösterildiği eş parçalara ayrılmış sayı doğruları verilmiştir. Sayı doğrularında gösterilen birim kesirlerin yerlerini doğru olabilmesi için hangi kesirler yer değiştirmelidir?

Cevap:  B) 1/6 ile 1/7


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 133-134-135-136. Cevapları MEB Yayınları
13) Yukarıda verilen denk kesirlerin yazılı olduğu eş büyüklükte kartlar birleştirilen dikdörtgenelr elde edilecektir. Buna göre aşağıdaki dikdörtgenlerden hangisi elde edilemez?

Cevap:

A) 42/80 → 21/40 = sayıların 2 katı olduğu için denk kesirlerdir.
B) 1/8 → 16/128 = 8’in katları olduğu için denk kesirdir.
C) 4/16 → 9/36 =
D) 14/35 → 12/49 = katı olan sayı olmadığı için denk değildir.


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 136 Cevapları MEB Yayınları

14) Bir telefon bataryasının 3/4’ü bittiğinde telefon 20 dakika şarj edilirse bataryanın 1/2’si dolmaktadır. Bu telefon bataryasının 1/8’i dolu olduğunda telefon 50 dakika şarj edildiğinde bataryasının tamamen dolu olabilmesi için kaç dakika daha şarj edilmesi gerekir?
Cevap:

4/4 – 3/4 = 1/4 dolu olan kısmı
1/4 + 1/4 = 2/4 → 1/2’ye eşittir
1/4 = 20 dakikada dolduruyorsa
 Tamamını → 20 . 4 = 80 dakikada doldurur.
1/8 = 10 dakikası dolu
50 dakika daha doldurulduysa
50 + 10 = 60 
80 – 60 = 20 dakika daha doldurulması gerekir. 


15) Şekildeki özdeş yayların ucuna takılan farklı kütleli üç cisim verilmiştir. II. şekildeki cismin kütlesi 2 tam 1/4 kg’dır. Üç cismin kütleleri toplamı 7 tam 5/8 kg olduğuna göre ● ve □ cisimlerin kütlelerinin kaç kilogram olabileceği hangi seçenekte doğru verilmiştir?
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 133-134-135-136. Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 133-134-135-136. Cevapları MEB Yayınları
Yukarıdaki şekilde Emre ile Ahmet arasındaki mesafe 40 tam 1/8 m’dir. Ok yönünde Emre ile Ahmet adım uzunluklarını her seferinde değiştirmeden üçer adım attıklarında aralarındaki mesafe değişmemektedir. Emre’nin her bir adım uzunluğu 1/4 m olduğuna göre Emre ve Ahmet birbirlerine doğru birer adım attıklarında aralarındaki mesafe kaç metre olur?

Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 133-134-135-136. Cevapları MEB Yayınları

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.