4. Sınıf Türkçe

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 61-63-64-65-66 Cevapları KOZA Yayıncılık

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 61-63-64-65-66 Cevapları KOZA Yayıncılık

4.Sınıf KOZA Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı 61-63-64-65-66. Sayfa Cevapları Beni De Tanık Olarak Göster!

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 61 Cevapları KOZA Yayıncılık

Hazırlık

1. Size göre bir ülkeyi yöneten kişi hangi özelliklere sahip olmalıdır?
Cevap : Bana göre bir ülkeyi yöneten kişi genel olarak ilk başta adaletli olarak insanlara ve milletine adaletli götürmesi herkes içerisinde kim olursa olsun adaleti sağlanması ve onlara Güven vermesi en önemli olguların başında gelmektedir.

Ayrıca bir ülkeyi yöneten kişi de Adalet dışında ileri görüşlü olması ülkeyi sürekli olarak ekonomik ve Kalkınma olarak en iyi dil anlamaları yapması ve ülkenin refahını geliştirerek insanları mutlu etmesi de büyük bir önem taşıdığını ifade edebiliriz.


2. Tartışmalı bir konuda haklılığınızı kanıtlamak için hangi yollara başvurur, kimlerden yardım istersiniz?
Cevap:

Tartışmalı bir konuda haklılığımı kanıtlamak için öncelikle karşı taradın şikayetlerini dinleri. Daha sonra eğer olay anında yanımda birileri varsa onlarla iletişime geçmeye çalışırım. Evde isek ailemizden eğer okulda isek öğretmen gibi büyüklerimizden bize yardımcı olmaları için yardım talep ederim. Kavga olmaksızın olayı halletmeye çalışırım. Aşırı tepki verirsem haklı iken haksız duruma düşeceğimi bildiğim için sakin olmaya çalışırım.


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 63 Cevapları KOZA Yayıncılık

1. ETKİNLİK

Soru : Aşağıda karışık olarak verilen harflerden okuduğunuz metinde geçen anlamlı kelimeler oluşturunuz. Oluşturduğunuz kelimeleri ilgili anlamın altına örnekte olduğu gibi yazınız.


Yasalara göre mahkemece bir olay veya olgunun doğuşuna etken olan sebeplerin de göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi sonucu verilen karar.
Cevap : Yargı


Yasalarla sahip olunan hakların herkes tarafından kullanılmasının sağlanması.
Cevap : Adalet


Kişi ile ilgili, kişiye ilişkin, kişinin kendi malı olan, şahsi.
Cevap : Kişisel


Herhangi bir düşüncede, bir istekte veya bir durumda ayak diremek, inat etmek, ısrar etmek.
Cevap : Direnmek


Bir şeyin doğruluğu, gerçekliği konusunda kanaat verici belge, delil.
Cevap : Kanıt


Denetmen.
Cevap : Müfettiş


Yasanın, dinin ve kamu vicdanının doğru bulduğu, yasalara uygun.
Cevap : Yasal


Hukuk ve adalet işlerini gören devlet kuruluşları.
Cevap : Adliye


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 64 Cevapları KOZA Yayıncılık

2. ETKİNLİK

Soru : Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.


1. Atatürk arkadaşıyla nerede karşılaşıyor?
Cevap : Balıkesir gezisinde karşılaşıyor.


2. Arkadaşı, Atatürk’e hangi sorunundan bahsediyor?
Cevap : Haklı olduğu bir davada mahkemenin kendisini suçlu bulduğundan bahsediyor.


3. Atatürk, kimden arkadaşının sorununun çözümü için yardımcı olmasını istiyor?
Cevap : Geziye birlikte çıktığı görevliler arasındaki genç bir adliye müfettişinden yardımcı olmasını istiyor.


4. Genç adliye müfettişi Atatürk’e nasıl bir cevap veriyor?
Cevap : “Anladığım kadarıyla karar, yasal yöntem ve kurallara uygun olarak verilmiştir. Yapılacak başka bir şey yoktur.”


