8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı

8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 30-33-34 Cevapları MEB Yayınları

8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı Müşriklerle Mücadele Cevapları Sayfa 30, 31, 32, 33, 34


Müşriklerle Mücadele  Metni Cevapları


8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 30 Cevapları


Cihad: İslami litaratürde ”dinî emirleri öğrenip ona göre yaşamak ve başkalarına öğretmek, iyiliği emredip kötülükten sakındırmaya çalışmak, İslam’ı tebliğ, nefse ve dış düşmanlara karşı mücadele vermek ve gerektiğinde savaşmak” şeklindeki genel ve kapsamlı anlamda kullanılmaktadır. (Ahmet Özel, ”Cihad”, DİA, C 7, s. 527.)

Soru : Cihad kavramının anlamını düşünerek bir Müslüman’ın görevleri hakkında neler söyleyebilirsiniz?


Cevap:
Dinin emir ve yasaklarına uymak, Müslüman bir insan her zaman iyiliği seçer yanındakileri de buna teşvik eder. Kötü davranışlardan uzak durur. İslam’ı her zaman savunup gerekirse İslam uğruna canını verebilmelidir. Müslüman her zaman Allah’ın emirlerini yerine getirmeli ve Allah’a şükredip sadece ona dua etmelidir.


8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 33 Cevapları


Soru : Peygamberimizin (s.a.v.) müşriklerle yaptığı Bedir, Uhud ve Hendek savaşlarıyla ilgili bir sunu hazırlayınız.


Cevap:
Bedir Savaşı: Bedir Savaşı, Müslümanlar ile müşrikler arasında 624 yılında yapılmıştır. Müslümanlar ile müşrikler arasında gerçekleştirilen ilk savaştır. Aynı zamanda Müslümanların müşriklere karşı aldığı ilk zafer olma özelliği taşır.
Uhud Savaşı: Uhud Savaşı Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında 625 yılında gerçekleşen bir savaştır. Hz. Hamza ile birlikte 70 sahabe şehit olmuştur. Peygamber Efendimiz ise ciddi yara almıştır. Savaş kaybedilmiştir.
Hendek Savaşı: Hicret’in 5. yılında yapılmış olan bir savaştır. Hendek Savaşı, Müslümanlar için son savunma savaşı olarak tarihe geçen bir savaştır. Hendeği görünce şaşıran ve kısa sürede pes ederek hendeğin ötesine geçemeyen müşrikler kuşatmayı bitirerek geri çekildi.

8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler Cevapları Sayfa 34


Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler  Metni Cevapları


8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 34 Cevapları


Kur’an-ı Kerim Ehl-i Kitap’ın pek çok özelliğine dikkat çekmiştir.

“Ey Ehl-i Kitap! (Gerçeği) görüp bildiğiniz hâlde niçin Allah’ın ayetlerini inkâr edersiniz?”
(Âl-i İmran suresi, 70. ayet.)
“Ey Ehl-i Kitap! Neden doğruyu eğri ile karıştırıyor ve bile bile gerçeği gizliyorsunuz?”
(Âl-i İmran suresi, 71. ayet.)
“De ki: Ey Kitap Ehli! Dininizde haksız yere haddi aşmayın. Daha önceden sapan, birçoklarını saptıran ve yolun doğrusundan uzaklaşan bir topluma uymayın.”
(Mâide suresi, 77. ayet.) 

Soru : Yukarıdaki ayetlerde Ehl-i Kitap’ın hangi özelliklerine dikkat çekilmiştir?


Cevap:
Ehl-i Kitap, Allah’ın ayetlerini bildikleri halde, gerçeği gördükleri halde neden inkar edip peygamberimizi kabul etmiyorlar. Kur’an’ı kerim Ehl-i Kitabı kafilere göre ayrıcalık tanımaktadır.
Onlardan kız almak caizdir. Onlara tanınan ayrıcalık dine daha yakın olduklarından kaynaklıdır. Onlar inandıkları dinler konusun da gerçekten sapmamaları ve saptıranları dinlememeleri gerektiği bildirilmektedir.

İlgili Makaleler

2 Yorum

  1. Hz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlığı yaymaya başladıktan sonra inananlar bir ona güvenen ilk Müslümanlar ve sahabeler Mekke’de bulunan müşrikler tarafından birçok zorluklara işkencelere ve hatta şehit olmaya kadar gitmiş birçok zorluklarla karşı karşıya kalmışlardır Hz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendisine en Müslümanları yapılan bu işkencelere karşı sabırlı olmayı başarmış ve insanları doğru yola ulaştırmak için elinden gelen tüm mücadeleyi vermiştir Ayrıca peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mekke’den Medine’ye göç ettikten sonra o futbol Bedir savaşlarının müşriklere karşı başlatmış ve bu alanda Müslümanların zorluklardan ve işkencelerden kurtulmasını sağlamak için mücadele vermiştir

  2. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yahudilere ve hıristiyanlara karşı merhametli ve hoşgörülü davranmış onları İslam’a davet etmiş ve İslamiyet’in doğru din olduğunu söyleyerek Müslümanın tüm insanlara gönderilmiş olduğunu müjdelemiştir Hz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yanlara Yahudilere müşriklere putperestlere İslam’ı tanıtmış İslamın son din olduğunu ve İslam’a inanan ve güvenenlerin daima mutlu oğlu allah’la huzur bulduğu ve cennetle mükafatlandırır aldığını söylemiştir

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.