8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı

8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 60-61-62 Cevapları Tutku Yayınları

8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı Peygamberimizin Hüküm Koyması Cevapları Sayfa 60, 61, 62


Peygamberimizin Hüküm Koyması Metni Cevapları


8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 60 Cevapları


Yüce Allah (c.c.) şöyle buyurur:
“… Peygamber size ne verdiyse onu alın, size neyi yasakladıysa ondan da sakının…”
Haşr suresi, 7. ayet

Soru : Yukarıdaki ayette verilmek istenen mesaj nedir?


Cevap: Peygamber efendimiz Allah’ın emirlerini doğru ve açık bir şekilde belirtmiştir. Bizler de bunları tam tamına yerine getirmemiz gerekmektedir.


8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 62 Cevapları


“Allah’ın sana gösterdiği şekilde insanlar arasında hükmedesin diye sana kitabı hak ile indirdik; Allah ilim ve hikmet sahibidir.”
Nisâ suresi, 105. ayet.
“…Şayet ona itaat ederseniz doğru yolu bulursunuz…”
Nûr suresi, 54. ayet

Soru : Yukarıdaki ayetleri, Hz. Peygamber’in (s.a.v.) dindeki konumu, önemi ve teşri yetkisi açısından yorumlayınız.


Cevap: Peygamber efendimiz Allah2ın elçisidir. Onun emir ve yasaklarını bize açık ve doğru bir şekilde ifade etmiştir. Bizlerde bunlara uymamız gerekmektedir. Bu sayede doğru yolu bulmuş oluruz.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Hz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala vahiy yoluyla göndermiş olduğu Emir ve yasakları müslümanlara ve tüm doğru yolu bulmak isteyen insanlara benimsetilmiş ve iletmiş Allahu Teala dedin bir elçisidir. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem  ahlaklı davranışı güvenilir oluşu adaletli oluşu ve merhametli yapısıyla Müslümanlığın yayılmasına büyük katkısı olmuştur.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.