2. Sınıf Türkçe

2. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 148-149-150 Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

2. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 148-149-150 Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

2.Sınıf Bilim ve Kültür Yayınları Türkçe Ders Kitabı 148-149-150 Sayfa Cevapları Neler Öğrendik?

2. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ders Kitabı Sayfa 148 Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

NELER ÖĞRENDİK?

B. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

1. Atatürk meydanda gezerken ne görmüş?
Cevap: Yerde parçalanmış bir düşman bayrağı görmüştür.

2. Atatürk yanındakilere ne söylemiş?
Cevap: “Bu bayrağı kaldırınız. Yenilmiş bir düşman bayrağı fakat o bir milleti, bir orduyu temsil ediyor. Yerde kalmaya lâyık değildir!” demiştir.

3. Metinde anlatılmak istenen nedir?
Cevap: Atatürk, düşman bile olsa bayrağa ve millete saygı duymaktadır.

4. Metnin başlığı ne olabilir?
Cevap: ATATÜRK’ÜN SAYGISI


C. Aşağıdaki kelimelerden yazımı doğru olanların kutucuğunu işaretleyiniz.

2. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 148-149-150 Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

2. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ders Kitabı Sayfa 149 Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

Ç. Aşağıdaki açıklamalardan doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

(D) 1. Yaşanmış olayların anlatıldığı yazı türüne “anı” adı verilir.
(D) 2. Günü gününe yaşanan olayları anlatan yazı türüne “günlük” denir.
(D) 3. Günlük yazarken konuşur gibi bir anlatım kullanılır.
(Y) 4. Günlük yazımında tarih belirtilmesi gerekmez.


D. Aşağıdaki cümlelerde kutucukların içinde kullanılması gereken noktalama işaretlerinin adlarını işaretleyiniz.

1. Atatürk() çocukları çok severdi.
Cevap: Virgül

2. Atatürk, çocuğa “Adın ne senin bakayım() ” dedi.
Cevap: Soru işareti

3. Matematik öğretmeni ona “Kemal” adını verdi ()
Cevap: Nokta

4. Öğrenciler, Atatürk() ün hayatını araştırdılar.
Cevap: Kesme işareti

5. Her Türk, Atatürk() e teşekkür etmelidir.
Cevap: Kesme işareti

2. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ders Kitabı Sayfa 150 Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

E. Aşağıdaki kelimelerin zıt anlamlılarını ilgili kutucuklara yazınız.
2. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 148-149-150 Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları


F. Aşağıdaki kelimelerin eş anlamlılarını bulmacadan bulup işaretleyiniz. İşaretlemediğiniz harfleri sırasıyla yazarak
şifreyi bulunuz.

2. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 148-149-150 Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.