5. Atatürk arkadaşının davasına nasıl katkıda bulunuyor?
Cevap : Mahkemeye tanık olarak giderek katkıda bulunuyor.


6. Metinden hareketle Atatürk’ün “adalet”e bakışı hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Cevap : Atatürk adaleti her şeyin üstünde tutar.


3. ETKİNLİK


Soru : Okuduğunuz metinle ilgili üç soru yazıp bunları cevaplayınız.


1. Sorum : Atatürk, eski arkadaşını dinledikten sonra ne demiş?
Cevap : “Haklısın, konuyu ben iyi biliyorum.” demiş.

2. Sorum : Atatürk adliye müfettişinden ne istemiş?
Cevap : Mahkemece verilen kararın düzeltilmesi için gerekenin yapılmasını istemiş.

3. Sorum : Genç müfettişinden sonra Atatürk ne yapmış?
Cevap : Genç adliye müfettişinin tutumu, bildiğini açıkça söylemesi çok hoşuna gitmiş. Yanlışın düzeltilmesi için ne yapılması gerektiğini sormuş.


4. ETKİNLİK


Soru : Sizce Atatürk arkadaşına yardım ederken neler hissetmiş olabilir? Siz arkadaşlarınıza yardım ederken neler hissediyorsunuz? Aşağıdaki yazma alanına yazınız.
Cevap : Bence Atatürk arkadaşına yardım ederken kendini mutlu hissetmiş olabilir. Çünkü bende arkadaşlarıma yardım ederken kendimi mutlu hissediyorum. Arkadaşlarımızın sorununu çözmek bizlere mutluluk verir.


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 65 Cevapları KOZA Yayıncılık


5. ETKİNLİK

 

b. Aşağıdaki paragrafta ( ) içine uygun noktalama işaretlerini yazınız.
Cevap :

Caner evden çıkarak okula doğru yürümeye başladı. Biraz gittikten sonra kolundaki saate baktı (.) Saat 7 (‘) yi çeyrek geçiyordu (.) Kendi kendine (“) Biraz hızlansam iyi olacak. (“) diye söylendi (.) Adımlarını hızlandırdı (.) Okulun yanındaki kırtasiyeye varınca Ah(–) met (‘) i gördü (.) Ahmet iyi bir çocuktu fakat sık sık okula geç kalıyordu. Acaba Ahmet (,) (“) Erken kalkan yol alır. (“) atasözünü biliyor muydu (?)


6. ETKİNLİK


Soru : Okuduğunuz metnin başlığını aşağıdaki noktalı alana yazınız. Sizce, başlık metin için uygun mu? Siz yazarın yerinde olsaydınız metne hangi başlığı koyardınız? Seçtiğiniz başlığı ve bu başlığı seçme nedeninizi yazınız.
Cevap :

Metnin başlığı: Beni De Tanık Olarak Göster!

Seçtiğim başlık ve seçme nedenim: Atanın Arkadaşı

Çünkü ; Atatürk’ün arkadaşının mahkeme sorunu metinde konu alınmaktadır.


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 66 Cevapları KOZA Yayıncılık

7. ETKİNLİK

a. “Sonraki Derse Hazırlık” aşamasında sizden istenilen araştırmada aldığınız notlara bakarak Atatürk’ün kişilik özelliklerini uygun yerlere yazınız. Ardından kendi kişilik özelliklerinizi de yazınız.
Cevap:

Atatürk hayatı boyunca çok başarılı bir asker olmuş vede ileri görüşlülüğü ile iyi bir siyasi devlet adamı dır. Savaşlarda yaptığı stratejik hamlelerle savaşın seyrini değiştire bilmiş zafere ulaşa bilmiş aldığı kararlarla yaptıklarıyla hedeften sapmadan cumhuriyeti ilan etmiştir.

Cumhur başkanı olduktan sonra devrimler ve reformlar la yeni cumhuriyete şekil vermiştir. Atatürk ün kişisel özelliklerine bakmak için onun nasıl bir ortamda büyüdüğüne dikkat etmemiz gerekiyor. Babasız ve vatanı sürekli iç karışıklık içinde olan bir vatansever olarak büyümüştür.

