8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı

8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 105-106 Cevapları Tutku Yayınları

8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı Hazırlık Çalışmaları Cevapları Sayfa 105


Hazırlık Çalışmaları Metni Cevapları


8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 105 Cevapları


Soru : 1. Sahabe kavramı hakkında bir araştırma yapınız. Edindiğiniz bilgileri defterinize not ediniz.


Cevap: Hz. Peygamber’in sohbetine katılanlar anlamında bir terim. Sözlükte “bir kişiyle birlikte bulunmak, onunla dost ve arkadaş olmak” anlamındaki sohbet kökünden türeyen sahâbe sâhibin çoğuludur. Sahâbe ile birlikte ashâb da sıkça kullanılmaktadır


Soru : 2. Âlim sahabilerden biri olan Hz. Ali (r.a.) hakkında Genel Ağ, İslam ansiklopedisi vb. kaynaklardan bir araştırma yapınız


Cevap:  Ali 601 tarihinde Mekke’de doğmuştur. Arap yarım adasında asıl adı Ali bin Ebu Talib’tir. Peygamber efendimiz Hz. Muhamed (S.A.V)’in damadıdır.  Peygamber efendimiz Allah-u Teala’nın emirlerini ve buyruklarını Mekkelilere bildirirken kendisine iman eden ilk erkek Hz. Ali’dir.


Soru : 3. Şehit ne demektir? İslam dininde şehitlik neden önemlidir? Araştırıp öğreniniz


Cevap: Kutsal bir ülkü ve inanç, özellikle yurt için savaşırken ölen kimse. Dinimiz de şehitlik mertebesinde olan kişilerin Allah katında günahlarının affedileceği söylenir.


Soru : 4. Bedir Savaşı’nda şehit olan sahabiler kimlerdir? Araştırınız.


Cevap:

  • Ubeyde b. Haris
  • Züşşimaleyn b. Abdi Amr.
  • Umeyr b. Ebi Vakkas
  • Safvan b. Beyza
  • Mihca (Hz. Ömer’in azadlısı)
  • Akıl b. Bükeyr

8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı İslam Davetinde Sahabenin Rolü Cevapları Sayfa 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113


İslam Davetinde Sahabenin Rolü Metni Cevapları


8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 106 Cevapları


Soru : İslam dininin farklı bölgelerde yayılmasında sahabenin rolü hakkında neler biliyorsunuz?


Cevap:
Sahabiler İslam dininin yayılmasında büyük rol oynamışlardır. İslam dinin yayılmasını sağlamışlar, Peygamber efendimize her konu da destek olmuşlar.
Peygamber efendimizin hep yanında olmuşlar, Peygamber efendimizden öğrendiklerini başkalarına anlatmışlardır. Bu sayede İslam dininin kolay bir şekilde genişlemesini sağlamışlardır.

İlgili Makaleler

2 Yorum

  1. Sahabeler peygamber efendimiz zamanında yaşamış peygamber efendimizin görerek inanmış ve Müslümanlığı kabul etmişlerdir. Sahabeler peygamber efendimiz ile mücadele etmiş İslam’ın yayılmasında büyük bir destek vermiş ve katılmış oldukları savaşlar ve Müslümanlığın yayılmasında destek vermişlerdir. Sahabelerin her biri peygamber efendimizin yolundan ilerlemiş onu örnek almış ve bu alanda Müslümanları ve İslami en güzel şekilde benimsemişlerdir. İlk sahabeler ve gelmiş geçmiş tüm sahabeler peygamber efendimizin Müslümanlığı destekçisi olarak bilinmektedir

  2. Sahabe demek peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde yaşamış peygamber efendimize inanarak Müslümanlığı kabul etmiş peygamber efendimiz ile mücadele ederek Müslümanın yaygınlaşmasını desteklemiş büyük ve erdem’de Müslümanların genel adı olarak bilinmektedir. İlk sahabeler ve ilk müslümanlar tarafından Müslümanlığı peygamber efendimizi ve Allah’ın tekniği ve varlığına inanarak iman etmişlerdir. Her sahabenin özel hayatı her sahabenin özel bir yaşamı ve her sahabenin özel bir mücadelesi vardır

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.