7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı

7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 9-10-13-14 Cevapları Tutku Yayınları

Göster

7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı Hazırlık Çalışmaları Cevapları Sayfa 9


Hazırlık Çalışmaları Metni Cevapları


7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 9 Cevapları


Soru : 1. İslamiyet’ten önce Mekke’de dinî alanda ve toplumsal ilişkilerde ne gibi olumsuzluklar yaşanmaktaydı? Araştırınız.


Cevap: İnsanlar elleri ile yaptıkları putlara tapmaktadır. Ayrıca kadın erkek eşitsizliği, zorbalık, yalancılık, dolandırıcılık, güven gibi duyguların yitirildiği görülmektedir.


Soru : 2. İlk Müslümanlar kimlerdir? Araştırıp öğreniniz.


Cevap:

  • Kadınlardan : Hazret-i Hatice.
  • Çocuklardan : Hazret-i Ali.
  • Hür erkeklerden : Hazret-i Ebû Bekir.
  • Azadlı kölelerden: Hazret-i Zeyd bin Hârise.
  • Kölelerden : Hazret-i Bilâl-i Habeşî

Soru : 3. Hz. Ömer (r.a.)* kimdir ve nasıl Müslüman olmuştur? Araştırınız.


Cevap: Ömer, Hz. Peygamber’i öldürmek üzere yola çıkmış, yolda karşılaştığı Nuaym bin Abdullah’tan kız kardeşi Fatıma ile kocası Said bin Zeyd’in Müslüman olduğunu öğrenince onların evine gitmiştir. Evlerine gittiğinde onları taha suresini okurken bulmuştur. Okuduklarını vermelerini istemiş vermeyince de ikisini de dövmüştür. Bunun üzerine kız kardeşi yüzüne karşı Müslüman olduklarını söylemiştir. Ömer yumuşamış ve Müslüman olmaya karar vermiştir.


Soru : 4. Genel Ağ, İslam ansiklopedisi vb. kaynaklardan İsrâ ve Miraç kavramları hakkında bir araştırma yapınız.


Cevap:
İsra: Yürütme, geceleyin yürütme gönderme, Hz. Peygamberin Miraç Gecesi
Miraç: göğe çıkış.


Soru :5. Hicret ne demektir? Peygamberimiz (s.a.v.),** Mekke’den Medine’ye ne zaman ve niçin hicret etmiştir? Araştırınız.


Cevap: Hicret göç anlamına gelmektedir. Peygamber efendimiz baskılardan kurtulmak için Mekke’den Medine’ye  622 yılında hicret etmişlerdir.

7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı Peygamberimizin Çocukluk ve Gençlik Yılları Cevapları Sayfa 10, 11, 12, 13, 14


Peygamber Efendimizin Çocukluk ve Gençlik Yılları Metni Cevapları


7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 10 Cevapları


Soru : Peygamberimizin (s.a.v.) aile büyüklerinden hangilerinin adını biliyorsunuz? Söyleyiniz


Cevap: Annesi Amine, babası Abdullah, dedesi Amdülmuttalip, Amcası Ebu Talip


Soru : Genel Ağ, İslam ansiklopedisi, İslam tarihi vb. kaynaklardan; Peygamberimizin (s.a.v.) aile büyükleri, doğumu ve çocukluğu ile ilgili bir araştırma yapınız. Yaptığınız araştırmadan edindiğiniz bilgileri
bir sunu hâline getiriniz. Hazırladığınız sunuyu sınıfınızda arkadaşlarınızla paylaşınız


Cevap:
Peygamber efendimiz 20 Nisan 571 tarihinde doğmuştur. Babası Abdullah annesi ise Amine’dir. Peygamber efendimiz doğmadan babası altı yaşında da annesi vefat etmiştir. Daha sonra dedesi Abdulmuttalip sekiz yaşına kadar bakmış ve sekiz yaşında dedesi de vefat edince amcası Ebu Talip bakmaya başlamıştır. Ayrıca Ebu Talipten hariç 9 amcası daha vardır.
Bunlar; HZ. ABBAS, HZ. HAMZA, HARİS, ZÜBEYR, EBU LEHEP, KUSEM, DİRAR, MUKAVVİM, HACL


7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 13 Cevapları


Soru : Sizce günümüzde Hılfu’l-Fudûl cemiyeti benzeri oluşumlar var mıdır? Bu konudaki bilgi, gözlem ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap: Müslümanların gördüğü baskıları, zorbalıkları engellemek amacıyla kurulan bir cemiyettir. Günümüz de de bu tarz dernekler, vakıflar bulunmakatdır.


7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 14 Cevapları


Soru : Siz olsanız kabileler arasındaki anlaşmazlığa nasıl bir çözüm bulurdunuz? Sınıfınızda açıklayınız. 


Cevap: Ben olsaydım her kabilenin bir büyüğünün çağrıldığı bir dernek kurardım ve orta yolun bulunmasını sağlardım. Bu sayede kargaşa birazda olsa önlenmiş olurdu.

İlgili Makaleler

2 Yorum

  1. Mekke halkı  Kabe’nin etrafını kurtlar vadisi doldurmuş cehalet içinde büyük günahlar isteyerek yaşarlardı. İnsanlara ve Müslümanlara karşı büyük eziyetler ödenmekte halkı Müslümanlık ilan edildikten sonra zor balıklarını ve cehaletlerinin araştırmışlardır. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bundan dolayı büyük bir üzüntü duyardı insanlara karşı duyarlı ahlaklı ve merhametli olmayın önerir ve onlara Müslümanların her gün olduğunu belirtir di. Yalnızlık ve müşrikler peygamber efendimize inanmış ve öğrenmiş gibi müşrikler ise peygamber efendimizin inkar ederek bütün müslümanlara eziyet etmeyi ihmal etmemişlerdir

  2. Hz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamber diye vahiy yoluyla edindikten sonra ilk paylaştığı ilk eşi olan ve ilk Müslüman olan Hz Hatice dir. Hz hatice’den sonra Hz Ebubekir Hz Ali ve birçok sahabe Müslümanlığı kabul ederek peygamber efendimizin yolundan gitmişlerdir. Peygamber efendimizin son peygamber gönderilmiş olan son olan kur’an-ı Kerim bozulmadan günümüze kadar kalmıştır. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi vesellem müslümanlara yayması ve Müslümanlar tüm dünyaya tanıtılması ve cehaletten kokması için büyük bir anahtar ve büyük bir mucizedir

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.