  • 1. Disiplinli
  • 2.Devrimci
  • 3. İleri görüşlü olması
  • 4. Çalışkan ve sabırlı olması
  • 5.Çok yönlü olması.

b. Size göre iyi bir liderin taşıması gereken kişilik özelliklerini yazınız.
Cevap : Liderlik insanlar içerisinden diğer insanları arkasından sürükleyebilen, etkileşim içerisinde olan, belli bir hedefe yönetebilen, insanlar arası ilişkileri pasif olmayan ayrıca etkilediği insanları ulaşacağı noktada kullanabilen, karakterli insanlardır.


c. Atatürk’le benzeşen yönlerinizi, örnekler vererek arkadaşlarınıza açıklayınız.
Cevap: Mustafa Kemal Atatürk’le benzeşen yönlerimizi ifade etmek gerekirse onun gibi çalışkan onun gibi sanata önem veren onun gibi zeki ve yol gösterici olarak bilimi Seçen bir kişilik sahibi olduğumu söyleyebilirim.


Sonraki Derse Hazırlık


Soru : Güvenilir kaynaklardan yararlanarak Atatürk’ün öğrencilik hayatı hakkında araştırma yapınız. Bunun için http://www.ata.tsk.tr sitesinde yer alan bilgilerden de yararlanabilirsiniz.
Cevap : Atatürk eğitim hayatına annesinin isteği üzerine Hafız Mehmet Efendi’nin mahalle mektebinde başladı. Daha çağdaş bir eğitim almasını isteyen babası Ali Rıza Efendi Şemsi Efendi Mektebi’ne kaydını aldırdı ve ilkokulu burada tamamladı.

Selanik Mülkiye Rüştiyesine devam ederken hocasından haksız yere dayak yediği için buradan ayrılıp kendi isteğiyle Askeri Rüştiyeye başvurdu ve eğitimine burada devam etti.

Selanik Askeri Rüştiyesinin bitirdikten sonra 1896 da Manastır Askeri İdadisine girdi. 3 yıl eğitim alıp okulu tamamladıktan sonra 1899 yılında İstanbul Harp Okuluna girdi. 3 senelik eğitimin sonunda teğmen olarak mezun oldu. 1902 yılında Harp Akademisine başladı. 11 Ocak 1905 yılında Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle mezun oldu.

İlgili Makaleler

2 Yorum

  1. Iyi bir lider sürekli olarak Grup içerisindeki var olan arkadaşları ile beraber adaletli ve eşit bir şekilde davranması büyük önem taşımaktadır iyi bir lider olabilmek için sürekli olarak grubu bir arada tutacak olan vasıflara sahip olmak gerekmek ile beraber grup içerisinde görev dağılımı yapılırken en iyi şekilde görev alacak kişilerin bu görevi yapabileceklerine inanmak ve kendi kişisel özelliklerine göre görevleri dağıtarak onların başarısının takip edilmesi büyük önem taşımaktadır.

  2. Bana göre ülkemizi yöneten bir kişinin tıpkı Mustafa Kemal Atatürk gibi ülkesini sevmesi cesur olmazsa iyi bir komutan olması ve yenilikçi olması gerekmektedir. Ülkeyi yöneten kişinin muhakkak eğitimeönem vererek biz çocukların eğitiminin tam olarak karşılanmasına dikkat etmesi gerekmektedir. Eğitimin ülke ekonomisine ülkeye ve insanoğluna faydasını saymakla bitiremeyiz.bence ülkeyi yöneten bir kişiyim tarafsız bir şekilde ülkeyi yöneterek ülke içerisindeki huzuru Birliği iç ve dış alandaki tehditleri bilerek bu ülkeyi yönetmesi gerekmektedir. Bu konuda verdiğiniz bilgiler çok eğitici ve bilgilendirici olmuş. Verdiğiniz ödevler sayesinde hem bilgileniyor hem de ödevlerimi hemen bitirebiliyor um.arkadaşlarımla beraber yaptığımız ödevlerimizi de bitirdikten sonra kitap okumaya zamanımız oluyor.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.