5. Sınıf Fen Bilimleri

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 68-69-70-71-72 Cevapları SDR Dikey Yayıncılık

Göster

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 3. Ünite Ölçeme Değerlendirme Çalışmaları Cevapları Sayfa 68, 69, 70, 71, 72


3. Ünite Ölçeme Değerlendirme Çalışmaları Cevapları


5. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı Dikey Yayıncılık Sayfa 68-69-70-71-72


A. Aşağıdaki cümleleri okuyarak doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.


 1. ( Yanlış ) Kuvvet, sadece cisimlerin hızını değiştirebilir.
 2. ( Doğru ) Kuvvetin birimi Newton’dır.
 3. ( Yanlış ) Dinamometrenin yapısında yay bulunmaz.
 4. ( Doğru ) Esnek yaylı dinamometreler daha hassas ölçüm yapar.
 5. ( Doğru ) Sürtünme kuvveti olmasaydı yürüyemezdik.
 6. ( Yanlış ) Sürtünme kuvveti, hayatımızı her zaman kolaylaştırır.
 7. ( Yanlış ) Hava taşıtlarını, sürtünme kuvveti etkilemez.
 8. ( Doğru ) Kışın araba lastiklerine takılan zincir sürtünme kuvvetini artırır.
 9. ( Yanlış ) Günümüzde sadece yaylı dinamometreler kullanılır.
 10. ( Doğru ) Arabalar hava sürtünmesinden etkilenir.

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere verilen sözcüklerden uygun olanı yazınız.


(çok-aynı-pürüzlü-az-destekleyecek yay-yer çekimi kuvveti-maksimum-sürtünme kuvveti-dinamometre-terazi-minimum-engelleyecek-zıt-pürüzsüz)


 1. Dinamometrelerin yapısında yay bulunur.
 2. Dinamometrenin skalasındaki son rakam, dinamometrenin ölçebileceği maksimum değeri gösterir.
 3. Kuvvetin ölçüldüğü aletlere dinamometre denir.
 4. Sürtünme kuvveti her zaman hareketi engelleyecek yönde oluşur.
 5. Cisimlerin temas yüzeylerinin pürüzlü olması sürtünme kuvveti artırır.
 6. Gemi ve denizaltı gibi araçlar su direncinden en az etkilenecek şekilde tasarlanır.
 7. Buzlu yollarda arabaların lastiklerine takılan zincir, yol ile lastik arasının pürüzlü olmasını sağlar.
 8. Rüzgâra karşı uçan bir uçağı etkileyen sürtünme kuvveti ile rüzgârın yönü aynı yönlüdür.

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 69 Cevapları


C. Aşağıda verilen uygulamaların sürtünme kuvvetini artırmak için mi yoksa azaltmak için mi yapıldığını; bu uygulamanın günlük yaşamımıza kolaylık mı yoksa zorluk mu sağladığını yanındaki ilgili kutucukları işaretleyerek belirtiniz.


Cevap :

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 68-69-70-71-72 Cevapları SDR Dikey Yayıncılık
“5. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı Dikey Yayıncılık Sayfa 68-69-70-71-72 Cevapları”

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 70 Cevapları


Ç. Aşağıda verilen çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.


1. Dinamometreler ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


A) Yapısında yay ya da esnek bir cisim bulunur.
B) Esnekliği az olan yay kullanılan dinamometreler ile daha büyük kuvvetler ölçülür.
C) Dinamometreler ile yer çekimi kuvveti de ölçülebilir.
D) Dinamometrelerin bir diğer adı da terazidir.


2. Yukarıdaki görselde gösterilen üç kuvvetten hangisi ya da hangileri sürtünme kuvvetidir?


A) Yalnız 1 B) Yalnız 2 C) Yalnız 3 D) 1 ve 3


3. Yukarıdaki yaya 6 N kuvvet uygulayan bir cisim asıldığında yay 2 cm uzamaktadır. Yaya 12 N kuvvet uygulayan bir cisim asıldığında yayın son boyu kaç cm olur?


A) 4 B) 10 C) 12 D) 14


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 71 Cevapları


4. Kuvvet ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


A) Kuvvet, dinamometre ile ölçülür.
B) Kuvvetin birimi, Newton’dır.
C) Bazı kuvvetler cisimleri harekete geçiremeyebilir.
D) Bütün kuvvetler cisimlerin yönünü değiştirir.


5. Aşağıda belirli bir yükseklikten serbest bırakılan cisimler verilmiştir. Hangi cisim en uzak mesafeye kadar gider?


A) B) C) D)


6. Cisimlere etki eden sürtünme kuvveti, cismin hareketine zıt yönlü bir kuvvettir. Ancak dönen cisimlerin sürtünme kuvveti yönü ile hareket yönü aynıdır.

Yukarıda balon yükselmekte, bisiklet sağa doğru, balık ise sola doğru hareket etmektedir. Buna göre bu cisimleri etkileyen sürtünme kuvvetlerinin yönü, hangi seçenekte doğru verilmiştir?


A) B) C) D)


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 72 Cevapları


7. I. Yürümek
II. Yazı yazmak
III. Kış lastiği kullanmak
Yukarıda verilen olaylardan hangisi ya da hangilerinde sürtünme kuvvetinden yararlanılır?


A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I, II ve III


8. Ağır bir sandığı ahşap zemin üzerinde bir yerden başka bir yere taşımak için aşağıdakilerden hangisi yapılırsa sürtünme kuvveti azaltılmış olur?


A) Sandık üstüne biraz daha yük koymak
B) Zemine sabun sürmek
C) Zemine halı sermek
D) Ahşap zemini pürüzlü hâle getirmek


9. Aşağıda verilen örnek olaylardan hangisinde sürtünme kuvvetinin artırılması amaçlanmaktadır?


A) Arabanın motoruna, motor yağı ilave etmek
B) Bisiklet dişlilerini yağlamak
C) Halı altına, pürüzlü plastik sermek
D) Yağlı güreşte güreşçilerin yağlanması


10. Wingsuit, içerisi hava geçirmeyen şişme kanat gibi parçaları olan bir elbiseyle yüksekten serbest atlama olarak yapılan, Skydiving ise özel kıyafetlere gerek duymadan belli bir süre serbest düşme şeklinde yapılan hava sporlarıdır. İki atlayışta da yere paraşütle inilir. Wingsuit atlayışında sporcunun sürati saatte ortalama 50 km’ye, Skydiving atlayışında ise saatte ortalama 200 km’ye ulaşabilmektedir. Aynı kişinin, aynı yükseklikten ve aynı pozisyonda atlamasına rağmen Skydiving atlayışında daha süratli olması;

I. Temas yüzeyi arttıkça hava direnci artar.
II. Ağırlık arttıkça yere düşme sürati artar.
III. Yükseklik arttıkça yere düşme sürati artar.
ifadelerinden hangileriyle açıklanabilir?


A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I, II ve III

İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. Kuvvet o kullandığı herhangi bir maddenin hızlanmasına yavaşlamasına babasına veya yön değiştirmesine sebep olabilmektedir. Elbette ki kuvvetin şiddeti de oldukça önemlidir kuvvetin şiddeti ne kadar fazlaysa maddenin kuvvet etkisi ile hareket etmez o kadar fazlalaşır veya azalır. Örneğin kuvvet uygulayarak sabit bisikletin sürdüğümüz zaman hızlı bir şekilde sürmek gelmedi ki daha fazla kuvvetli uygulamamıza ya sebep olacaktır yanmasın yavaş bir şekilde türkü bisiklete yavaş koydum bilmekteyiz.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.