4. Sınıf Fen Bilimleri

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 159-160-161-162-163 Cevapları MEB Yayınları

Göster

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Öğrendiklerimizi Tekrarlayalım Soruları ve Cevapları Sayfa 159, 160, 161, 162, 163


Öğrendiklerimizi Tekrarlayalım Soruları ve Cevapları


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 159 Cevapları


Suyun Hâl Değişimini Gösteren Deney Tasarlayalım


Cevap: Kaynar su, buz, termometre, su kabı


Nasıl Bir Yol İzleyelim?


1. Suyun hâl değişimi ile ilgili kaynaklardan araştırma yapalım.


Cevap: Suyun hâl değişimi ile ilgili kaynaklardan araştırma yapalım.

Maddeler katı-sıvı-gaz hâlleri arasında geçiş yapabilirler. Bu geçiş olayı maddeye ısı vererek ya da maddeden ısı alarak sağlanır. Su maddenin sıvı hâline örnektir. Sıvı hâldeki bir maddenin katı hâline geçmesine donma gaz hâline geçmesine ise buharlaşma adı verilir.

Donma: Sıvı maddelerin ısı kaybederek moleküllerinin arasındaki mesafe azalır ve daha düzenli bir hâl olan katı formuna dönüşür. Suyu buzdolabına koyduğumuz zaman sürekli ısı kaybedecek ve katı hâli olan buza dönüşecektir.

Buharlaşma: Sıvı madde ısı aldığı zaman molekülleri arasındaki mesafe daha da artacak ve gaz haline geçecektir. Aslında su her sıcaklıkta buharlaşabilen bir özelliğe sahiptir. Verdiğimiz ısı sadece bu buharlaşmayı hızlandırır.


4. Önce kullanacağımız malzemeleri belirleyerek yukarıya yazalım.


Cevap: Yukarıda yer alan maddeler su kabı, kaynar su, buz ve termometre


5. Deneyimizin aşamalarını aşağıya yazalım.


Cevap: İlk olarak sıcak su kaba koyularak termometreyle sıcaklık ölçülür. Buzlar, sıcak su içerisine konulduğunda termometreyle düşen ısıyı not edelim.


6. Tasarladığımız deneyi arkadaşlarımıza, öğretmenimize ve ailemize sunalım.


Cevap: İlk olarak deney aşamalarını ailenizle yapınız. sonra araç ve gereçlerle sınıfta öğretmen ve arkadaşlarınıza anlatınız.


DÜŞÜNELİM, YAZALIM, PAYLAŞALIM


1. Su hangi hâllerde bulunur?


Cevap: Su hangi hâllerde bulunur?

Su maddenin üç haliyle de hayatımızda görmemiz mümkün. Sıvı halde bulunan suya ısı verip sıcaklığını arttırırsak gaz hali olan su buharı görürüz. Isı kaybetmesini sağlarsak katı hale geçer yani buz olur.


2. Suyun bir hâlden başka bir hâle geçmesi için ne gereklidir?


Cevap: Suyun bir hâlden başka bir hâle geçmesi için ne gereklidir?

Bir maddenin fiziksel özelliklerini değiştirmesi yanı bir halden başka bir hale geçmesi için bulunduğu ortamla ısı alışverişi gerçekleştirmeli.

Ortamdan ısı alırsa sıcaklığı artacak molekülleri arasındaki mesafe artacak ve daha düzensiz bir yapı olan gaz haline geçecektir.

Bulunduğu ortama ısı verirse sıcaklığı düşecek yanı molekülleri arasındaki mesafe azalacak daha düzenli bir hale geçecek. Daha düzenli hale maddenin katı hali diyoruz.


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 161 Cevapları


Kendimizi Deneyelim


A) Aşağıdaki soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.


1. Fırat’ın ateşi nasıl düşürülmüştür? Islak bezin nasıl bir etkisi olmuştur?


Cevap: Fırat’ın ateşi ıslak bez ile düşürülmüştür. Soğuk ıslak bez vücut ısısını düşürerek Fırat’ın ateşinin düşmesini sağlamıştır.


2. Islak bezin sıcaklığında bir değişiklik olmuş mudur? Neden?


Cevap: Islak bezin sıcaklığında değişiklik olmuştur. Vücudu soğuturken kendisi de ısınmıştır.


