7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı

7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 48-49-50 Cevapları Tutku Yayınları

7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı Adaletin Gözetilmesi  Cevapları Sayfa 48, 49, 50


Adaletin Gözetilmesi Metni Cevapları


7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 48 Cevapları


Soru : Zulm ile abâd olanın, âhiri berbad olur.” sözü ne anlama gelir? Arkadaşlarınızla bu konuda konuşunuz


Cevap: Zulm ederek kazanç sağlayıp kul hakkına giren haram kazanç bir gün sahibinin başına felaket getirir.


7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 50 Cevapları


Peygamber Efendimiz (s.a.v.) zamanında Mahzumoğulları kabilesinden Fâtıma adında bir kadın hırsızlık yapmış ve suçu kesinleşmişti. Kadının cezalandırılmasını istemeyen yakınları ve bazı kişiler, bu iş için bir çare düşünmeye başladılar. Onlar, Allah Resulü’ne (s.a.v.) müracaat edip ondan, kadının cezalandırılmamasını talep etmeye karar verdiler. Ancak bunu söylemek cesaret isterdi. Kim yapacaktı bu işi? Düşünüp taşındılar, en sonunda,
“Bu iş için en uygun kişi Resulullah’ın (s.a.v.) çok sevdiği Üsame b. Zeyd’dir. Allah Resulü (s.a.v.) onun dediğini dikkate alır, onu kırmaz.” diye düşündüler. Durumu Üsame’ye (r.a.) anlattılar ve ondan, kadının cezalandırılmaması için Peygamberimizden (s.a.v.) ricada bulunmasını istediler. Üsame (r.a.), durumu Efendimize (s.a.v.) aktardı. Hz. Peygamber (s.a.v.) bu duruma çok kızdı. “Allah’ın kesin hüküm verdiği bir hususta şefaat mi talep ediyorsun?” dedi. Bunun ardından da şöyle hitap buyurdu:
“Sizden öncekilerin helak olmasına sebep olan şey şudur: Onlar, içlerinden şerefli ve güçlü biri hırsızlık yaptığı zaman ona ceza vermezlerdi. Aralarından zayıf ve güçsüz biri hırsızlık edince de derhâl ona ceza verirlerdi…” buyurarak Müslümanları açık bir dille uyardı.
(Buhârî, el-Câmiu’s-Sahih, Enbiyâ, 54, Hudûd, 11,12.)

Soru : Yukarıdaki olaydan hangi ilke ve değerleri çıkarabiliriz? Arkadaşlarınızla konuşup belirleyiniz.


Cevap: Peygamber efendimiz adaleti sağlarken insanların ırkına, dinine bakmamış yaptığı suça bakarak değerlendirmiştir. Bizlerden de bunu yapmamızı istemiştir.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Peygamber efendimiz Ayrıca adaletli yapısıyla insanlar arasında din dil ırk renk gibi birçok ayrımı yapmadan insanlara merhamet ile karşılamış ve İslam’a davet etmiştir. Peygamber efendimiz merhamet sabır ve şefkati ile bilinen son peygamberdir. Peygamber efendimiz Ayrıca adaletli yapısıyla ve ahlaklı davranışı da tanınan ve bilinen bir kişiliğe sahiptir. Peygamber efendimizin izinden giden sahabeler halifeler ve aile bireyleri doğru yolu bulmuş Müslümanlığı en güzel şekilde yaşamış ve yayılmasına yardımcı olmuşlardır

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.