8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı

8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 80-81-82-83 Cevapları MEB Yayınları

8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı Çevre Bilinci ve Peygamberimiz Cevapları Sayfa 79, 80, 81, 82


Çevre Bilinci ve Peygamberimiz Metni Cevapları


8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 80 Cevapları


Soru : Peygamberimizin (s.a.v.) çevrenin korunmasına verdiği önemi
dikkate alarak yandaki kutucuklardan çevre ile ilgili olanları işaretleyiniz.


Cevap:

 • (X) Fabrika bacalarına filtre taktırmak
 • () Hayırlı evlat yetiştirmek
 • (X) Ağaç dikmek
 • (X) Kâğıt ve plastikleri geri dönüşüme kazandırmak
 • (X) Ortak kullanım alanlarını temiz tutmak
 • () Akraba ziyareti (sıla-i rahim) yapmak
 • (X) Atık yağları lavaboya dökmeme

8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 81 Cevapları


Soru : Çevrenin korunmasıyla ilgili olarak verilen örneklerden yola çıkarak en az iki örnek de siz veriniz.


Cevap:
Peygamberimiz (s.a.v.)

 • Medine’nin çevresinde koruluk olarak ilan ettiği alandan ağaç kesilmesini ve dallarının kırılmasını yasaklamıştır.
  (bk. Ebû Dâvûd, Menâsık, 96.)
 • Hayvanlara iyi davranılmasını istemiştir.
  (bk. Ebû Dâvûd, Cihad, 44.)
 • “Sizden biriniz durgun suya bevletmesin, sonra ondan abdest alabilir.” (Buhârî, “Vudû” B.68; Müslim, “Tahâret” H.No: 95-96)

Ben;

 • Peygamberim (s.a.v.) gibi ağaçlara zarar vermem. Yeşili ve doğayı korurum
 • Peygamberim (s.a.v.) gibi hayvanları severim, onlara eziyet etmem. Onların da bizler üzerinde hakları olduğunu bilirim
 • Deniz, akarsu gibi suları kirletmem
 • Ağaçlara zarar vermem verenleri uyarırım

 


8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 82 Cevapları


Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman, Şeyhülislam Ebû’s-Suûd Efendi’ye şöyle bir soru yöneltir:

“Dırahta ger ziyan etse karınca (Ağaca zarar verirse karınca) Zararı var mıdır anı kırınca? (Günahı var mıdır onu kırınca- öldürünce)

Padişahın bu sorusuna karşılık Ebû’s-Suûd Efendi şu beyitle yanıt vermiştir:

Yarın Hakk’ın divanına varınca (Yarın Allah’ın huzuruna varınca) Süleyman’dan hakkın alır karınca! (Süleyman’dan hakkını alır karınca) (İbrahim Akgün, Söz İncileri, (Osmanlı Şiirinden Seçmeler) Osmanlı Düşüncesinden Seçmeler-1, s.465-466)

Soru : Yukarıdaki beyitlerden çıkardığınız mesajları yazarak arkadaşlarınızla paylaşınız. 


Cevap:
Dünya da bir karıncaya, bir ağaca verdiğimiz zarar diğer dünya da yani ahirette bizden hesabı sorulacaktır. Adalet hem bu dünyada hem de diğer dünya da devam edecektir.

8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı Bir Hadis Öğreniyorum Cevapları Sayfa 83


Bir Hadis Öğreniyorum Metni Cevapları


8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 83 Cevapları


“Müslüman bir ağaç diker veya bir tohum eker de o dikilen veya ekilen şeyin ürününden bir kuş, bir insan veyahut da bir hayvan yerse bu onun için bir sadaka olur.” (Müslim, Müsakat, 2.)

Soru : Peygamberimizin (s.a.v.) yukarıdaki hadisinden çıkardığımız ilke ve değerleri arkadaşlarınızla paylaşalım. 


Cevap:
Çevremize yapılan bakım aslında verdiğimiz bir sadakadır. Çevreyi tek bizler değil, hayvanlar bitkiler de kullanmaktadır. Çevreye ne kadar zarar verirsek onlara da o kadar zarar vermiş oluruz. Bundan dolayı bir iyiliğimiz bizlerin sadakasıdır.

İlgili Makaleler

2 Yorum

 1. Bir müslüman evinde kişisel bakımında ve çevresinde göstermiş olduğu temizlik davranışlarıyla örnek olmayı ve örnek teşekkür etmeyi adet haline getirmelidir. Bir insan yaşamış olduğu çevreyi kirlettiği zaman ve ortak kullanım alanlarına zarar verdiği zaman hem bulunduğu ülkenin temizliği huzurum bitmiş olur hem de sağlıklı bir yaşam sürdüremez. Çevremizdeki ağaçlar canlılar ve doğa bize bir emanet gibidir. Bu sebeple çevremizi kirletecek ve çevremize zarar verecek davranışlardan uzak durmamız gerekmektedir. Nitekim bir Müslüman çevresine ve kendisine karşı temiz ve duyarlı olması gerekmektedir

 2. Çevremizde boş oğluna ortamlara Ağa çektiğimiz zaman ileride o ağacın gölgesinde oturacak ve dinlenecek insanlar meyvesini toplayacak veya içinde yaşayabilecek canlılar için hayır ve sevap işlemiş oluruz. Örnek bir davranış olan ağaç dikmek muhakkak her Müslümanın hayatında bir kez yapması gereken davranışlar arasında yer alır. Çünkü ağaç dikmek çevremiz için kendi sağlığımız için ve doğada yaşayan canlıların sağlığı için önemli bir etkendir

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.