8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı

8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 104-105-106 Cevapları MEB Yayınları

8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı İslam Davetinde Sahabenin Rolü Cevapları Sayfa 104, 105, 106


İslam Davetinde Sahabenin Rolü Metni Cevapları


8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 104 Cevapları


Soru : Müfessir, muhaddis, mücahit, müçtehit ve fakih kelimelerinin anlamlarını araştırınız. 


Cevap:
Müfessir: Kuran’ı yorumlayan (kimse)
Muhaddis: Hadisleri öğrenip rivayet etmekle meşgul olan kimse.
Mücahit: Kutsal bir ülkü uğruna savaşan (kimse).
Müçtehit: Kuran ayetlerine ve hadislere dayanarak, onları yorumlayarak yargıya varan din düşünürü
Fakih: Din bilgini, fıkıh âlimi


Soru : Sahabileri yaşadıkları asırda öne çıkaran özellikleri araştırarak arkadaşlarınızla paylaşınız


Cevap:
Sahabileirn üç özelliği;

  1. Semâyı tezyîn etmek
  2. Şeytanları Taşlamak
  3. Yol Göstermek

Soru : Sahabileri tanımak Hz. Peygamber’i (s.a.v.) tanımamıza nasıl katkı sağlar? Fikirlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap: Sahabiler peygamber efendimizin yanında bulunan onu yakından tanıyan kişilerdir. Onların hayatlarını söylediklerini öğrendiğimiz zaman peygamber efendimizin hayatını da öğrenmiş oluruz.


Soru : İslam’a davet ve cihad için Anadolu’ya gelip kabirleri ülkemiz toprakları içerisinde bulunan sahabileri araştırarak bulduğunuz sahabi isimlerini arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap:

  1. Ebû Eyyub el-Ensârî
  2. Ebû Şeybe el-Hudrî
  3. Cunâde bin Ebî Ümeyye el-Ezdî
  4. Süfyan bin Avf el-Ezdî

8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 106 Cevapları


Soru : Peygamberimize (s.a.v.) olan sevgi ve bağlılığınızı gösteren bir metin yazarak arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap:
Peygamberimiz bizlere gönderilen bir yol göstericidir. İnsanların kendinden üstün olarak görmemeleri için insanların arasından seçilen biridir. O insanların arasında tek çeşit bir çiçek gibidir. Hepimiz gibi normal bir hayatı da olmuştur. İyi bir eş, iyi bir baba görevlerini de yerine getirmiştir.
Her zaman doğru yolda olmuş, iyiliği hiç bırakmamıştır. Peygamberlik verildikten sonra da bu özelliklerini göstermeye devam etmiştir. İslam dinini yaymak uğruna zorbalık bile görmüş ama yine de kötü olmamış İslam’ı yaymaktan da vazgeçmemiştir. Her zaman doğru, dürüst, güvenilir bir insan olmuştur. İnsanlar onu çok sevmiş ve güvenmişlerdir.
Peygamberimiz bu özellikleri sayesin de İslam’a davet yaptığı zaman çoğu insan peygamber efendimizin yanında olmuş onun doğruluğuna dürüstlüğüne güvenerek dinimizi kabul etmişlerdir. Böylelikle İslam dini yayılmaya başlamıştır.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem’i görüp inanan onunla beraber Müslümanlığı yaşayan cihazlara katılan ve birlik beraberlik içinde Müslümanlığın yayılmasını sağlayan sahabeler her biri kıymetli ve özeldir. Sahabelerin hayatlarını okuduğumuz zaman peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem’in örnek edindiklerini görebiliriz. Her sahabe kendine göre yapmış olduğu mücadelelerle ve zorluklarla birçok aşamadan geçmiş ve Müslümanlığı en güzel şekilde benimsemiş ve inanmıştır

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.