7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı

7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 55-56 Cevapları Tutku Yayınları

7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı Bir Hadis Öğreniyorum Cevapları Sayfa 55, 56


Bir Hadis Öğreniyorum Metni Cevapları


7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 55 Cevapları


Soru : “Âdem babamız”, “Havva anamız” ifadeleri ne anlama gelmektedir?


Cevap: Hz. Adem ilk insan ve ilk peygamberdir. Bu yüzden insanlığın Babasıdır. “Adem babamız” tabiri bu bu sebeple söylenir. Hz. Havva da Hz. Adem’in eşidir ve ilk kadındır. Bu nedenle onun için de “Havva anamız” tabiri kullanılır. Bizler de onlardan geldiğimiz için bu ifadeleri kullanırız.


7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 56 Cevapları


“Ey insanlar! Dikkat edin! Rabb’iniz birdir. Babanız da birdir. Dikkat edin! Arap’ın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap’a, beyazın siyaha, siyahın da beyaza, takva dışında hiçbir üstünlüğü yoktur.”

(Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, C 5, s. 411.)

Soru : Yukarıdaki hadisi yorumlayınız. Bu hadisten hangi ilke ve değerleri çıkarabiliriz? Arkadaşlarınızla konuşunuz ve çıkardığınız ilkeleri aşağıdaki şemaya yazınız. Çıkardığınız ilkelerin insanlık için önemini sınıfınızda değerlendiriniz.


Cevap:
Hadisten çıkabilecek ilke ve değerler:

  • Bütün insanlar yaradılış itibariyle eşittir.
  • Hz. Âdem (a.s.) insanlığın ilk atasıdır.
  • Babaya saygı ifade edilmiştir
  • İbadetlerin bizler için önemi vurgulanmıştır
  • Irkçılık yasaklanmıştır.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Peygamber efendimizin müslümanlara ve tüm insanlara söylemiş olduğu sözleri hadis denir. Hadisler ibadetlerimize sağlığımızı dini inanışları mızı imanın gerekliliğini Dünya ve ahiret inancını ve tüm Müslümanlık bilgilerini en güzel şekilde kapsamaktadır. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmeden önce veda hutbesinde de insanlara ve müslümanlara seslenişi de bulunmuş ve dünya hayatının boş ve geçici olduğunu vurgulamıştır. Bir insan Müslümanlığı yaşayarak huzuru mutluluğu saygıyı hoşgörüyü görebileceğini söylemiştir

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.