7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı

7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 68-69 Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı Peygamberimizin Ehl-i Beyti Cevapları Sayfa 68, 69


Peygamberimizin Ehl-i Beyti Metni Cevapları


7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 68 Cevapları


Soru : 1. Ehl-i beyt ve sıla-i rahim kavramlarının anlamını araştırınız


Cevap:
Ehl-i beyt: Ehl-i Beyt, bir evde yaşayan aile fertleri manasına gelir. Peygamber Efendimiz ‘in aile fertlerinin tamamını ifade etmektedir.
Sıla-i rahim:  Hısım akrabayı ziyaret emek ve onlarla görüşmek ve mektuplaşmak; alakayı devam ettirmek akrabanın kusurlarını affetmektir. İslam dinin en önem verdiği konulardan biridir.


Soru : 2. Nezaket kuralları hakkında neler biliyorsunuz? Anne babanızla birlikte konuşarak değerlendiriniz


Cevap: Nezaket kuralları, insanların birbirine karşı kibar, incelikli, nazik ve saygılı davranmalarını esas alan kurallardı


Soru : 3. Peygamberimizin nasıl bir baba olduğu konusunda neler biliyorsunuz?


Cevap: Peygamber efendimiz çocuklarıyla ilgilenen onları sevgisinden mahrum bırakmayan ve onları koruyan bir baba olmuştur.


Soru : 4. Akrabalık ilişkileri ile ilgili bir ayet bularak defterinize yazınız.


Cevap:

  • Bakara Suresi, 83. ayet: Hani İsrailoğulları’ndan, “Allah’tan başkasına kulluk etmeyin, anneye-babaya, yakınlara, yetimlere ve yoksullara iyilikle davranın, insanlara güzel söz söyleyin, namazı dosdoğru kılın ve zekatı verin” diye misak almıştık. Sonra siz, pek azınız hariç, döndünüz ve (hala) yüz çeviriyorsunuz.

“De ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.”(Âl-i İmrân suresi, 31. ayet.)

Soru : Yukarıdaki ayet üzerine düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap: Allah’ı sevip onun emir ve yasaklarına uymalıyız ki Allah’ta bizleri sevsin.


Soru : Yukarıdaki açıklamaları dikkate alarak Peygamberimizin ehl-i beytine kimlerin dâhil olduğunu aşağıdaki kutucuklara yazalım.


Cevap: Ehl-i beyt; Hz. Peygamber (s.a.s.) ve ailesi, Ca’fer, Âkil, Abbâs ve aileleridir. Şia’ya göre ise; Hz. Peygamber (s.a.s.)’in ailesi, eşleri ve çocuklarıyla Hz. Ali, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’dir.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. İslam dininde esas aldığı bir diğer ahlaki davranışlardan biri nezaket kuralları Iğdır. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem’e ehli beytine akrabalarına ve komşularına nezaket’in davranmayı sever ve böyle davranmayı esas alırdı. Biz müslümanlar’a da bunu hadislerinde ve davranışlarında en güzel şekilde yansıtmış ve öğretmiştir. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aile bireylerimizin akrabalarımıza ve komşularımıza iyi ve saygılı davranmamız gerektiğini söylemiştir. İnsanların birbirine karşı ahlaklı ve erdemli davranması hem huzur ve mutluluk için ne kadar önemli olduğunu her defasında belirtmiştir. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem’in örnek davranışları hayatınızda benimsetmek ve hayatımıza uygulamak yeni nesillerimize ve akrabalarımıza öğretmek en temel vazifemizdir

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.