8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı

8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 75-76 Cevapları Tutku Yayınları

Göster

8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı Bir Hadis Öğreniyorum Cevapları Sayfa 75


Bir Hadis Öğreniyorum Metni Cevapları


8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 75 Cevapları


“… Namazı kılın, zekâtı verin, Allah’a ve Resûlü’ne itaat edin…”1
Ahzâb suresi, 33. ayet.
“Sizden kim Allah’a ve Resulü’ne (s.a.v.) itaat eder ve salih amel işlerse ona mükâfatını iki kat veririz ve ona bol rızık hazırlamışızdır.”2
Ahzâb suresi, 31. ayet

Soru : Yukarıdaki ayetlerde verilmek istenen mesaj nedir? Düşününüz.


Cevap: Allah yolunda olan bir Müslüman her zaman iyi ve doğru olur. Yaptığımız iyilikler Allah katında karşılığı verilecektir.


Hz. Peygamber (s.a.v.) buyuruyor ki:
“Kim bana itaat ederse Allah’a itaat etmiş olur, kim de bana isyan ederse Allah’a isyan etmiş olur.”
Buhârî, İ’tisam, 3.

Soru :  Yukarıdaki hadiste verilmek istenen mesaj nedir? Sınıfınızda yorumlayınız


Cevap: Allah’ın emirlerini bizlere bildiren peygamber efendimizdir. Ona itaat ettiğimiz zaman yani ona inanıp yaptıklarını uyguladığımız zaman Allah’a da inanmış oluruz. Peygamber efendimizi kabul etmezsek Allah2ı da kabul etmemiş oluruz.


Soru : Sizce bu hadisten ne gibi ilke ve değerler çıkarılabilir? Düşününüz. Ulaştığınız sonuçları yazınız.


Cevap:   Peygamber efendimize her zaman itaat etmeli ve onun yolundan gitmeliyiz. Bu sayede Allah’a inanmış ve onun emirlerine itaat etmiş oluruz.

8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı 2. Ünite Sonu Değerlendirme Cevapları Sayfa 76


2.Ünite Sonu Değerlendirme Metni Cevapları


8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 76 Cevapları


A Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.


Soru : 1. Vahyin insanlara ulaştırılması neden önemlidir? Düşüncelerinizi ifade ediniz


Cevap: Vahiy Allah’ın emir ve yasaklarının bildirilmesidir. Dinimizi yaşayabilmemiz için bu emir ve yasakları bilmemiz gerekmektedir.


Soru : 2. Hz. Peygamber (s.a.v.) vahyi insanlara niçin açıklamıştır? Söyleyiniz.


Cevap: Vahyi insanlara açıklayarak dinimizi daha iyi anlatmıştı. Bu sayede emir ve yasakları öğrenmiş ve buna göre hareket etmişlerdir.


Soru : 3. Peygamberimiz (s.a.v.) hangi konularda hüküm koymuştur? Örnek vererek açıklayınız.


Cevap: Peygamberimiz haram koyma ve yasaklama yetkisine sahiptir. Yasakladığı şeyler; İçki içmek, zina yapmak, hırsızlık yapmak. emrettiği şeyler ise; Namaz kılmak, yoksulları doyurmak


Soru : 4. Vahyi yaşayarak öğretmek ne demektir? Anlatınız


Cevap: Allah’ın emirlerini ve yasaklarını hayata döken yani yaşantısına yansıtarak öğretmektedir.


Soru : 5. İslam dininin ilim öğrenme konusundaki görüşleri nelerdir? Açıklayınız.


Cevap: İlim öğrenmek kadın ve erkeğe yani her Müslümana farzdır. İlim maldan hayırlıdır.


Soru : 6. Peygamberimiz (s.a.v.) insanı kötülüklerden arındırmak için ne gibi çalışmalar yapmıştır? Belirtiniz.


Cevap: Peygamber efendimiz herkesi doğru yola çekmeye çalışmıştır. İnsanlara rehber olmuş kötülüklerden her daim uzak tutmaya çalışmıştır. İnsanlara neyin doğru neyin yanlış olduğunu açık bir şekilde belirtmiştir.


B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan bölümleri doğru bir şekilde tamamlayınız.


Cevap:

 1. Hz. Peygamber’in (s.a.v.) vahyi insanlara ulaştırmasına tebliğ denir.
 2. Hz. Peygamber’in (s.a.v.) Kur’an ayetlerini insanlara açıklamasına tebyin denir.
 3. Dinî bir kavram olarak tezkiye Hz. Peygamber’in (s.a.v.) insanı kötülüklerden arındırması demektir.
 4. Hz. Peygamber’in (s.a.v.) Kur’an’da açıkça belirtilmeyen bazı hükümler koyması onun teşri yetkisiyle ilgilidir.
 5. Temsil Hz. Peygamber’in (s.a.v.) ilahi vahyi yaşayarak, uygulayarak insanlara örnek olmasıdır.
 6. Hz. Peygamber (s.a.v.) bizlere ibadetlerin yapılışını uygulayarak öğretmiştir.
 7. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) yırtıcı hayvanların etinin yenmeyeceği konusunda hüküm koymuştur.
 8. İslam inancına göre ilim öğrenmek kadın veya erkek her Müslümana farzdır.
 9. İnancımıza göre işlediği günahtan pişmanlık duyup içtenlikle tövbe eden kimse, hiç günah işlememiş gibi olur.

İlgili Makaleler

2 Yorum

 1. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olduğu zaman Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla vahiy yoluyla Emirler yasaklar ve ibadetler kendisine yansıtılmış ve böylece Müslümanların yayılması ve Müslümanların üretilmesi başlanmıştır. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya gelmiş son peygamberdir peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kutsal kitapta buradan ayeti kerimeleri uymaları ve vahiy yoluyla gönderilen Emir ve yasaklara uyulması gerektiğini Müslüman olduğunu tüm müslümanlara ve çevresindeki insanlara öğreterek tavsiye etmiştir

 2. İslam’ın 5 büyük temel ibadetleri bulunmaktadır. Bu ibadetler namaz kılmak zekat vermek oruç tutmak hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmektir. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İslam’ın beş temel vazifelerinden biri olan namazı çok kıymetli olduğunu ve ergenlik çağına gelmiş akıl sağlığı yerinde olan tüm Müslümanlara tam ve eksiksiz bir şekilde namazlarını Eda etmesi gerektiğini vurgulamıştır. Namaz huzur bulmak Allahu Teala ile sohbet etmek dertlerimizi paylaşmak dua etmek ve dünya hayatından ayrılıp ibadetlerimize dayak mı zaman ayırmak için insanlara farz kılınmıştır. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılmanın zekat vermenin bir Müslüman için farz kılındığını kazalardan belalardan koruduğunu ve ömrünü uzattığını ifade etmiştir

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.