7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı

7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 44-45-46 Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı 1. Ünite Ünitemizi Değerlendirelim Cevapları Sayfa 44, 45, 46


Göster

1.Ünite Ünitemizi Değerlendirelim Metni Cevapları


7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 44 Cevapları


A. Aşağıda verilen açık uçlu soruları cevaplandırınız.


Soru : 1. Peygamber Efendimizin doğduğu Mekke şehrinde İslam’dan önceki dinî hayat hakkında bilgi veriniz.


Cevap: Putlara tapan bir toplum çoğunluktadır. Ayrıca toplumda huzur ve güven ortamı yoktur. Kız çocuklarını toplumda geri tutmakta hatta diri diri toprağa gömmektedirler.


Soru : 2. Peygamber Efendimiz açıktan davete başladığında Mekkelilerin tepkisi ne olmuştur? Bilgi veriniz.


Cevap: Peygamber efendimize karşı gelmişler ve zorbalık yapmışlardır.


Soru : 3. Peygamber Efendimizin hicret için Medine’yi seçmesinin sebepleri nelerdir? Açıklayınız


Cevap: Medine’de bulunan insanlar Mekkeliler gibi değillerdir. Kimse kimsenin dinine karışmamaktadır. Herkes kendi dinini özgürce yaşamaktadırlar.


Soru : 4. İsra ve Mirac’ın Peygamberimiz ve Müslümanlar açısından önemini açıklayınız.


Cevap:  Hz. Muhammed’i Mekke’de bulunan Mescid-i Haram’dan Kudüs’de bulunan Mescid-i Aksa’ya götürmüştür. Bu olaya Isra adı verilmektedir. Hz. Muhammed (s.a.v),  Isra sonrasında Mescid-i Aksa’da namaz kılmıştır. Namazı sonrasında Miraç olayı gerçekleşmiştir. Miraç olayı Hz. Muhammed’in (s.a.v) Mescid-i Aksa’dan gökyüzüne yükseltilmesi ve burada kendisine Allah’ın ayetleri, nimetlerinin gösterilmesi olayına verilen isimdir. Hz. Muhammed (s.a.v) Mescid-i Aksa’dan gökyüzüne yükseltilmiş, gökyüzünün her bir katmanında peygamberler ile görüştürülmüştür.


B. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları uygun şekilde cevaplayınız.


Soru : 5. “Ey örtüsüne bürünen peygamber! Kalk ve insanları uyar, Rabb’ini tanı, nefsini kötülüklerden arındır. Kötü şeylerden uzak dur.” (Müddessir suresi, 1-5. ayetler.)
Aşağıdakilerden hangisi bu ayetten çıkarılması gereken sonuçlardan biri değildir?


Cevap: A
A) Mekkelilerin geleneklerine saygılı olmak.
B) İnsanlara Allah’ın davetini ulaştırmak
C) Nefsi arındırmak
D) Kötü şeylerden uzak durmak


Soru : 6. Peygamber Efendimizin hicret sırasında yaptırdığı ilk mescidin ismi aşağıdakilerden hangisidir?


Cevap: B
A) Mescid-i Haram B) Kuba Mescidi C) Mescid-i Aksa D) Akabe Mescidi


Soru : 7. Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın Mekke’de yayılma imkânının azaldığı bir dönemde, yeni bir yurt arayışına giren Peygamberimizin Taif’i tercih etmesinin sebeplerinden değildir?


Cevap: C
A) Mekke’ye yakın olduğu için B) Akrabaları bulunduğu için C) Ticaret yapmak için D) İslam’ı yaymak için


Soru : 8. Kur’ân-ı Kerim’in ilk indirilen ayetleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?


Cevap: C
A) Fatiha Suresi, 1–7. ayetler B) Kevser Suresi, 1–3. ayetler
C) Alak Suresi, 1–5. ayetler D) Müddessir Suresi, 1–5. ayetler


Soru : 9. Yesriblilerin 621 yılında Mekke’ye gelerek Peygamber Efendimiz ile görüşüp Müslüman olmaları sonrasında yaptıkları sadakat antlaşmasına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?


