8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı

8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 56-57-59 Cevapları Tutku Yayınları

Göster

8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı Peygamberimizin Vahyi Açıklaması Cevapları Sayfa 56, 57, 58, 59


Peygamberimizin Vahyi Açıklaması Metni Cevapları


8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 56 Cevapları


Soru : Kur’an-ı Kerim’de yer alan her ayet kolayca anlaşılır mı? Sizce Hz. Peygamber (s.a.v.) hangi konularda insanlara açıklamalar yapmış olabilir? Düşününüz. 


Cevap: Kur’an-ı Kerim de olan her ayet tam bir şekilde anlaşılır değildir. Peygamber efendimiz bu ayetleri o zamanda bulunan Müslümanlara açık bir şekilde açıklamıştır. Günümüz de de bu ayetlerin tefsiri bulunmaktadır. İnsanların anlayacağı şekilde anlatılmaktadır.


8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 57 Cevapları


“De ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir.”
Âl-i İmrân suresi, 31. ayet.
“… Kim Allah’a ve Peygamberi’ne itaat ederse Allah onu, altından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Onlar orada devamlı kalıcıdırlar. İşte büyük kurtuluş budur. ”
Nisâ suresi, 13. ayet.

Soru : Yukarıdaki ayetleri, Hz. Peygamber’in (s.a.v.) dindeki konumu açısından yorumlayınız


Cevap: Allah’ın emirlerine uymak aynı zaman da peygamber efendimizin de Allah’tan geldiğine ve onun emirlerini getirdiğine inanmış oluruz.


8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 59 Cevapları


“Kıraatsız (dua ve sure okunmadan) namaz yoktur.”
Müslim, Salât, 42.
“Bizim orucumuzla Ehl-i Kitab’ın (Yahudi ve Hristiyanların) orucunu ayıran (şey) sahur yemeğidir.”
Müslim, Sıyam, 46.

Soru : Peygamberimiz (s.a.v.), yukarıdaki hadislerinde vahyin emrettiği hangi konularda, ne gibi açıklamalar yapmıştır? Yorumlayınız.


Cevap: Namaz ve oruç hakkında bilgi vermektedir. Namaz sure okunmadan ve dua edilmeden olmaz.


Soru : Peygamberimiz (s.a.v.) Kur’an ayetlerini (vahyi) açıklamasaydı hangi konularda yeterli bilgi sahibi olamazdık?


Cevap: Yapacağımız ibadetler konusunda yeterli bilgi sahibi olamazdık. Bu ayetlerin açılanması ile Allah’ın emirlerini kolay bir şekilde anlayabildik.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Allahu Teala’nın Emir ve yasaklarına uymak bize hem ahirette hem dünyada mutlu eder. Allahu Teala insanoğluna vermiş olduğu nimetlerden dolayı şükür ve israftan kaçınması istemiştir. Ayrıca kutsal kitap olan kur’an-ı Kerim’de ayet evinde bulunan doğru yolu bulmak doğru yola iletmek ve yasaklarından kaçınmak gibi birçok ayeti kerimelerde insanoğlunun faydasına olan birçok kısımı görebiliyoruz. Hz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin izinden gitmek onun örnek hayatını hayatımıza uygulayamamak ve hadis-i şeriflerinde peygamber efendimize anarak onun hayatını hayatımızda uygulamak bize hem mutlu bir insan hem de sağlam bir Müslüman yapar

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.