7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı

7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 120-121 Cevapları Tutku Yayınları

Göster

7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı 5. Ünite Sonu Değerlendirme Cevapları Sayfa 120, 121


5.Ünite Sonu Değerlendirme Metni Cevapları


7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 120 Cevapları


A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Soru : 1. Sahabenin cesaretine örnekler veriniz.


Cevap: Bedir savaşında sahabeler cesaret göstererek müşriklerle bire bir savaşmışlardır. Bunun en güzel örneği Hz. Ali ve Hz. Hamza’dır.


Soru : 2. Sahabenin cesaretli olmasında hangi faktörler rol oynamıştır? Tartışınız


Cevap: İman, vatanseverlik, şehitlik duyguları rol oynamıştır.


Soru : 3. Ashab-ı kiramın, İslam’a ve Peygamber Efendimize (s.a.v.) sadakatini örneklerle açıklayınız.


Cevap: sahabe, İslam tarihi boyunca peygamber efendimize sadık kalmıştır. İslam dinini kabul etmiş ve bu yolda savaşmışlardır


Soru : 4. Sahabenin cesaret ve sadakatinin, İslam tarihi açısından önemi nedir? Düşüncelerinizi açıklayınız


Cevap: İslam’ın en iyi şekilde yayılmasına ve insanlar tarafından kabul edilmesi sağlanmıştır.


Soru : 5. Sahabe-i kiram, inançları uğruna ne gibi fedakârlıklar yapmıştır? Örneklerle anlatınız.


Cevap: Allah yolundan dönmemişler ve Peygamberimize sadık kalmışlardır. Peygamber efendimizin aktarmış olduğu bilgileri kabul etmişler ve İslam uğruna mücadele etmişlerdir.


Soru : 6. Ashab-ı Bedir’in fazileti hakkında bilgi veriniz


Cevap:   Onlar Müslümanların ilk tabakasını oluşturmaktadırlar. Bedir savaşına katılmalarının nedeni İslam dininin hakim olmasını istedikleri içindir. Bu savaşta baba evladına karşı evlatta babasına karşı savaşmıştır. Bundan dolayı bu savaşa katılanların tarihte önemli yerleri vardır.


Soru : 7. Bedir Savaşı esnasında Mekkeli müşrikler, Müslümanlardan haber almak üzere Ebu Üsame elCûşemi’yi gönderdiler. Ebu Üsame dönünce ona, neler gördüğünü sordular. O da şunları söyledi: “Vallahi ne bir kuvvet ne sayıca çokluk ne bir cephane ne de atlar gördüm. Fakat ölüme susamış ve ailelerine dönmeyi düşünmeyen bir kavim gördüm. Kılıçlarından başka sığınakları ya da güçleri yoktu…”

(Vâkıdî, Kitabü’l-Meğâzî, C 1, s. 110.)

Yukarıdaki metin, ashab-ı kiramın hangi özelliğini ortaya koymaktadır?


Cevap: B
A. Cömert olduğunu B. Cesaretli olduğunu
C. Çok ibadet ettiğini D. Yardımsever olduğunu


Soru : 8. Aşağıdakilerden hangisi, sadakatin anlamları arasında yer almaz?


Cevap: A
A. Korku ve üzüntü içinde olmak B. Vefalı olmak
C. Doğruyu söylemek D. Her zaman sevilen kişinin yanında olmak


Soru : 9. I. Müslümanların yaptığı ilk büyük savaştır.
II. Müslümanların zaferiyle sonuçlanmıştır.
III. Müminlerin sayısı, müşriklerden üç kat fazlaydı.
IV. Müslümanlar için âdeta varlık-yokluk mücadelesiydi.

Yukarıdakilerden kaç tanesi, Bedir Savaşı için söylenebilir?


Cevap: C
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4


7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 121 Cevapları


Soru : 10. “Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir organı hasta olduğu zaman, diğer organlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar.”

(Buhârî, el-Câmiu’s-Sahih, Edeb, 27; Müslim, el-Câmiu’s-Sahih, Birr, 66.)

Yukarıdaki hadis, bize aşağıdakilerden hangisinin önemini anlatmaktadır?


Cevap: A
A. Dayanışmanın B. Sağlığımızın C. Uykunun D. Organlarımızın


B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan bölümleri, verilen ifadelerle doğru bir şekilde tamamlayınız.


Cevap:
11. Cesaret, güç veya tehlikeli bir işe girişirken kişinin kendinde bulduğu; güven, yüreklilik, yiğitlik, yürek ve göz pekliği, çekinmezlik, atılganlık gibi anlamlara gelir.
12. Kişinin, kendi ihtiyacı varken başkalarına yardımda bulunarak özverili davranmasına, onları kendisine tercih ederek fedakârlık yapmasına İsar denir.
13. Azim; bir iş hakkında kesin kararlı olmak, karşılaşılan engelleri yenme konusunda sebatkâr davranmak, ümitsizliğe ve karamsarlığa kapılmamak anlamlarına gelir.
14. Bir amaç uğrunda veya gerçekleştirilmesi hedeflenen şey için kendi çıkarlarından, yararlarından vazgeçmeye Fedakarlık denir.
15. Sözlükte; söz ve fiille bütün kuvvetini harcayarak çalışma, yorulma, aşırı gayret etme anlamına gelen Cihat kavramı; vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı, kutsal değerlerimizi korumak ve yaşatmak için yapılan savaş ve verilen mücadeledir.


Soru : 16. Bedir Savaşı’na katılan sahabilere bir mektup yazsaydınız onlara neler söylerdiniz? Ashab-ı Bedir’e karşı duygu ve düşüncelerinizi aşağıya yazınız


Cevap:
Sevgili Sahabiler;
Öncelikle sizi gerçekte görmeyi çok isterdim. Peygamber efendimizin hep yanında olan onu hep gören sizlersiniz. Allah yolundan ayrılmayarak bu yol için savaşmış ve bizleri bugüne getirmişsinizdir. Bundan dolayı sizlere teşekkür ederim. Bizlerde sizin yolunuzdan gitmek için elimizden gelenleri yapacağız. Kendinize çok iyi bakın.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde yaşamış sahabeler cesareti azmi ve kahramanlıkları ile bilinirler. Müslümanlığın yayılması ve Müslümanlığın akdin olduğunu bildirmek amacıyla insanlar için mücadele etmiş savaşlara katılmış ve bu uğurda şehit olmayı göze almışlardır. Sahabelerin  örnek hayatı ve peygamber efendimize izinden gitmeleri örnek edineceksiniz bireyler haline gelmeleri anlamına gelmektedir. Peygamber efendimiz döneminde yaşayan saha bile peygamber efendimizin uygulamış olduğu hak ve davranışların ahlaki inanışların ve İslam’ın imanın şartlarını uygulayarak en güzel şekilde bunu ya satmışlardır

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.