7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı

7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 48-50-51-52 Cevapları MEB Yayınları

Göster

7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı İnsanların Dokunulmazlıklarının Gözetilmesi Cevapları Sayfa 48, 49, 50, 51, 52


İnsanların Dokunulmazlıkların Gözetilmesi Metni Cevapları


7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 48 Cevapları


Soru : 1. “Adalet” kelimesinin anlamını araştırarak adaletle ilgili bir ayet meali yazınız.


Cevap: Adalet, hak ve hukuka uygunluk; hak ve hukuku gözetme ve yerine getirme; doğruluk.
Allah, adaleti ayakta tutarak (delilleriyle) şu hususu açıklamıştır ki, kendisinden başka ilâh yoktur. Melekler ve ilim sahipleri de (bunu ikrar etmişlerdir. Evet) mutlak güç ve hikmet sahibi Allah’tan başka ilâh yoktur.
Âl-i İmrân : 18


Soru : 2. Kul hakkı ile ilgili atasözü ve deyimler bulunuz


Cevap:

 • Kul kullanan bir gözünü kör, bir kulağını sağır etmeli
 • Kul azmayınca Hak yazmaz

Soru : 3. Emanete sahip çıkmak ne demektir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap: Bize emanet edilen bir malı veya dinimizden bahsedecek olursak bize emanet olan vücudumuzu iyi bir şekilde bakmamız gerekir. Emanet geri verilecek şeyler olduğu için her zaman iyi bakılması gerekir.


Soru : 4. Hucurât suresinin mealini okuyarak surede en çok dikkatinizi çeken ayetleri yazınız.


Cevap: Yaptığımız her şeyi Allah bilmektedir. Ona iman etmekten kaçınmamız gerekir.


“… Kim, bir insanı,.. haksız yere öldürürse, o sanki bütün insanları öldürmüştür. Her kim de birini (hayatını kurtararak) yaşatırsa, sanki bütün insanları yaşatmıştır…” (Mâide suresi, 32. ayet.)

Soru : Yukarıdaki ayeti, İslam’ın can güvenliğine verdiği önem açısından değerlendirerek görüşlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap: İslam da sebepsiz yere bir insanın öldürülmesi büyük bir suçtur. Her insanın canı Allah tarafından verilmiştir. Boş yere suçsuz insan öldürmek dinimizce büyük suçtur. Bu da İslam dininin can güvenliğine önemini gösterir.


7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 50 Cevapları


“Andolsun, biz insanoğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerini en güzel ve temiz şeylerden rızıklandırdık ve onları yarattıklarımızın bir çoğundan üstün kıldık.” (İsrâ suresi, 70. ayet.)

Soru : Yukarıdaki ayeti Allah’ın insana verdiği değer yönünden değerlendiriniz.


Cevap: Allah insanları diğer canlılara göre daha üstün tutmuş ve temiz olmalarını sağlamış, bir akıl verip düşünerek iş yapmalarını sağlamıştır. Bu da insanlara verdiği yani biz kullarına verdiği önemi göstermektedir.


7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 51 Cevapları


Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: “Kim malını korurken öldürülürse şehittir. Kim dini uğruna öldürülürse şehittir, Kim canı uğruna öldürülürse şehittir, Kim ailesi uğruna öldürülürse o da şehittir.” (Tirmizî, Diyat, 21.)

Soru : Yukarıdaki hadis-i şerifin vermek istediği mesajlar nelerdir? Yorumlayınız.


Cevap: Bizler için önemli olan davalar da öldürülmek şehitlik mertebesinde olduğu anlatılmaktadır. Bu din, devlet, aile gibi konulardan dolayı ölümden bahsedilmektedir.


7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 52 Cevapları


Soru : Veda Hutbesi’nde geçen evrensel mesajlarla ilgili sunu hazırlayınız.


Cevap:

 1.  Herkesin can mal ve namusu tecavüzden korunmuştur.
 2. Kimsenin kimseye zarar vermeye hakkı yoktur.
 3. Bütün müslümanlar kardeştir.
 4. Bütün borçlar iade edilecek ve borç olarak alınanın dışında bir fazlalık (faiz) ödenmeyecektir.
 5. Kan davaları ve adaleti şahsen yerine getirmek yasaklanmıştır.
 6. Kadınlar erkeklerin hayat arkadaşlarıdır buna göre onlara iyi muamele edilmesi emredilmiş onların da tıpkı erkekler gibi mal ve mülke şahsi tasarruf hakları olduğu öngörülmüştür.
 7. İnsanların ırk ve renk farkı gözetilmeksizin birbirine eşit oldukları belirtilmiştir.
 8. Aile ve toplum hayatına zarar veren zina vb. davranışlar yasaklanmıştır.
 9. Kuran-ı Kerim’in insanlara bir emanet olarak bırakıldığı ve sımsıkı sarılınması tavsiye edilmiştir.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. Kutsal kitabımız kur’an-ı Kerim’de yer alan tüm ayetlerin farklı şifa ve farklı anlam ve farklı birçok sağlık isteklerimize Mazhar olan özellikleri ve anlamları vardır. Bunlardan biri olan Hucurat suresi isteklerimize sıkıntılarımızı belirtmek ve bunu ifade etmek için okuduğumuz en güzel surelerden biridir. Kur’an-ı Kerim okuma kur’an-ı Kerim’i okumak ve alışkanlık haline getirmek biz Müslümanların yapması gereken en güzel ahlaki ve İslami davranışlar arasında yer alıyor. Kur’an-ı Kerim okumak şifa ve merhamet kapılarını bizlere açar. Kur’an-ı Kerim’i okuduğumuz zaman sonsuz huzur ve bereketin evimize dolduğunu hissederiz

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.