8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı

8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 10-17-25 Cevapları Tutku Yayınları

8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı Peygamberimizin Çocukluk ve Gençlik Yılları Cevapları Sayfa 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28


Peygamberimizin Çocukluk ve Gençlik Yılları Metni Cevapları


8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 10 Cevapları


Soru : Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ailesi ve çocukluk dönemi hakkında neler biliyorsunuz?


Cevap: peygamber efendimiz doğmadan önce babasını doğduktan sonra altı yaşında ise ananesi kaybetmiştir. Dedesi sekiz yaşına kadar bakmış o da vefat edince amcası Ebu Talip bakmaya başlamıştır.  Amcasının yanında da yirmi beş yaşına kadar kalmıştır.


8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 17 Cevapları


İslam öncesi Arap toplumunda kız çocukları değersiz kabul ediliyordu. Hatta bazı vicdansız aileler kız çocuklarını diri diri toprağa gömüyordu. Bu konuda Kur’an’da şöyle buyrulur:
“Onlardan birine kız müjdelendiği zaman öfkelenmiş olarak yüzü kapkara kesilir. Kendisine verilen müjdenin kötülüğünden dolayı kavminden gizlenir. Onu, aşağılık duygusu içinde yanında mı tutsun, yoksa toprağa mı gömsün! Bakın ki verdikleri hüküm ne kadar kötüdür!”

(Nahl suresi, 58-59. ayetler.)

Soru : Yukarıdaki ayet, Peygamberimizin (s.a.v.) çocukluk ve gençlik yıllarında Arap Yarımadası’nda yaşanan olumsuzluklar hakkında sizlere neler düşündürmektedir? Sınıfınızda yorumlayınız.


Cevap: Peygamber efendimizin doğduğu yıllarda yani Arapların bulunduğu dönem  cahiliye dönemi olarak adlandırılmaktadır. Yaptıkları bir sürü yanlış davranış bulunmaktadır. Peygamber efendimiz bu insanların yaptıklarına uymamış ve doğru yoldan gitmeye devam etmiştir. Bundan dolayı peygamber efendimize peygamberlik verildiğinde bunun önüne geçmeye çalışmıştır.


Peygamberimizin Mekke Yılları ve Hicret Metni Cevapları


Soru : Hicret hakkında neler biliyorsunuz? Düşüncelerinizi ifade ediniz


Cevap: Mekke de bulunan müşrikler Müslümanlara karşı zorbalık etmeye başlamıştır. Peygamber efendimiz de bunu önlemek için hicreti çare olarak görmüştür. Bunun üzerine Medine’ye hicret etmişlerdir.


8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 25 Cevapları


Soru : Müslümanları hicret etmeye yönelten sebepler nelerdir? Sınıfınızda tartışınız. Ulaştığınız sonuçları maddeler hâlinde defterinize yazınız. 


Cevap: Müşriklerin Müslümanlara karşı zorbalıkları, Müslümanların rahat bir şekilde dinlerini yaşayamamaları, Peygamber efendimizin dinimizi başka bölgelere de yaymak istemesi.


Medine’de İslam Toplumunun Oluşumu Metni Cevapları


Soru : Hicret’ten sonra Medine’de İslam’ın yayılışı nasıl olmuştur? Düşüncelerinizi ifade ediniz.


Cevap: Hicret edildikten sonra Medine’de İslam dini hızlı bir şekilde yayılmaya başlamıştır. Müslümanlar Medine’de dinlerini rahat bir şekilde yaşayabilmişlerdir.

İlgili Makaleler

3 Yorum

  1. Hicret denilince aklımıza Hz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’e sahabelerin Mekke deki müzikler tarafından eziyetler ve zorluklardan dolayı göç etmek zorunda kaldıkları ve İslamiyet’in yayılması için bunun gerekli olduğunun bilinmesini den dolayı Medine’ye göç eden Müslümanlar gelmektedir. Nitekim bu göç Müslümanların ve İslam dininin yayılması için çok doğru bir karardır. Medine’deki müslümanlar mekke’den gelen Müslümanları büyük bir sevgi ve coşkuyla karşılanmış evden de misafir etmiş yardımcı olmuş ve Müslümanlığın yayılması için büyük bir destek vermişlerdir

  2. Mekke’deki Müslümanlar ve isteğiyle Medine’ye hicret etmişlerdir. Medine’de bulunan Müslümanlar Müslümanın yayılmasına büyük bir destek ve büyük bir mücadele vermişlerdir. Medine’ye hicret edildikten sonra dünyanın birçok yağına yayından sahabeler ve Müslümanlar İslamiyet’i daha hızlı bir şekilde insanlara ve cinlere aktarmışlardır. Nitekim İslam dini ve Hz Muhammed sallallahu aleyhi vesellem öğütleri ve tavsiyeleri doğruyu bulmak cehaletten arınmak ve huzura bulmak için karşılıksız ve bol sevaplı ibadetler ve davranışlardır

  3. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem’in hayatını öğrendiğimiz zaman öncelikle çocukluk döneminde ve gençlik döneminde yaşamış olduğu zorlukları ve yaşamış olduğu mücadeleleri sabrı hoşgörülü ve adaletli gözlemlemek ve görmek bize hem mutlu hem de sabırlı birer Müslüman yapar. Çünkü peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem küçük yaştan itibaren yetim ve öksüz kalmış daha sonra ona bakan ve büyüten amcasını ve dedesinden kaybeden Ayrıca peygamber olduktan sonra birçok mücadeleleri Müslümanın yayılması için birçok sorunlarla karşı karşıya kalmasına rağmen sabırlı bir şekilde bunu çözmeyi Başaran adaleti bir peygamberdir

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.