8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı

8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 134-135 Cevapları Tutku Yayınları

8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı Bir Hadis Öğreniyorum Cevapları Sayfa 134


Bir Hadis Öğreniyorum Metni Cevapları


8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 134 Cevapları


“Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır.” Buharî, İlim 10; Müslim, Zikr, 39.

Soru : Yukarıdaki hadiste verilmek istenen mesaj nedir?


Cevap: İlim öğrenmek ve öğretmek için girilen her yolda Allah katında yerimiz yükselmektedir.


“İlim talep etmek için yola çıkan kimse, dönünceye kadar Allah yolundadır.” Tirmizî, İlim, 2; İbn-i Mâce, Mukaddime, 17.

Soru : Yukarıdaki hadisten ne gibi ilke mesajlar çıkarabiliriz ? Yorumlayınız. 


Cevap: İlim öğrenmek için çıktığımız yolda Allah hep bizimle olur.

8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı 5. Ünite Sonu Değerlendirme Cevapları Sayfa 135


5.Ünite Sonu Değerlendirme Metni Cevapları


8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 135 Cevapları


A Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.


Soru : 1. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’den (s.a.v.) sonra Müslümanların idaresini üstlenen ilk dört halife kimdir? Söyleyiniz.


Cevap:

 1. Hz. Ebu Bekir
 2. Hz. Ömer b. Hattab
 3. Hz. Osman b. Affan
 4. Hz. Ali b. Talib

Soru : 2. Sahabilerin İslam davetinin yayılmasındaki rolü nedir? Örnek vererek kısaca anlatınız


Cevap: Sahabiler peygamber efendimize iman ederek onun yolundan gitmişlerdir. Peygamber efendimiz ile birlikte İslam’ı yaymak için canlarını bile ortaya koymuşlardır. Peygamber efendimizden öğrendikleri bilgileri diğer Müslümanlara anlatarak yayılmasını sağlamışlardır.


Soru : 3. İslam’a göre şehit kime denir? Açıklayınız


Cevap: Kutsal bir ülkü ve inanç, özellikle yurt için savaşırken ölen kimse. Dinimiz de şehitlik mertebesinde olan kişilerin Allah katında günahlarının affedileceği söylenir.


Soru : 4. Şehit sahabiler kimlerdir? Söyleyiniz.


Cevap:

 • Ubeyde b. Haris
 • Züşşimaleyn b. Abdi Amr.
 • Umeyr b. Ebi Vakkas
 • Safvan b. Beyza
 • Mihca (Hz. Ömer’in azadlısı)
 • Akıl b. Bükeyr

Soru : 5. İslam dininin ilim öğrenme konusundaki görüşleri nelerdir? Ayet ve hadislerden örnekler vererek açıklayınız


Cevap: İslam dini ilime ve bilime çok önem verir. Peygamber efendimize peygamberlik geldiği zaman inen ilk vahiy ”Oku” kelimesi olmuştur.


B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan bölümleri doğru bir şekilde tamamlayınız


Cevap:

 1. İslam tarihinde ilk şehit kadın sahabi Hz. Sümeyye‘dir.
 2. Hz. Aişe hem Peygamberimizin (s.a.v.) eşi hem de âlim sahabilerden biridir.
 3. Âlim sahabilerden biri olan Hz. Ali Müslümanların dördüncü halifesidir.
 4. Halifeliği zamanında ortaya çıkan sorunlarla mücadele etmesi ve iç karışıklıklar sebebiyle Hz. Ebu Bekir döneminde İslam daveti fazla yayılma imkânı bulamamıştır.
 5. İlim öğrenmek, kadın, erkek her Müslüman için sorumluluktur.
 6. “Kim, ilim tahsil etmek için bir yola girerse Allah, o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır.” (Buhârî, İlim, 10.)
 7. Mihca bin Salih Bedir Savaşı’nda şehit olmuştur.
 8. “Şehid’in kul hakkı dışındaki bütün günahlarını Allah affeder.” (Müslim, İmâre, 119.)

İlgili Makaleler

2 Yorum

 1. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra 4 halife olarak kabul edilen ve İslamiyet’in başına geçen halifeler sırasıyla Hz Ebubekir Hz Ömer Hz Osman ve Hz Ali dir. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ilk inanıp Müslümanlığı kabul eden halife Hz Ali der. Ayrıca Hz Ali peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının oğlu ve damadıdır. 4 halifenin hepsi de Müslümanlığın yayılması ve Müslümanlığı benimsetmek için mücadele etmiş ve müslümanlara örnek bir hayat sürmüşlerdir. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşamı boyunca halifeler ile beraber zaman geçirmiş hadisi şerifleri de onlara aktarmış ve beraber ibadet ederek birçok Müslüman örnek olmayı başarmışlardır

 2. Bir Müslümanın doğru yolu bulması ve müslümanlığa güzel bir şekilde ifade edip öğretmesi amacıyla ilim öğrenmesi gerekmektedir ilim öğrenmek için adetten aranıp doğru yolu bulmak Müslümanlığı en güzel şekilde yaşamak için gerekli olan ahlaki davranışlar ve ibadetleri içermektedir. Küçük yaştan itibaren aldığımız ilim ve ahlaki terbiye sayesinde örnek birer Müslüman olabiliriz

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.