7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı

7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 80-81-82 Cevapları Tutku Yayınları

Göster

7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı 3. Ünite Sonu Değerlendirme Cevapları Sayfa 80, 81, 82


3.Ünite Sonu Değerlendirme  Metni Cevapları


7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 80 Cevapları


A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.


Soru : 1. Ehl-i beyti neden severiz? Açıklayınız.


Cevap: peygamber efendimizin soyundan oldukları için severiz.


Soru : 2. Milletimiz, ehl-i beyte saygısını hangi yollarla göstermiştir? Örneklerle anlatınız


Cevap: Ehl-i beyt ile ilgili açılan kurumlar ile göstermiştir.


Soru : 3. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) eşlerine nasıl davranmıştır? Örnek vererek açıklayınız.


Cevap: Eşlerine her zaman iyi ve merhametli bir şekilde davranmıştır. Eşlerine ev işlerinde yardımcı olduğu zamanlar olmuştur.


Soru : 4. Peygamberimizin (s.a.v.), çocuklarına olan şefkat ve merhameti hakkında bilgi veriniz


Cevap: Peygamber efendimiz çocuklarına karşı ayrı bir sevgisi vardı. onlara sarılır, öper öyle severmiş.


Soru : 5. Peygamberimiz (s.a.v.) akrabalarıyla ilişkilerinde nelere dikkat etmiş, yakınlarına nasıl davranmıştır? Örnek vererek açıklayınız. 


Cevap: Sevgi, saygı, vefa ve merhamete dikkat etmiştir.


Soru : 6. Peygamber Efendimizin (s.a.v.), komşularına nasıl davrandığını anlatınız.


Cevap: Komşularına karşı her zaman iyi olmuştur. Onların ihtiyaçları olduğu zaman yanlarında olmuştur.


Soru : 7. I. Hz. Ali (r.a.) II. Hz. Fâtıma (r.a.) III. Hz. Ebu Bekir (r.a.) IV. Hz. Hüseyin (r.a.)

Yukarıdakilerden kaç tanesi ehl-i beyttendir?


Cevap: C
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4


Soru : 8. Peygamber Efendimizin (s.a.v.) ailesi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


Cevap: B
A. Sevgi ve saygıya önem verilirdi.
B. Ev işlerini sadece kadınlar yapardı.
C. Üzüntüler ve sevinçler paylaşılırdı.
D. Anlayış, haklara riayet ve özveri hâkimdi.


Soru : 9. Aşağıdakilerden hangisi, Peygamberimizin (s.a.v.) yeni doğan çocuklarla ilgili sünneti olarak değerlendirilemez?


Cevap: B
A. Güzel isimler koymak
B. Bir yıl boyunca saçını kesmemek
C. Sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okumak
D. Akika kurbanı kesmek


7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 81 Cevapları


Soru : 10. Aşağıdakilerden hangisi, Peygamber Efendimizin (s.a.v.) çocuklara davranışı için söylenemez


Cevap: A
A. Hz. Peygamber (s.a.v.) erkek çocuklarını kız çocuklarından çok severdi.
B. Hz. Peygamber (s.a.v.) çocuklarla oyunlar oynardı.
C. Hz. Peygamber (s.a.v.) çocuklara değer verirdi.
D. Hz. Peygamber (s.a.v.) çocuklarla şakalaşırdı.


Soru : 11. “Komşusu, şerrinden emin olmayan kimse, ………………….. giremez.” (Müslim, el-Câmiu’s Sahih, İman, 73.) hadis-i şerifinde boş bırakılan bölüme hangi ifade getirilmelidir?


Cevap: A
A. Cennete B. Mescide C. Yanıma D. Kâbe’ye


B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan bölümleri, verilen ifadelerle doğru bir şekilde tamamlayınız.


Cevap:
12. Ehl-i Beyt kavramı, “Peygamber Efendimizin (s.a.v.) ev halkı, aile fertleri, akrabaları ve soyu” anlamına gelmektedir.
13. İslam kültüründe Hz. Hasan’ın (r.a.) soyundan gelenlere Şerif, Hz. Hüseyin’in (r.a.) soyundan gelenlere de seyyid unvanı verilmiştir.
14. Peygamber Efendimizin (s.a.v.) huzur ve mutlulukla dolu olan aile yuvasına İslam kültüründe hane-i saadet denilmektedir.
15. Akrabalarla iyi ilişkiler kurmaya, onları ziyaret etmeye, akrabaların hâl ve hatırlarını sorup gönüllerini almaya, sıkıntı çeken akrabalara yardımcı olmaya İslam kültüründe sıla-i rahim denir.
16. Sevgi ve dostlukta sebat ve devamlılık, sevgiyi sürdürmek, sevgi ve dostluk bağı, yapılan iyiliği unutmamak vefalı insanın özelliklerindendir.


7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 82 Cevapları


C. Aşağıdaki bulmacada, işlediğiniz ünitede geçen bazı kavram, ifade ve isimler gizlenmiştir. Bulmacayı soldan sağa, sağdan sola, yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya tarayıp bu kavramları bulunuz ve işaretleyiniz.


Cevap:

7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 80-81-82 Cevapları Tutku Yayınları
”7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 82 Cevapları”

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aile bireylerine karşı komşularımıza karşı ve akrabalarımıza karşı saygılı merhametli ahlaklı ve sabırlı davranmamız gerektiğini söylemiştir. En yakınlarımız olan aile bireylerimiz bir akrabalarımızı gözetmek maddi manevi yanınıza bulunmaz Müslümanların atmış olduğu en güzel ahlaki davranışları örnek verilebilir. Ayrıca peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem komşuluk ilişkilerine de büyük önem verirdi. Komşularımızı kıracak üzecek davranışlardan kaçınmamız gerektiğini komşularımızı zorluk durumunda yanında bulunmamız gerektiğini söylemiştir

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.