7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı

7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 43-44-46 Cevapları Tutku Yayınları

Göster

7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı Hazırlık Çalışmaları Cevapları Sayfa 43


Hazırlık Çalışmaları Metni Cevapları


7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 43 Cevapları


Soru : 1. Mukaddes, adalet, kul hakkı ve emanet kavramlarının anlamlarını araştırınız.


Cevap:

 • Mukaddes: Kutsal
 • Adalet: Hak ve hukuka uygunluk; hak ve hukuku gözetme ve yerine getirme; doğruluk
 • Kul hakkı: insanların birbirine geçen hakları, emekleri.
 • Emanet: birine, geri alınmak üzere, geçici olarak bırakılan eşya

Soru : 2. Genel Ağ vb. kaynaklardan, temel insan haklarının neler olduğunu araştırınız


Cevap: Temel insan hakları yaşama hakkı, eğitim hakkı, sağlık hakkı, barınma hakkı, beslenme hakkı, ulaşım hakkı, özel hayatın gizliliği


Soru : 3. İslam’ın yaşama hakkına verdiği önem hakkında bir araştırma yapınız


Cevap: Ayet ve hadislerde şunlar söylenmektedir; ”Kim haksız yere bir cana kıyarsa bütün insanlığa kıymıştır” denmektedir.


Soru : 4. Bakara suresinin 183. ayeti ile Nisâ suresinin 93. ayetinin mealini defterinize yazınız


Cevap:

﴾183-184﴿ Bakara suresi

Ey iman edenler! Sizden öncekilerin üzerine yazıldığı gibi sakınasınız diye sizin üzerinize de sayılı günlerde oruç yazıldı. İçinizden hasta veya yolcu olan, başka günlerden sayısınca tutar. Orucu tutmakta zorlananlar için bir yoksulun (günlük) yiyeceği kadar fidye yeterlidir. Bir iyiliği mecbur olmadan yapan için bu (yaptığı) iyidir. Ama orucu tutmanız -bilirseniz- sizin için daha hayırlıdır.

﴾93﴿ Nisa suresi

Kim de bir mümini kasten öldürürse cezası, içinde devamlı kalmak üzere cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lânetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.


Soru : 5. Diyanet İşleri Başkanlığının resmî sitesinden veya İslam ansiklopedisinden, Veda Hutbesi’ni bulup defterinize yazınız. Bu hutbede dikkatinizi en çok çeken hususların altını çiziniz.


Cevap:
Veda Hutbesinin Maddeleri ve Öğütleri

 • 1- Bütün Müslümanlar kardeştir
 • 2- Riba ayağımın altındadır
 • 3- Tüm insanlar eşittir
 • 4- Zina haramdır
 • 5- Kan davaları kaldırılmıştır
 • 6- Müslümanların can ve mal güvenliği koruma altındadır

Soru : 6. Peygamber Efendimizin (s.a.v.), kul hakkı ile ilgili bir hadisini araştırıp defterinize yazınız.


Cevap:

 •  ” Kim ki yetimin hakkını yer ise ahirette o kişi iflas eder. “
 • ” Kim birinin hakkını yediyse ahirette zor duruma düşmemek için o kişinin gönlünü alın, helalleşin. Borcu olan bir kişi cennete giremez. “

7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı İnsanların Dokunulmazlıklarının Gözetilmesi Cevapları Sayfa 44, 45, 46, 47


İnsanlarının Dokunulmazlıklarının Gözetilmesi Metni Cevapları


7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 44 Cevapları


Soru : Sizce insan neden “eşref-i mahlûkat” yani yaratılmışların en şereflisi ve üstünü olarak nitelendirilmiştir? Düşüncelerinizi açıklayınız.


Cevap: İnsanlar yaratılanlardan daha fazla özelliklere sahiptir. Bundan dolayı üstün kılınmıştır. Allah’ın emirlerini yerine getiren, düşünebilen kısacası yeryüzünün halifesi olarak nitelendirilmektedir.


7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 46 Cevapları


VEDA HUTBESİ’NDEN

“Ey insanlar! Sözümü iyi dinleyiniz. Çünkü bu seneden sonra bu mekânda bir daha sizinle karşılaşamam.
Ey insanlar! Bu günleriniz, bu aylarınız, bu beldeniz nasıl mukaddes ise kanlarınız, mallarınız, ırz ve namuslarınız da öylece mukaddestir (haramdır, dokunulmazdır).

Cahiliye Dönemi’ne ait bütün faizler kaldırılmıştır. Ana malınız ise sizindir. Ne hakkınızın fazlasını alırsınız ne de hakkınız alınır. Kaldırdığım ilk faiz, amcam Abbas b. Abdülmuttalip’in faizidir. Hiçbir kimsenin malı, gönül hoşluğuyla vermedikçe başkasına helal değildir. Cahiliye Dönemi’ne ait bütün kan davaları kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası da Iyas b. Rebia b. Haris b. Abdülmuttalip’in kan davasıdır. Müslüman, Müslüman’ın kardeşidir. Bütün Müslümanlar kardeştirler. Müslüman olan kişiye, kardeşinin malı da kanı da helal olmaz. Sakın benden sonra eski sapıklıklarınıza dönüp de birbirinizin boynunu vurmayın.”

(İbn-i Hişam, es-Sîretü’n-Nebeviyye, C 4, s. 343-344; Vâkıdî, Kitabü’l-Meğâzî, C 3, s. 361-363; İbn-i Kesir, es-Sîretü’n-Nebeviyye, s. 680-681.)

Soru : Yukarıda bazı bölümleri verilen Veda Hutbesi’nde, insanların dokunulmazlıklarıyla ilgili hangi hususlara vurgu yapılmaktadır? Arkadaşlarınızla belirleyiniz. Bu hutbeden ilkeler çıkarınız. Çıkardığınız ilkelerin insanlık için önemini arkadaşlarınızla değerlendiriniz


Cevap:
Özel mülkiyetin malların korunması gerektiğinden faizin her türlüsünün haram olmasından bahsedilmektedir. veda hutbesinde kısaca temel hak ve özgürlüklerimizin korunması gerektiğinden bahsedilmektedir.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. Allahu Teala insanlara yarattığı zaman eşref-i mahlukat dedi diye ve çok kıymetli bir şekilde yaratıldı en özel varlıklardan biri olarak sayılır. İnsanoğlu iman ve inan aşıyla çok yüksek mevkilere yetişebilmek dedir. Dünyada bulunan birçok varlık olarak ve nimet insanoğlunun hizmetide ve insanoğlunun yaşamını sürdürmesi için sunulmuş ve verilmiştir. Etek indir insan sabırlı olması gerektiği ve karşılaşmış olur zorluklara karşı şükretmesi gerektiği söylenmiştir

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.