8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı

8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 91-92-93 Cevapları Tutku Yayınları

8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı Hazırlık Çalışmaları Cevapları Sayfa 91


Hazırlık Çalışmaları Metni Cevapları


8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 91 Cevapları


Soru : 1. İnfak kavramının anlamını araştırıp öğreniniz.


Cevap: Nafaka vererek bir kimsenin geçimini sağlama. Allah’ın hoşnutluğunu kazanma niyetiyle harcamada bulunma.


Soru : 2. Peygamberimizin (s.a.v.), hem dünya hem de ahiret için çalışmayı öğütleyen bir hadisini bulup defterinize yazınız. 


Cevap:

  • Âhiret ve dünya muvâzenesini muhafaza etmek ve her vakit havf ve recâ ortasında bulunmak maslahatı iktiza eder ki, her dakika hem ölmek, hem yaşamak mümkün olsun
  • Sizin hayırlınız dünyası için ahiretini, ahireti için dünyasını terk etmeyendir.

Soru : 3. Peygamberimizin (s.a.v.) sade yaşamına dair örnekler bulup arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap: Peygamber efendimize peygamberlik gelmeden önce olan hayatı sade bir hayattır. Herkes gibi geçimini sağlamak için çalışan, sevdiklerinin yanında olan, dürüst güvenilir bir insandı.


Soru : 4. Hataları bağışlamanın, affedici olmanın insan ilişkileri açısından önemi nedir? Düşüncelerinizi defterinize not ediniz.


Cevap:
Bir toplumda kusurları ne kadar örtersek o kadar az kargaşa olur. Hataları büyütmek yerine doğruları anlatarak o hatayı affedip bir daha yapmamalarını sağlamak insanlar için daha önemlidir.
Evimiz de, okulum da, arkadaşlarımız ile beraber olduğumuz da kişilerin kusurlarını ortaya çıkarmak yerine örtmeliyiz. Ona doğru olanı anlatmalı ve kötü bir şey yaptığını belirtmeliyiz. Bu sayede hem o tekararlamaz hem de kötü duruma düşmez.

8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı Peygamberimizin Hayatında Dünya ve Ahiret Dengesi Cevapları Sayfa 92, 93


Peygamberimizin Hayatında Dünya ve Ahiret Dengesi Metni Cevapları


8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 92 Cevapları


Soru : ”Dünya ve ahiret dengesi” denince aklınıza neler geliyor? Açıklayınız.


Cevap: Dünya ve ahiret dengesi hem dünya için çalışmalı hem de ahiret için çalışmalıyız. Sadece dünya için ya da sadece ahiret için çalışmamalı her ikisi içinde çalışmalıyız.


8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 93 Cevapları


“Ey insanlar! Allah karşısında takva sahibi olun ve dünyevi isteklerinizde mutedil (ölçülü) davranın. Çünkü hiç kimse kendisi için takdir edilen rızkı yemeden ölmeyecektir.” İbn-i Mâce, Ticaret, 2.

Soru : Yukarıdaki hadisin vermek istediği mesaj nedir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. 


Cevap: Bizler Allah’ın büyüklüğünden korkarak isteklerimizi ölçülendirmemiz ve fazlasını istememiz gerekir.

İlgili Makaleler

2 Yorum

  1. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Dünya ve ahiret hayatında ahlaklı bilinçli ve tam bir müslüman olarak yaşamımızı istemiştir. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünya hayatının geçici olduğunu yalnız burada da görevlerimiz ve sorumluluklarımız olduğunu ifade etmiştir. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi vesellem bir insanın Allahu Teala karşı görevlerini ve sorumluluklarını yaptığı zaman ahirette sonsuz nimetler ile buluşacağını ayet-i kerimelerin de ifade etmiştir

  2. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olmadan önce sade bir hayatı vardı. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadece mekke’deki müşriklerin putlara tapma sından ve cehalet içerisinde yaşamasından büyük bir üzüntü duyardı. Ayrıca peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke halkında sevilen ve sayılan bir insandı emanetlerin ona verildiği güvenilir bir kişiliğe sahip bir insandı. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olmadan önce bile ahlaki ve edepli davranışlarıyla özel sayılacak bir insandı

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.