7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı

7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 105-106-109 Cevapları Tutku Yayınları

Göster

7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı Hazırlık Çalışmaları Cevapları Sayfa 105


Hazırlık Çalışmaları Metni Cevapları


7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 105 Cevapları


Soru : 1. Sadakat, azim, isâr, cihat, şehit ve gazi kavramlarının anlamlarını araştırınız


Cevap:
Sadakat: Sağlam, güçlü ve içten bağlılık.
Azim: Bir kimsenin bir işteki engelleri yenme istenci, istek ve kararı.
İsar: Bir şeyi veya bir kimseyi diğerine üstün tutma, tercih etm
Cihat: Din uğruna yapılan savaş.
Şehit: Kutsal bir ülkü ve inanç, özellikle yurt için savaşırken ölen kimse
Gazi: (İslam dinine göre) gazaya katılmış olan (kimse).


Soru : 2. Sahabe-i kiramın, Bedir Savaşı’nda ortaya koyduğu kahramanlık ve cesareti ile ilgili bir örnek araştırınız.


Cevap:
Üç kahraman sahabî de isim ve şöhretlerini söyleyince müşrikler, “Evet, sizler bizim şerefli denklerimizsiniz, buyurun.” deyip kılıçlarını sıyırdılar.
Ubeyde bin Hâris, Utbe bin Rebiâ ile, Hz. Hamza dengi Şeybe bin Rabiâ ile ve Hz. Ali ise Velid bin Utbe ile çarpışacaktı
Teke tek vuruşma şimşek sür`atiyle başladı.
Hz. Hamza ile Hz. Ali birer hamlede hasımlarını yere serip öldürdüler. Sonra da Hz. Ubeyde`nin yardımına koştular. Utbe`nin de işini bitirerek, Ubeyde Hazretlerini alıp Resûl-i Kibriyâ Efendimizin huzuruna getirdiler.Ayağından yaralı, kanlar içinde olan Hz. Ubeyde, Peygamber Efendimizin huzuruna geldiğinde, “Yâ Resûlallah, ben şehid miyim?” diye sordu.


Soru : 3. Tebük Savaşı’na “Zorluk Savaşı”, bu savaş için hazırlanan orduya da “Zorluk Ordusu” denilmesinin sebebi nedir? Bu konuda bir araştırma yapınız.


Cevap: Şartlar oldukça zor ve ağır olduğu için bu şekilde denilmiştir.

  1. Şiddetli kuraklık.
  2. Yolun uzun ve yaya yürümeye müsait olmayan bir çöl oluşu.
  3. Hasat zamanı ve meyvelerin toplanma mevsimi olması.
  4. Şiddetli sıcak.
  5. Bizans ordusunun kalabalık oluşuna bakılarak çok güçlü sanılması

Soru : . Ashab-ı kiramın dayanışma ve yardımlaşmasına örnekler araştırınız.


Cevap:
Muhâcir, Allâh’ın yasakladığı şeyleri terk edendir.” (Buhârî, Îmân, 4)Bizler Medine’de Efendimiz’in başlattığı îman kardeşliğini kıyâmete kadar sürdürmekle mükellefiz.
İslâm’ı yaşamak ve yaşatmak için her türlü fedâkârlığı sergileyerek, ensar yolunda olmamız iktizâ eder. Ensar gibi evlerimizi; Allâh’ın dîninin neşri için sohbetlere, yaygın eğitim faaliyetlerine açmamız, her türlü imkânımızı Allâh’ın dînine yardım etmeye sarf etmemiz îcâb eder. Âyet-i kerîmede buyurun


Soru : 5. Haşr suresinin 9. ayetinin anlamını, Kur’an mealinden bulup defterinize yazınız. Bu ayette ne anlatıldığını, aile büyüklerinizle konuşunuz.


Cevap:
Onlardan (muhacirlerden) önce o yurda (Medine’ye) yerleşmiş ve imanı da gönüllerine yerleştirmiş olanlar, hicret edenleri severler.
Onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar. Kendileri son derece ihtiyaç içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden, hırsından korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.


Soru : 6. Hz. Peygamber’in (s.a.v.), dayanışma ve yardımlaşmayı konu alan bir hadis-i şerifini bularak defterinize yazınız.


