7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı

7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 12-13-14 Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı Peygamberimizin Çocukluk ve Gençlik Yılları Cevapları Sayfa 12, 13, 14


Peygamberimizin Çocukluk ve Gençlik Yılları Metni Cevapları


7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 12 Cevapları


Soru : 1. Peygamberimizin çocukluğu ile ilgili neler biliyorsunuz? Arkadaşlarınızla paylaşınız


Cevap: Peygamber efendimiz doğmadan önce babası, doğduktan sonra altı yaşında annesi vefat etmiştir. Sekiz yaşına kadar dedesi Abdülmuttalip bakmıştır. Sekiz yaşında da dedesi vefat edince amcası Ebu talip bakmıştır.


Soru : 2. Hilfü’l-fudûl (Erdemliler Birliği) hakkında bilgi toplayınız


Cevap: Bazı Kureyş kabilelerinin, Mekke’de haksızlığa uğrayan insanlara yardım etmek amacıyla yaptıkları Hz. Muhammed’in de katıldığı bir birliktir.


Soru : 3. İsra ve Mirac ile ilgili bir ayet ve bir hadis bularak defterinize yazınız


Cevap:

İsrâ Sûresi

“Kulunu (Muhammed -aleyhissalâtü vesselâm-’ı) bir gece, Mescid-i Harâm’dan kendisine bâzı âyetlerimizi göstermek için, etrâfını mübârek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya götüren Allâh, her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Şüphesiz O, her şeyi hakkıyla bilen, hak­kıyla görendir.”(el-İsrâ, 1)


Soru : 4. İslam tarihindeki hicret olayı hakkında neler biliyorsunuz? Arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap: Müslümanlık yayılmaya başlayınca Mekkeli müşrikler bu duruma el koymak için Müslümanlara zorba etmeye başlamışlardır. Bunun önüne geçemeyen peygamberimiz Müslümanların dinlerini rahatça yaşamaları için hicret etmiştir.


Soru : Peygamberimizin çocukluk yıllarında en çok etkilendiğiniz olay nedir?
Arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap: Ben en çok annesini ve babasını kaybetmesine rağmen kötü davranışlarda bulunmamış tam tersi iyi olmayı hedeflemiş ve çok çalışmıştır.


7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 13 Cevapları


Soru : Aşağıda Arif Nihat Asya’nın şiirinden bir bölüm yer almaktadır. Şiiri okuduktan sonra Peygamber Efendimiz ile ilgili duygu ve düşüncelerinizi aşağıda verilen boşluğa yazınız.


Günler, ne günlerdi, ya Muhammed;
Çağlar ne çağlardı:
Daha dünyaya gelmeden
Müminlerin vardı.
Ve bir gün ki gaflet
Çöller kadardı,
Halime’nin kucağında
Abdullah’ın yetimi,
Âmine’nin emaneti ağlardı!
(Arif Nihat Asya, Dualar ve Aminler, s. 62.)


Cevap: Peygamber efendimiz dünyaya geldiği zamandan ölene denk hep sıkıntılı zamanları olmuştur. Dünyaya geldiğinde babasızlığın sınavını vermiş biraz büyüdüğünde ise hem anne hem babasızlığın sınavını vermiştir. Buna rağmen doğru yoldan ayrılmamış hep güvenilir, dürüst bir insan olmuştur. Peygamber olduktan sonra da İslam için savaşmıştır. Elinden geleni yapmış ve İslam’ı geniş bir çevreye yaymıştır. Hem ona inanların güvenini kazanmış hem de geleceğe iyi bir nesil bırakmıştır.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha doğmadan önce babasını doğduktan sonra da annesine çok Küçük yaşlarda kaybetmiştir peygamber efendimize sahip çıkan onu büyükten ve bakan amcası ve dedesi Mekke’de tanınan ve bilinen büyükler arasındaydı. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem küçük yaşlardan itibaren ahlaklı Erdemli Emin bir insan idi. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocukluğunu ve gençliğini Mekke şehrinde geçirmiştir

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.