7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı

7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 74-77-78 Cevapları Tutku Yayınları

7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı Hayırlı Bir Komşu Olarak Peygamberimiz Cevapları Sayfa 74, 75, 76, 77, 78


Hayırlı Bir Komşu Olarak Peygamberimiz Metni Cevapları


7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 74 Cevapları


Soru : “Komşusu şerrinden emin olmayan kimse, cennete giremez.” (Müslim, el- Camius Sahih, İman, 73.) hadisi bize ne anlatmak istiyor? Söyleyiniz.


Cevap: Bu hadiste bahsedilmek istenen komşusuna kötü davranan, hakaret edenlerin Allah katında cehennem azabına götüreceğini ifade etmektedir.


7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 77 Cevapları


“(Yanı başında) komşusu açken kendisi tok kimse (gerçekten) iman etmiş sayılmaz.” (İbn-i Ebi Şeybe, el-Musannef, İman ve Rüya, 6; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, C 10, s. 7.)

Soru : Sınıfınızda, yukarıdaki hadis-i şerifin içeriğini yansıtan doğaçlama bir drama çalışması yapınız. Etkinlik sonunda, dramadaki doğru ve yanlış davranışları arkadaşlarınızla değerlendiriniz. Yanlış davranışların, hangi doğru davranışlarla düzeltilmesi gerektiğini tartışınız.


Cevap: Bunu sınıfta yapmanız gerekmektedir.


7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 78 Cevapları


Soru : Sizce günümüzde komşuluk ilişkilerinde, dinimizin koyduğu ölçülere gereken özen gösterilmekte midir? Peygamber Efendimizin (s.a.v.), komşularına karşı tutum ve davranışları müminler tarafından ne kadar örnek alınmaktadır? Bu konuyla ilgili gözlem ve düşüncelerinizi içeren bir kompozisyon yazınız. 


Cevap: Günümüz de komşuluk ilişkileri hiç denecek kadar aza inmiştir. Binaların yapılması insanların birbirlerinden uzaklaşmasına neden olmuştur.
Kimse kimsenin derdi var mı, bir sıkıntısı var mı diye bakmadan evlerine çekilmektedir. İnsanlar birbirlerini sadece eve girerken görüyorlar. Kimse kimseyi tanımıyor. Çocuklar eskideki gibi sokağa çıkıp oyunlar oynamıyor. Teknoloji, şehirlerin büyümesi gibi gelişmeler yüzünden insanlar birbirlerinden uzaklaşmış durumdadırlar. Dinimiz de komşumuzu gözetmemizi sıkıntısı olduğu zaman yanlarında olmamız gerektiği söylemektedir.
Bundan çıkarılacak sonuç gün geçtikçe insanlar birbirinden daha da uzaklaşıyor ve buna çözüm bulmamız gerektiğini görüyoruz.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem komşularına karşı merhametli şefkatli saygılı olmayı başarmıştır. Komşuluk ilişkilerinin çok dikkatli ve iyi olması gerektiğini komşularımızın akrabalarımızdan daha yakın olduğunu her defasında vurgulamış ve komşularımızın kalbini kıracak veya üzecek hal ve davranışlardan uzak kalmamız gerektiğini söylemiştir. Peygamber efendimiz de vurgulamış olduğu ve yapmış olduğu bu güzel davranışlarla bize örnek ve kılavuz olmuştur. Bir insan komşusunu zor durumunda veya sıkıntıların da yanında olduğu zaman Müslümanlığın gerekliliğini yerine getirmiş olacaktır

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.