Cevap:

  • “Kim helal kazancından bir hurma miktarı sadaka verirse -ki Allah sadece helâl olanı kabul eder- Allah o sadakayı büyük bir hoşnutlukla kabul eder. Sonra onu sahibi için, sizden birinizin tayını yetiştirdiği gibi (özenle) dağ gibi olana kadar büyütür (bereketlendirir). (Buhari, Zekat, 8)
  • Resûlullah(s.a.v.) şöyle buyurdu: “Zalim de olsa mazlum da olsa kardeşine yardım et.” Bunun üzerine birisi, “Ey Allah’ın Resûlü! Eğer mazlum ise yardım ederim, ancak zalimse ona nasıl yardım edeceğim?” dedi. Bunun üzerine Resûlullah şöyle buyurdu: “Onu zulümden uzaklaştırırsın veya onun zulmüne engel olursun. İşte bu ona yapacağın yardımdır.” (Buhari, İkrah, 7)

7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı Sahabenin Cesaret ve Sadakati Cevapları Sayfa 106, 107, 108, 109


Sahabenin Cesaret ve Sadakati Metni Cevapları


7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 106 Cevapları


Soru : Cesaret sahibi bir insanda hangi özellikler bulunur? Bu konudaki düşüncelerinizi belirtiniz


Cevap: Cesaretli insan her zaman kararlı ve korkusuz olur. etrafında haksızlığa uğrayanları korur. Doğru bildiği şeyleri söylemekten çekinmez


7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 109 Cevapları


Soru : Ashab-ı kiramdan biri, Uhud Savaşı’na kardeşiyle birlikte katılmıştı. Savaş esnasında her ikisi de yaralanmıştı. İki kardeş, yaralı olarak Medine’ye döndüler. Bu sırada Hz. Peygamber’in (s.a.v.) nidacısının, düşmanı kovalamak için çağrı yaptığını işittiler. Sonrasını bu sahabi şöyle anlatıyor: “Resulullah’ın (s.a.v.) nidacısı, düşmanı kovalamak için çıkmaya çağırınca kardeşimle birbirimize dedik ki: ‘Resulullah (s.a.v.) ile birlikte olan bir gazveyi kaçırır mıyız? Vallahi bizim için binecek bir hayvan da yoktur.
Biz ağır yaralıyız.’ Böylece Resulullah (s.a.v.) ile birlikte yola çıktık. Ben daha az yaralı idim. Yarası ağırlık verdiği zaman kardeşimi kâh sırtımda taşıdım kâh o yürüdü. Nihayet Müslümanların vardığı yere vardık.”

Sahabilerin davranışları, vatan sevgisi ve mukaddes değerler uğrunda mücadele etme konusunda bize nasıl bir yol gösterebilir? Yukarıdaki olayı ve konuda öğrendiğiniz bilgileri dikkate alarak arkadaşlarınızla değerlendiriniz.


Cevap: Sahabiler yaşadıkları zorluklara rağmen inandıkları şeylerin uğruna yollarına devam etmişlerdir. Yaralansalar da, zorbalık görseler de yollarından hiçbir zaman vazgeçmemişlerdir.

İlgili Makaleler

2 Yorum

  1. Cesaretli azimli sadakatli bir Müslüman örnek hayatıyla ve ahlaklı davranışlarıyla tam bir şekilde İslamiyeti yaşayan kişiliktir. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahip olduğu ahlaki değerleri cesareti ve Azmi ona inanan güvenen ve görüp Müslümanlığı kabul eden sahabeler edea anlamıştır. Sahabeler peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin izinden gitmişlerdir. Müslümanlığın yayılması için savaşlara katılmış katılmış ve peygamber efendimizin başlatmış olduğu savaşlarda şehit olmayı ve mücadelelere katılmayı istemişlerdir

  2. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem’in örnek ahlaklı ve erdemli davranışları birçok Müslümanın edilmesi gereken ve kılavuz haline getirmesi gereken hal ve davranışlardır. Ayrıca peygamber efendimiz zamanında yaşamış ve daha sonra yaşamış alimler sahabeler halifeler ve peygamber efendimizin aile bireyleri örnek hayatlarıyla birçok Müslümanın edilmesi gereken en güzel ahlaklı davranışlar sahiplerdi. Müslümanların güzel ahlaklı adatlı saygılı olması gerekmektedir

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.