8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı

8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 99-100-101 Cevapları Tutku Yayınları

8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı Peygamberimizin Affedici Olması Cevapları Sayfa 99, 100


Peygamberimizin Affedici Olması Metni Cevapları


8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 99 Cevapları


“O vakit Allah’tan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın. Şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi. Şu hâlde onları affet; bağışlanmaları için dua et…”

Âl-i İmrân suresi, 159. ayet.

Soru : Yukarıdaki ayette Peygamberimizin (s.a.v.) hangi özelliklerinden söz edilmektedir?


Cevap: İnsanlara karşı kaba olmamış onları hataları olduğu için kızmamış doğru yolu göstermeye çalışmıştır.


8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 100 Cevapları


Soru : Verilen örnekleri de dikkate alarak şemada boş bırakılan yerleri doldurunuz


Cevap: Hataları affetmek

  • Dinimizin emridir.
  • İnsanları birbirine yakınlaştırır.
  • Peygamberimizin (s.a.v.) sünnetidir.
  •  Erdemliğin göstergesidir.
  • Bağışlamaktır
  • Kusuru kapatmaktır

8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı Bir Hadis Öğreniyorum Cevapları Sayfa 101


Bir Hadis Öğreniyorum Metni Cevapları


8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 101 Cevapları


Soru : Salih amel kavramını daha önce hiç duydunuz mu? Varsa bu kavramla ilgili bilgilerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap: “Salih amel” Allah’a ibadet ve insanların yararına yapılan faydalı işler demektir.


Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) insanları iyi, güzel, faydalı iş ve davranışlarda bulunmaya, hayır yapmaya ve salih amel işlemeye yönlendirmiştir. Bununla ilgili olarak o, bir hadisinde şöyle buyurmuştur: “İnsan öldüğü zaman amel defteri kapanır. Ancak şu üç şey müstesnadır: Sadaka-i cariye, faydalanılan ilim ve kendisine dua eden hayırlı bir evlat.” Müslim, Vasiyye, 14; Tirmizî, Ahkâm, 36.

Soru : Yukarıdaki hadiste salih amel olarak belirtilen davranışlar nelerdir? Yorumlayınız. Sizler de bu hadisten ilke ve değerler çıkarıp maddeler hâlinde listeleyiniz.


Cevap: Sadaka-i cariye, faydalanılan ilim ve kendisine dua eden hayırlı bir evlat.

İlgili Makaleler

2 Yorum

  1. Hataları affetmek insanları bağışlamak ve Bir Müslümanın diğer müslümanla küs kalmaması Müslümanlığın ağlattı davranışlarında ifade ediliyor. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke’de bulunan müşriklere karşı bile merhametli ve affedici olmuştur. Nitekim bu müşrikler şahadetleri kapı olmalarının yanısıra müslümanlara ve peygamber efendimize çeşitli eziyetler vermişlerdir. Ayrıca peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yalnız müşrikler tarafından değil birçok insanların yapmış olduğu hatalar da en güzel şekilde affetmiş ve bu alanda örnek olmayı başarmıştır

  2. Salih amel denilince aklımıza öncelikle ahlakıyla davranışlarıyla imanıyla sabrıyla ve hoşgörülü ile örnek olarak gösterilecek insanların temelini ve vasfına ulaştıracak bir kavramdır. Salih amelin en güzel örneklerden biri peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeler ilk Müslümanlar ve halifeler Ayrıca büyük alimler en güzel örnek olarak verilebilir.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.