Cevap: A
A) Birinci Akabe Biatı B) İkinci Akabe Biatı
C) Rıdvan Biatı D) İsra ve Mirac


7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 45 Cevapları


C. Aşağıda verilen boşlukları uygun şekilde doldurunuz.


Cevap:

 • 10. Mekke’de İslam’ı yaşama ve yayma imkânı kalmayınca Medine’ye göç eden Müslümanlara Muhacir, onlara yardım eden Müslümanlara ensar denir.
  11. Peygamber Efendimizin yeni bir yurt arama umudu ile yola çıktığı ve hoş karşılanmayıp geri dönmek zorunda kaldığı şehir Taif tir.
  12. “Sabır musibetin başa ilk geldiği andadır.” (Buhârî, Cenaiz, 31.).
  13. Müslümanların Medine’den önce hicret ettikleri bugünkü Etiyopya ülkesinin eski ismi Habeşistan dır..
  14. Peygamber Efendimiz ilk vahiyden sonra üç yıl boyunca davetini gizli yapmıştır.

Ç.  Aşağıdaki soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.


Soru : 15. Olay nerede ve ne zaman geçmektedir?


Cevap: Vahiy gelmeden önce Ukaz Panayırında geçmiştir.


Soru : 16. Kus b. Saide’nin konuşmasının ana fikri nedir?


Cevap: Allah’ın varlığını ve İslam’ı anlatır.


Soru : 17. Kus b. Saide insanların nelerden ibret almasını tavsiye ediyor


Cevap: Doğadan, yeryüzünden ve gökyüzünden.


D. Aşağıda numaralar ile verilen ifadeleri harf ile verilen ifadelerle eşleştiriniz.


Cevap:

 1. Peygamberimize ilk vahyin geldiği yerdir. (D)
 2. Peygamberimizin yeni yurt arayışı için gittiği ilk yerdir. (E)
 3. Medine’ye hicret sırasında Peygamber Efendimizin yol arkadaşıdır (A)
 4. Peygamber Efendimizden sonra İslam’ın ilk öğretmenidir. (C)
 5. Gizli davet döneminin sürdüğü zaman dilimidir. (B)

7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 46 Cevapları


E. Aşağıdaki bulmacada, işlediğiniz ünitede geçen bazı kavramlar ve isimler gizlenmiştir. Bunları bularak renkli kalemle işaretleyiniz.


Cevap:

7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 44-45-46 Cevapları MEB Yayınları
”7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 46 Cevapları”

İlgili Makaleler

2 Yorum

 1. Son peygamber Hz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in doğduğu büyüdüğü Mekke şehrinde peygamber olmadan önce Mekke halkı büyük bir cehalet içinde yaşardı. Mekke halkı putlara tapar PDR eziyet eder kadınları gözetmez ve kız çocuklarını diri diri gömerlerdi. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğini ilan ettikten sonra da sahabeleri beklenmesi üstü işkenceden ve zulümler yapmışlardır. Bu sebeple peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicret etmek zorunda kalmış ve burada Müslümanlığı daha rahat bir şekilde yaymıştır

 2. Kur’an-ı Kerim’de yer alan bütün sureler ve ayetler Müslümanlar için ve doğru yolu bulmaları için Allah tarafından gönderilmiş açık bozulmayan ve doğru olan bilgilerdir. Kur’an-ı Kerim’i okumak ve kur’an-ı kerim’e kılavuz haline getirerek hayatımıza geçirmek biz Müslümanları mutluluk sağlık varlık ve iman için birçok olanakları bize sunmaktadır. Son kitap olan kutsal kur’an-ı Kerim Ramazan ayının 27. Gecesi Kadir gecesi olarak bildiğimiz gecede indirildiği bilinmektedir. Bu gecede bütün müslümanlar ibadetler eder ve Kur’an okumaya büyük bir önem gösterirler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.