8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı

8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 100-101-102 Cevapları MEB Yayınları

Göster

8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı 4. Ünite Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları Sayfa 100, 101, 102


4.Ünite Ünite Değerlendirme Çalışmaları Metni Cevapları


8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 100 Cevapları


A- İlk dört soruyu metne göre cevaplayınız.


Soru : 1) Peygamberimiz (s.a.v.) ashabını hangi konuda teşvik etmiştir? Kısaca yazınız. 


Cevap: Peygamberimiz ashabını sadaka vermeleri konusunda teşvik etmiştir.


Soru : 2) Metne uygun bir başlık yazınız


Cevap: Sadaka Yarışı


Soru : 3) Hz. Ömer, Hz. Ebû Bekir ile hangi konuda yarışmıştır? Kısaca yazınız.


Cevap: Sadaka verme konusunda yarışmışlardır.


Soru : 4) Bu parçada aşağıda numaralandırılmış olarak verilen yargılardan;

I- Peygamberimiz ashabına sadaka vermelerini tavsiye etmiştir.
II- Hz. Ömer ve Hz Ebu Bekir infak etmede birbirleriyle yarış halindedir.
III- Hz. Ömer ve Hz. Ebu Bekir Peygamberimizin sadaka tavsiyesini yerine getirmiştir.
IV- Maddi fedakârlık konusunda Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer’i geçmiştir.

hangilerine ulaşılabilir?


Cevap: D
A) Yalnız I-II
B) Yalnız II-III
C) Yalnız I-II-III
D) I-II-III-IV


8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 101 Cevapları


B- Aşağıda verilen açık uçlu soruları cevaplayınız.


Soru : 1) Peygamberimizin (s.a.v.) dünya ahiret dengesini gözetmesi ile ilgili uygulamalarından bir örnek yazınız.


Cevap:
Birisi Resulüllah’a veresiye genç bir deve satmıştı, istemeye geldiğinde biraz kaba konuştu. Yanındakiler onu paylamaya yeltendiler. Resulüllah müsaade etmedi ve buyurdu ki: ‘Bırakın, alacaklı olanın konuşma hakkı vardır, genç bir deve satın alıp ona verin’.
Aradılar ve dediler ki, bulduklarımız onunkinden daha değerli, onunki ayarında birini bulamadık. ‘Olsun, daha değerli olanı verin, çünkü sizin hayırlınız ödemeyi en güzel yapanınızdır’ buyurdu (Müslim). Bu konudaki başka bir hadisi şerif şöyledir: ‘Allah, satarken de, alırken de, öderken de müsamahalı olanı sever’.


Soru : 2) Sadaka ve infak kavramlarını bir örnekle açıklayınız


Cevap:
Sadaka: Sadaka, Allah rızası için fakirlere, ihtiyaç sahiplerine, karşılık beklemeden verilen şey; yapılan yardım, her türlü iyilik; Allah yolunda yapılan harcamadır
İnfak: Müslümanların yardıma ihtiyacı bulunan kimselere (Maddi manada) yardımda bulunmasıdır.


Soru : 3) İtidalli olmak ne demektir? Açıklayınız.


Cevap: Ölçülü davranan, soğukkanlı, ölçülü, ılımlı (kimse).


Soru : 4) Peygamberimizin (s.a.v.) sade yaşantısına bir örnek veriniz.


Cevap: Peygamber efendimiz de diğer insanlar gibi ailesine bakmış, iyi bir eş iyi bir baba olmuştur. Hem dünya için hem de ahiret için yaşamıştır.


C- Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.


Soru : 1) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Peygamberimizin (s.a.v.) tavsiye ettiği davranışlardandır?


Cevap: B
A) Dünyayı sadece ibadetle geçirmek
B) Dünya ve ahiret dengesini sağlamak
C) Sadece dünya için çalışmak
D) Sadece ahiret için çalışmak


8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 102 Cevapları


Soru : 2) Aşağıdakilerden hangisi dinimizin tavsiye ettiği davranışlardan birisi değildir?


Cevap: B
A) Dünya ve ahiret dengesini gözetmek
B) Fakirlik korkusuyla mal biriktirmek
C) İfrat ve tefritten kaçınmak
D) Malımızdan infakta bulunmak


Soru : 3) Peygamberimiz (s.a.v.) aşağıdaki gruplardan hangisine ganimet mallarından vermemiştir?


Cevap: D
A) Yetimlere
B) Fakirlere
C) Yolculara
D) Müşriklere


Soru : Sadaka-i cariye, kişiye öldükten sonra da sevap kazandırmaya devam eden kalıcı, sürekli hayırlardır.

4) Buna göre aşağıdakilerin hangisi sadaka-i cariye kapsamında değerlendirilemez? 


Cevap: C
A) Topluma faydalı hayırlı evlat yetiştirme
B) Kendisinden faydalanılan ilmi eserler bırakma
C) Namaz kılma, oruç tutma
D) Okul, cami, köprü yaptırma


D- Aşağıdaki ifadelerin başına doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.


Cevap:

  1. ( Yanlış ) Peygamberimizin (s.a.v.) afediciliği sadece Müslümanlara karşı olmuştur.
  2. ( Doğru ) Peygamberimiz (s.a.v.) sade bir yaşantıyı tercih etmiştir.
  3. ( Yanlış ) Peygamberimiz (s.a.v.) sadece ahiret için çalışmayı tavsiye etmiştir.
  4. ( Doğru ) Peygamberimizin (s.a.v.) cömertliği birçok kişinin Müslüman olmasını sağlamıştır.

E- Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz. (Sadaka, İnfak, Tefrit, İfrat, İtidal)


Cevap:

  1. Allah (c.c.) rızası için yapılan maddi yardımlara infak denir.
  2. Allah (c.c.) rızası için fakirlere yapılan yardım ve her türlü iyiliğe sadaka denir.
  3. Bir işte aşırı gitme, taşkın olma, ölçüsüz davranmaya ifrat denir.
  4. İtidal ölçülü olma, dengeli olma demektir.

İlgili Makaleler

2 Yorum

  1. Allah razı olsun ödevlerime çok yardımcı oluyorsunuz anlamadığım konuları kolaylıkla buradan yapabiliyorum.

  2. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların diğer insanlara ve Müslümanın kardeşlerine karşı ahlaklı davranması gerektiğini her defasında vurgulamıştır. Bir müslüman akrabasını komşusunu ve aile bireylerini hem gözetmeli hem de saygılı ve hoşgörülü olmalıdır. Müslümanlar sadaka vermedi ibadetleri ile diğer insanlara ve yeni nesillere en güzel örnekte bulunmalidirlar. Özellikle bir Müslüman sahip olduğu varlıklar ve paylaştığı zaman Allahu Teala deniz olan sonsuz nimetlerinden daha çok vereceği belirtilmiştir. Beni Müslüman sadaka fitre zekat gibi yardımlaşma ve dayanışmayı çağrıştıran ve çoğaltan ibadetleri yaptığı zaman hem günahları affolur hem de sahip olduğu nimetlerden fazlaca artar

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.