8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı

8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 46-47-48-49 Cevapları MEB Yayınları

Göster

8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı Peygamberimizin Vahyi İnsanlığa Ulaştırması Cevapları Sayfa 46, 47, 48, 49


Peygamberimizin Vahyi İnsanlığa Ulaştırması Metni Cevapları


8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 46 Cevapları


Soru : Yüce Allah’ın insanlara peygamber göndermesinin sebebi ne olabilir? Araştırınız.


Cevap: İnsanlara kendi varlığını bildirmek ve onların ibadetlerini Peygamberlerinde insan olarak yaptığını gösterip insanların tam bir şekilde inanmasını sağlamak için göndermiş olabilir.


Soru : Maruf ve münker kavramlarının anlamını sözlükten araştırarak sınıta arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap:
Maruf: Dinî bakımdan uygun görülen, beğenilen, buyrulan
Münker:  Öldükten sonra kişinin önüne gelen meleklerden birinin adıdır


Soru : Hz. Peygamber’e (s.a.v.) itaat etmenin önemi ile ilgili düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap: Peygamber efendimize inanıp ona uyduğumuz zaman Allah’a da inanıp İslam dinini kabul ettiğimizi göstermektedir.


Soru : “Kim Resul’e itaat ederse Allah’a itaat eder.” (Nisâ suresi 80. ayet.) ayetinde vurgulanan mesaj nedir? Araştırınız


Cevap: Peygamber efendimize inanıp ona uyduğumuz için Allah’a da inanıp iman etmiş oluruz. Çünkü Peygamber efendimiz İslam dinini insanlara bildirmek Allah’ın varlığını bildirmek için onun emirlerini söylemek için gönderilmiştir.


8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 47 Cevapları


“(Allah’ın emirlerini) onlara iyice açıklasın diye her peygamberi yalnız kendi kavminin diliyle gönderdik…” (İbrahim suresi 4. ayet.)

Soru : Peygamberlerin yaşadığı toplum içerisinden seçilmesinin ve onların dilini konuşmasının önemini arkadaşlarınızla tartışınız. 


Cevap: Her peygamber kendi toplumuna kendi dili ile daha iyi bir şekilde anlatacağı için özellikle seçilip gönderilmişlerdir.


Soru : Peygamberimizin (s.a.v.) tebliğ görevinin başarıya ulaşmasında onun hangi özellikleri etkili olmuştur? Düşüncelerinizi yazarak arkadaşlarınızla paylaşınız. 


Cevap: Adalet, güvenirlik, doğruluk özellikleri etkili olmuştur.


8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 48 Cevapları


“O vakit Allah’tan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın. Şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi…” (Âl-i İmrân suresi, 159. ayet.)

Soru : Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) katı yürekli olmayıp yumuşak davranmasının, “vahyi insanlığa ulaştırma” görevindeki başarısına etkisi nedir? Açıklayınız


Cevap:   Katı yürekli olsaydı insanları kendine çekmesi daha zor olurdu. Dinimiz güzellik, iyilik dinidir. İnsanları dine davet ederken hep iyi güzel olması gerekmektedir Bu sayede dikkatlerini çeker ve merak edip dinimizi araştırırlar. peygamber efendimiz de bu sayede insanları çekmiştir.


8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 49 Cevapları


Ahmet, arkadaşlarına Peygamberimizi (s.a.v.) şu sözlerle anlattı:

“Peygamberimiz (s.a.v.) en güzel öğretmendi. Allah’ın (c.c.) dinini bizlere en güzel şekilde öğretti. Kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü, her türlü haksızlığın ve kötülüğün yapıldığı Cahiliye toplumundan; yürekleri Allah (c.c.) korkusu ve sevgisiyle titreyen, kul hakkına dikkat eden Asr-ı Saâdet neslini yetiştirdi.

Soru : Cahiliye toplumu ile Asr-ı Saâdet neslinin özelliklerini örnekteki gibi karşılaştırınız.


Cevap:
CAHİLİYE TOPLUMU

 • İnsanlara haksızlık yaparlar.
 • Putlara taparlar
 • Kadınları değersiz görürler
 • Kölelik ön plandadır
 • Haram kazançlar elde ederler

ASR-I SAÂDET NESLİ

 • Kul hakkına riayet ederler
 • İnsanları köle olarak kullanmazlar
 • Kadınları değerli görürler
 • Putları yıkmışlardır
 • Haram maldan uzak dururlar.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. Hz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem inanmak güvenmek İslamiyeti onun dilinden anlayarak öğrenmek tebliğ etmek ve Müslümanlığın gerekli olan tüm şartları hem kendi diliyle hem de Allahu Teala ayeti kerim derinde benimseyerek tam bir Müslüman olmak bize huzuru mutluluğu ferah’ı ve güzel bir ahiret yaşamını kazandıracaktır.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.