3. Bez, soğuk su yerine sıcak suya batırılsaydı vücut sıcaklığı düşer miydi?


Cevap: Bez, soğuk su yerine sıcak suya batırılsaydı vücut sıcaklığı düşmezdi.


4. Isı alışverişi hangi durumlarda hayatımızı kolaylaştırır?


Cevap: Isı alışverişi ateşlendiğimiz de hayatımızı kolaylaştırır.


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 162 Cevapları


B) Aşağıdaki tabloda verilen olayların sebeplerini örnekteki boşluğa yazınız.


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 159-160-161-162-163 Cevapları MEB Yayınları
“4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 159-160-161-162-163. Sayfa Cevapları MEB Yayınları”

C) Aşağıdaki tabloda sıcaklıkları verilen iki madde arasındaki ısı alışverişini örnekteki gibi açıklayınız.


Cevap: Çorba karışık ile ısı alışverişinde bulunur. Isı eşitlenene kadar devam ederiz.


D) Aşağıdaki olayda, kabın içinde meydana gelebilecek ısı alışverişini açıklayınız. Düşüncelerinizi yazınız.


Erkan’ın babası, eczaneden doktorun yazdığı ilacı aldı. İlaç şişesinde yer alan açıklamaları okudu. Açıklamada ilacı hazırlamak için çeşme suyunun önce kaynatılıp sonra soğutulması gerektiği yazıyordu. Erkan’ın ilacı okula gitmeden kullanması gerekiyordu.Babası, önce bir kabın içine buzdolabından aldığı suyu boşalttı. Sonra kaynattığı suyu bir su bardağına koydu. Bu bardağı da soğuk su ile dolu kabın içine bıraktı.Termometre ile kabın içindeki soğuk suyun sıcaklığını 3 °C olarak ölçtü. Sonra bardağın içindeki kaynamış suyun sıcaklığını 99 °C olarak ölçtü.


Cevap: Sıcak su bardağı soğuk su kabının içine koyarak ısı alışverişinde bulunmaktadır. Sıcak su soğurken soğuk suda ısınır. Sular eşitleyince kadar ısı alışverişi devam eder.


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 163 Cevapları


E) Aşağıdaki varsayımın doğruluğunu kanıtlamak için bir deney tasarlayınız.


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 159-160-161-162-163 Cevapları MEB Yayınları
“4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 159-160-161-162-163. Sayfa Cevapları MEB Yayınları”

1. Hangi araç gereçlerin kullanılması gerekir? Aşağıya bu araç gereçlerin isimlerini yazınız ve şeklini çiziniz.


Cevap: Buz, çeşme suyu ve sürahi.


2. Varsayımınızı kanıtlamak için yapacağınız deneyde sırasıyla nasıl bir yol izlemelisiniz?


Cevap:

  • Sürahiye çeşme suyunu koyuyoruz.
  • İçine buzu atıyoruz.
  • Bir süre sonra buzun eriyerek kaybolduğunu görüyoruz.
  • Buz sudan ısı alarak erir.

3. Deneyinizle ilgili bir sütun grafiği oluşturunuz.


Cevap:

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 159-160-161-162-163 Cevapları MEB Yayınları
“4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 159-160-161-162-163. Sayfa Cevapları MEB Yayınları”

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Günlük hayatımızda bulunan birçok cisim katı sıvı gaz halinde bulunabilir.günlük hayatımızda sıkça kullandığımız maddeler genellikle katı halde bulunurlar. Çevremizde görülen denizler akarsular nehirler ve içtiğimiz su sıvıya örnek olarak verilebilir. Günlük hayatımızda tükettiğimiz su donduğu zaman buz halini alır. Buz haline aldığı zaman su katı hale gelmiş olur. Katı halde bulunan buz belirli bir sıcağa maruz kaldığı zaman eriyip buharlaşır. Buharlaşanbuz artık sıvı haldedir.buz hem sıvı hale gelmiştir hem de çevreye yaydığı boğar haliyle gaz oluşumunu da sağlamıştır. Bu konuda verdiğiniz bilgiler ve örnekler sayesinde ödevlerimi çok iyi anladım. Yaptın mı defterimden öğretmenim çok memnun kalıyor.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.