8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı

8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 51 Cevapları Tutku Yayınları

8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı Hazırlık Çalışmaları Cevapları Sayfa 51


Hazırlık Çalışmaları Metni Cevapları


8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 51 Cevapları


Soru : 1. Vahiy ve din kavramlarının anlamlarını araştırıp öğreniniz.


Cevap:
Vahiy: Müslümanlıkta, Kuran ayet ve surelerinin Hazreti Muhammet’e indiriliş biçimi
Din: Tanrı düşüncesine dayalı toplumsal bir kurum.


Soru : 2. Hz. Muhammed’e (s.a.v.) vahyedilen ilk ayetler hangi surededir? Bu ayetlerin anlamlarını defterinize yazınız.


Cevap:
Alak suresinin ilk beş ayetidir. Bunlar;

 1.  Yaratan rabbinin adıyla oku!
 2. O, insanı alaktan (asılıp tutunan zigottan) yaratmıştır.
 3. Oku! Rabbin sonsuz kerem sahibidir
 4. O Rab ki kalemle yazmayı öğretti
 5. İnsana bilmediği şeyleri öğretti

Soru : 3. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) koyduğu dinî hükümler nelerdir? Araştırınız.


Cevap:

 1. Allah’a (c.c) şirk (ortak) koşmamayı ve ona ibadet etmeyi tembihlemiştir.
 2. Anne ve babaya saygısızlık yapmayıp, onlara ihsanda bulunup itaat etmeyi söylemiştir.
 3. Doğru sözlü, dürüst, kötü işlerden uzak duran ve haksızlık yapmayan iyi insanlar olmayı öğütlemiştir
 4. Fakirlere, muhtaçlara, yetimlere yardım etmeyi söylemiştir.
 5. İnsanlara ve hayvanlara karşı merhametli olup, onları incitmememizi öğütlemiştir.

Soru : 4. Peygamberimizin (s.a.v.) iyilik yapmayı, kötülüklerden uzak durmayı emreden bir hadisini bularak defterinize yazınız.


Cevap:

 1. “İyilik demek kimseye kötülüğü dokunmamak değil, kötülük yapacak cevheri içinde taşımak demektir.”
 2. “Kim bir kötülük görürse, onu eliyle değiştirsin. Şayet eliyle değiştirmeye gücü yetmezse, diliyle değiştirsin. Diliyle değiştirmeye de gücü yetmezse, kalbiyle düzeltme cihetine gitsin ki, bu imanın en zayıf derecesidir.”(Müslim, Îmân 78. Ayrıca bk. Tirmizî, Fiten 11; Nesâî, Îmân 17)

İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. Hira mağarası’nda Cebrail Aleyhisselam’ın tarafından gelen vahiy yoluyla peygamber efendimiz okuması gerektiğini ve Müslümanların yayılmasını destekçisi olması gerektiği orada müşterek peygamber olması ilk orada başlamıştır. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olduktan sonra Allahu Teala dedim bildirmiş olduğu yasak ve Emine bir uygulayarak insanlara öğretmiştir. Hz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem son peygamber kutsal kitap olan kur’an-ı Kerim’de son kutsal kitaptır. Müslümanlık İshak din olarak bilinir

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.