8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı

8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 102-103-104 Cevapları Tutku Yayınları

Göster

8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı 4. Ünite Sonu Değerlendirme Cevapları Sayfa 102, 103, 104


4.Ünite Sonu Değerlendirme Metni Cevapları


8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 102 Cevapları


A Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.


Soru : 1. Peygamberimiz (s.a.v.), dünya ve ahiret dengesini sağlamak için nelere dikkat ederdi? Bilgi veriniz.


Cevap: peygamber efendimiz iki hayat için de çalışırdı. Buna uygun bir hadisi şudur; ”Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalış” Bu hadiste de görüldüğü gibi iki taraf için de emek harcamıştır.


Soru : 2. İnfak ve sadaka ne anlama gelmektedir? Açıklayınız.


Cevap:
İnfak: nafaka vererek bir kimsenin geçimini sağlama. Allah’ın hoşnutluğunu kazanma niyetiyle harcamada bulunma.
Sadaka: Gönüllü olarak veya dinî bir vecîbeyi yerine getirmek üzere ihtiyaç sahiplerine yapılan maddî yardım.


Soru : 3. Peygamberimizin (s.a.v.) sade yaşamına örnekler veriniz.


Cevap: Peygamber efendimize peygamberlik gelmeden önce olan hayatı sade bir hayattır. Herkes gibi geçimini sağlamak için çalışan, sevdiklerinin yanında olan, dürüst güvenilir bir insandı.


Soru :  4. Peygamberimizin (s.a.v.) şefkatli, merhametli ve affedici olmasının, İslam’ın yayılmasına nasıl etkisi olmuştur? Örneklerle açıklayınız.


Cevap: İnsanları bu sayede daha çok kendisine çekebilmiştir. İnsanları sertlikle, onu küçümseyerek, hatalarını affetmeyerek iteriz. Tam tersi davranışlarda bulunduğumuz zaman ise dikkatlerini çeker ve yanımıza gelmelerini sağlarız.


B Aşağıdaki soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.


Soru : 1. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin (s.a.v.) dünya ve ahiret için çalışırken önem verdiği ilkelerden biri olamaz?


Cevap: C
A) Hem dünya hem de ahiret için çalışmak.
B) Dünya ve ahiret hayatına ait işlerde ifrat ve tefritten kaçınmak.
C) Dünya hayatına ait işlere önem vermeyip daima ahiret için çalışmak.
D) Dünya ve ahiret işlerinde bir denge gözetmek.


Soru : 2. I. Peygamberimiz (s.a.v.) hayatında her türlü gösterişten kaçınmıştır.
II. Peygamberimiz (s.a.v.) muhtaçlara ve fakirlere yardım etmeye önem vermiştir.
III. Peygamberimiz (s.a.v.) evine temel ihtiyacı kadar eşya almıştır.
IV. Peygamberimiz (s.a.v.) az yemek yerdi, onun birkaç hurma ve su ile yetindiği günler de olurdu.

Yukarıdaki ifadelerden hangisi Peygamberimizin (s.a.v.) zekât, sadaka gibi ibadetlere önem verdiğini gösterir?


Cevap: B
A) I B) II C) III D) IV


Soru : 3. I. “(Resulüm!) Sen …………… yolunu tut. İyiliği emret ve cahillerden yüz çevir.”
(A’râf suresi, 199. ayet.)
II. “Her iyilik ve …………… iş bir sadakadır.”
(Buhârî, Edeb, 33.)
Yukarıdaki ayet ve hadiste boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi kavramlar getirilmelidir?


Cevap: D
A) rahmet – boş B) sadaka – faydalı
C) merhamet – iyilik D) af – güzel


8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 103 Cevapları


Soru : 4. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin (s.a.v.) dünya ve ahiret için çalışırken önem verdiği ilkelerden biri olamaz?


Cevap: D
A) Faydalanılan ilim ve ilmî eserler
B) Kişinin arkasından dua eden hayırlı evlat
C) Yol, köprü, cami gibi sürekli sevap kazandıracak eserler yaptırmak
D) Çocuklarına ve ailesine iyi bir miras bırakmak


Soru : 5. “(Resulüm!) Sen af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir.” (A’râf suresi, 199. ayet.)
Aşağıdakilerden hangisi ayette verilmek istenen mesajla ilgili değildir?


Cevap: C
A) Affedici olmak B) İyliği emretmek
C) İbadet etmek D) Cahillerden uzaklaşmak


C Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan bölümleri doğru bir şekilde tamamlayınız.


Cevap:

  1. Dinimizde yapılan her iyi, güzel ve faydalı davranış salih amel olarak nitelendirilir.
  2. Peygamberimizi (s.a.v.) örnek alıp ihtiyacımız kadar giyecek ve eşya almalıyız. Hayatımızda her türlü israftan kaçınmalıyız.
  3. Peygamberimiz (s.a.v.) insanlara şefkat ve merhametle yaklaşmış, onların kusurlarını ve hataların affetmiştir.
  4. İslam’a göre bir konuda aşırı gitmek, sınırı aşmak ve ölçüsüz davranmak ifrat kavramıyla ifade edilir.
  5. Yüce Allah, Hz. Peygamber‘i (s.a.v.) âlemlere rahmet olarak göndermiştir.
  6. Hz. Peygamber (s.a.v.) vefat ettiğinde evinde sade, basit birkaç eşyadan başka hiçbir şeyi yoktu.

8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 104 Cevapları


 Ç Aşağıdaki kelime ve kavramları bulmacadan bulup işaretleyiniz.


Cevap:

8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 102-103-104 Cevapları Tutku Yayınları
”8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 104 Cevapları”

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. İnfak ve sadaka sözcükleri bizleri Müslümanlar arasında ve insanlar arasında yardımlaşma ve dayanışmayı çağrıştırır. Nitekim bir Müslüman komşusundan akrabasına ve yakınlarına yardım etmeli sadaka vermeli ve sahip olduğu varlıklarla nimetlerden paylaşarak çoğalmasını desteklemelidir. Allahu Teala Celle celalühü bu ayeti kelimelerinde peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şeriflerinde sadakanın Müslümanlar arasında kıymetli ve özel olduğunu iyilikleri çoğu arttığını Müslümanlar arasında yardımlaşma yaygınlaştığını her defasında en güzel şekilde müslümanlara benimsemiş ve yaygınlaştırılmış tır

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.