8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı

8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 60-61-62 Cevapları MEB Yayınları

Göster

8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı 2. Ünite Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları Sayfa 60, 61, 62


2.Ünite Ünite Değerlendirme Çalışmaları Metni Cevapları


8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 60 Cevapları


A- İlk dört soruyu metne göre cevaplayınız.


Soru : 1) Metne uygun bir başlık yazınız.


Cevap: Peygamberimizin Kuran Ahlakı


Soru : 2) Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) namaz ibadeti için “Ben nasıl kılıyorsam siz de öyle kılınız.” (Buhârî, Ezan, 18.) buyurmasının sebebi nedir? Aşağıdaki boşluğa yazınız. 


Cevap: Kuran da bahsedilen şekilde yaptığını ve ona uyup doğru olacak şekilde ibadet etmemizi istemiştir.


Soru : 3) Okuduğunuz metnin ana fikri nedir? Kısaca açıklayınız.


Cevap:   peygamberimizin Kuran ahlakı


Soru : 4) Yukarıdaki metin aşağıda verilenlerden hangisini ön plana çıkarmaktadır? 


Cevap: B
A) Kur’an’ın önemi
B) Sünnetin önemi
C) Namazın önemi
D) Haccın önemi


8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 61 Cevapları


B- Aşağıda verilen açık uçlu soruları cevaplayınız.


Soru : 1) Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Allah’ın (c.c.) emir ve yasaklarını insanlara anlatırken nasıl bir yol takip etmiştir? Aşağıdaki boşluğa yazınız. 


Cevap: Sabırlı olmuş ve herkese iyiliği göstererek İslam dinini yayamaya çalışmıştır. Affedici olmuş, kimseye kötülük beslememiştir. İlk olarak kendi yakınlarından başlayıp daha sonra bütün insanlara dinimizi anlatmıştır.


Soru : 2) Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) bize örnek oluşu ile ilgili bir olay yazınız.


Cevap: Peygamber efendimiz insanların yaşadığı sıkıntıların çoğunu çocukken yaşamaya başlamıştır. Hem yetim hem öksüz kalmış, en yakınlarını kaybetmiş, zorbalığa uğramış çocuklarının ölümünü görmüştür. Yine de isyan etmemiş ve Allah’a dua edip  iman edip İslam dinini yaymaya devam etmiştir.


Soru : 3) Peygambere itaat ile Allah’a (c.c.) itaat arasında nasıl bir ilişki vardır? Kısaca açıklayınız


Cevap: Peygamber efendimiz Allah’ın resulüdür. Onun getirdiği emir ve yasaklar Allah’tan gelmektedir. Peygambere itaat etmiş olunca Allah’a da iman etmiş olunur.


Soru : 4) Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) dinle ilgili açıklamalarının Müslümanlar için bağlayıcı olmasının sebebi nedir? Kısaca yazınız.


Cevap:
Peygamberler akıl ve duyu organlarıyla ulaşılamayacak Allah, ruh, yaratılış, ölümden sonraki ebedi hayat gibi alanlarda insanoğluna vahye dayalı olarak bilgi vermiş ve onları aydınlatmışlardır. (Bakara 2/151) İnsanların düşünüp inanmasını istemiş yanlış yaptıkların da onlardan affedilmeleri için dua edip ibadet etmelerini istemiştir. Yanlışlarını fark edip affedici olduğunu bildirmiştir.


C- Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz. 


Soru : 1) Peygamberlerin görevlerinden biri olan ”tebyin”in anlamı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 


Cevap: B
A) Allah’tan (c.c.) aldığı vahiyleri insanlara eksiksiz bildirme
B) Allah’tan (c.c.) aldığı vahiyleri açıklama, beyan etme
C) Hüküm koyma, kanun koyma
D) İyiliği emretme, kötülükten sakındırma


8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 62 Cevapları


Soru : 2) Allah (c.c.) tarafından peygamber olarak gönderilen Hz. Muhammed (s.a.v.) , peygamberlik görevini yaparken aşağıdakilerden hangisini yapmamıştır?


Cevap: C
A) Vahyi eksiksiz bir şekilde insanlara bildirmiştir.
B) Vahyi yaşayarak, uygulayarak göstermiştir.
C) Vahyin zor olan kısımlarını insanlardan gizlemiştir.
D) Vahyin anlaşılmayan kısımlarını insanlara açıklamıştır


Soru : 3) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi tezkiyeye örnektir? 


Cevap: A
A) Peygamberimizin (s.a.v.) iyiliği emretmesi, kötülükten sakındırması
B) Peygamberimizin (s.a.v.) cemaatle namazı teşvik etmesi
C) Peygamberimizin (s.a.v.) hükümler koyması
D) Peygamberimizin (s.a.v.) yaşantısıyla örnek olması


Soru : 4) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) vahyi yaşayarak anlatmasına örnektir?


Cevap: A
A) İbadetlerin yapılışını göstererek öğretmesi
B) Acıktığında yemek yemesi, susayınca su içmesi
C) Vahyi eksiksiz bir şekilde insanlığa ulaştırması
D) Geçimini sağlamak için ticaret yapması


D- Aşağıdaki ifadelerin başına doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. 


Cevap:

  1. ( Doğru ) Peygamber Efendimiz (s.a.v.) vahyi insanlara eksiksiz bir şekilde bildirmiştir.
  2. ( Yanlış ) Bir kötülük gördüğümüzde ilk önce dilimizle düzeltmeliyiz.
  3. ( Doğru ) Vahyin ilk muhatabı olan Peygamberimiz (s.a.v.) vahyi bize açıklamıştır.
  4. ( Yanlış ) Peygamber Efendimiz (s.a.v.) kendisini diğer insanlardan üstün görmüştür.

E- Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz. (Kur’an, Tebliğ, Teşri, Temsil, Bana)


Cevap:

  1. Peygamberlerin Allah’tan (c.c.) gelen vahiylerin hiçbirini gizlemeden, eksiltmeden ve herhangi bir ilavede bulunmadan bildirmesine Tebliğ denir.
  2. Teşri kanun koymak anlamına gelir.
  3. Hz. Aişe’nin bildirdiğine göre Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) ahlakının kaynağı Kur’an dır.
  4. “De ki: Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın.” (Âl-i İmrân suresi 31. ayet.)

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. İslamın şartlarından olan ve her Müslümanın eksiksiz ve güzel bir şekilde yapması gereken en temel ibadetlerden biri namazdır. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 7 yaşına girmiş olan çocuğunuzu yavaş yavaş namazı öğretmeni de sevdiğiniz gerektiğini söylemiştir. Namaz Allah’a yöndedir Allah’tan istemek ne zorluklar karşısında Allah’a karşı şükretmek anlamına gelen çok kapsamlı ve çok gerekli olan farz ibadetlerden biridir. Dünya hayatı bittiği zaman sorulacağı mız ibadetlerimizin başında namaz gelmektedir. Bu sebeple ergenlik çağına girmiş akıllı elinde olan tüm müslümanların beş vakit namazlarını eksiksiz ve güzel bir şekilde konması gerekmektedir

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.