7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı

7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 59-60-61 Cevapları Tutku Yayınları

Göster

7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı Hazırlık Çalışmaları Cevapları Sayfa 59


Hazırlık Çalışmaları  Metni Cevapları


7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 59 Cevapları


Soru : 1. İslam ansiklopedisi, Genel Ağ vb. kaynaklardan ehl-i beyt kavramının anlamı ve içeriği hakkında bir araştırma yapınız.


Cevap: “Ev halkı” anlamına gelen Ehl-i beyt (ehlü’l-beyt) terkibi ev sahibiyle onun eşini, çocuklarını, torunları ve yakın akrabalarını kapsamına alır.


Soru : 2. Sıla-i rahim, vefa ve adalet kavramlarının anlamlarını araştırınız


Cevap:
Sıla-i rahim: Hısım akrabayı ziyaret emek ve onlarla görüşmek ve mektuplaşmak
Adalet: hak ve hukuka uygunluk; hak ve hukuku gözetme ve yerine getirme; doğruluk.


Soru : 3. Kur’an-ı Kerim mealinden, Nisâ suresinin 36. ayetini bularak defterinize yazınız. Bu ayette bizden neler istenmektedir? Bunları defterinize not ediniz


Cevap:

﴾36﴿

Allah’a kulluk edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara iyi davranın. Allah kendini beğenen ve böbürlenip duran kimseyi asla sevmez.


Soru : 4. Peygamber Efendimizin (s.a.v.) komşu hakkı ile ilgili iki hadisini öğrenip defterinize yazınız.


Cevap:

  • “Komşusu açlıktan kıvranırken, tok yatan kimse iman etmiş olamaz.” (İbn Ebî Şeybe, Musannef, îmân ve Rü’yâ, 6)
  • “Sizden biri kendisi için istediğini din kardeşi için -yahut komşusu için- de istemedikçe (tam) iman etmiş olamaz.”(Müslim, İman, 71)

Soru : 5. Akrabalık hakları nelerdir? Bu konuda aile büyüklerinizle konuşunuz. Defterinize, ulaştığınız sonuçları içeren bir kavram haritası oluşturunuz.


Cevap: Allah Teâlâ ana babaya ihsandan sonra akrabaya iyiliği emretmektedir.
İmkânı elverişli olanlar imkânları ölçüsünde şefkat, merhamet ve yardımlaşma vazifelerine dikkat etmelidirler.

7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı Peygamberimizin Ehl-i Beyti Cevapları Sayfa 60, 61


Peygamberimizin Ehl-i Beyti  Metni Cevapları


7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 60 Cevapları


Soru : ”Peygamber Efendimizin (s.a.v.) aile fertleri” denilince aklınıza kimler gelmektedir? Söyleyiniz


Cevap: Annesi Amine, babası Abdullah, dedesi Abdülmuttalip, amcası Ebu talip, Eşi Hz. Hatice


Soru : İslam ansiklopedisi, Genel Ağ vb. kaynaklardan Peygamber Efendimizin (s.a.v.) torunları Hz. Hasan (r.a.) ve Hz. Hüseyin (r.a.) hakkında bir araştırma yapınız. Araştırmanız sonucunda elde ettiğiniz bilgileri sunum hâline getiriniz. Hazırladığınız sunuyu sınıfınızda arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap:

7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 59-60-61 Cevapları Tutku Yayınları
”7. Sinif Peygamberimizin Hayati Ders Kitabi Tutku Yayinlari Sayfa 60 Cevaplari”
7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 59-60-61 Cevapları Tutku Yayınları
”7. Sinif Peygamberimizin Hayati Ders Kitabi Tutku Yayinlari Sayfa 60 Cevaplari”

7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 61 Cevapları


Soru : Sizce Peygamber Efendimize (s.a.v.) ve onun ehl-i beytine sevgimizi, saygımızı nasıl ortaya koyabiliriz? Arkadaşlarınızla tartışınız.


Cevap: Peygamber efendimizin yolundan giderek onun dediklerini yaparak sevgimizi gösterebiliriz.

İlgili Makaleler

2 Yorum

  1. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocukluk döneminde ne kadar zorluk çekmişse gençlik döneminde de birçok zorluklarla karşı karşıya kalmıştır. Bu zorluklar karşısında sabırlı akıllı kararlı ve azimli olmayı başarmıştır. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok küçük yaştan itibaren aile bireylerini tek değil çok küçük olan çocuklarını da dedesini ve amcasını da çok erken yaşta kaybetmiştir. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünya hayatında karşılaşmış olduğu zorluklara karşı sabırlı merhametli saygılı ve ahlaklı yaklaşmış bu zorlukların karşısında yapmış olduğu davranışlardan dolayı örnek bir peygamber olmuştur

  2. Ehlibeyt olarak bilinen aile Halki aile bireylerini kapsayan ahlaki ve hayata hazırlanmak için bildiğimiz ortam olan ailenizin kıymetini bilmeli aile büyüklerimizin bizi büyütürken ne zorluklar çektiğini bilerek onlara saygılı ve sevgili davranmamız gerekir. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aile bireylerini çok sever aile bireylerini büyük kıymet verir ve çocuklarını eşlerine sorunlarını Ayrıca bir severdi. Müslümanlarda ailelerine ve aile bireylerine aşırı saygılı ve sevgili ahlak ve merhametli olmaları gerekmektedir. Bir insanın bir Müslümanın ailesi çok kıymetli ve özeldir

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.