8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı

8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 84-85-86 Cevapları MEB Yayınları

Göster

8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı 3. Ünite Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları Sayfa 84, 85, 86


3.Ünite Ünite Değerlendirme Metni Cevapları


8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 84 Cevapları


A- İlk dört soruyu metne göre cevaplayınız.


Soru : 1) Ayette “vay hâline” tabiri kimler için kullanılmıştır? Aşağıdaki boşluğa yazınız.


Cevap: Eksik ölçüp tartanlar için kullanılmıştır.


Soru : 2) Yukarıdaki ayetlerde hangi konuya vurgu yapılmıştır? Kısaca yazınız.


Cevap: Adalet konusuna vurgu yapılmıştır.


Soru : 3) Konu hakkında Kur’an’da ayet olması bize neyi gösterir? Kısaca açıklayınız.


Cevap: Adalet dinimizce de çok önemlidir. Bundan dolayı her zaman adaletli olunması gerekmektedir. Bu bize dinimizin bir emridir.


Soru : 4) Bu ayetlere göre bir Müslüman’ın alışverişte nasıl davranması gerektiği aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? 


Cevap: A
A) Ölçü ve tartıda adil olmalıdır.
B) Merhametli olmalıdır.
C) Evrensel ölçü birimlerini kullanmalıdır.
D) Herkese güvenmelidir.


8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 85 Cevapları


B- Aşağıda verilen açık uçlu soruları cevaplayınız.


Soru : 1) Adil yöneticinin özellikleri nelerdir? Aşağıdaki boşluğa yazınız


Cevap: Adaletli, güvenilir, ayrımcılık yapmayan, her zaman sözünde duran kişidir.


Soru : 2) Peygamberimizin (s.a.v.) çevreye verdiği önemi göz önünde bulundurarak çevremizi güzelleştirmek için neler yapabiliriz?


Cevap: Çevremizi her zaman temiz tutmalı, ağaç dikimini arttırmalıyız. Ayrıca suların kirlenmesini önleyecek projelerin başaltılması, fabrikalardan çıkan zehirli gazları önleyecek filtrelerin yapılması gerekir.


Soru : 3) Peygamberimiz (s.a.v.) toplumsal adaleti sağlamak için hangi yöntemleri kullanmıştır? Kısaca açıklayınız. 


Cevap: Toplumda huzur sağlamak için Medine sözleşmesi imzalanmıştır. Aynı zamanda hicret edenler ile yerlileri kardeş yapıp barışı sağlamıştır.


Soru : 4) Hz. Peygamberin (s.a.v.) ticaret ahlakıyla ilgili iki örnek davranışını yazınız. 


Cevap: -”Biraz önce yağmur yağmamış mıydı? Bu bakliyatlar neden kuru” der. Sonra elini çuvalın içine daldırır ve alttakilerin ıslak olduğunu görür. Sonra o Sahabeye şunu der:
– Alttaki bakliyatları üste getir ki insanlar bunun ıslak olduğunu anlasınlar ki senin başkasının hakkına girmediğini anlarlar.


C- Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz. 


Soru : 1) İşçi ve işveren arasındaki ilişkilerde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Cevap: C
A) İşçiye ücreti tam verilmelidir.
B) İşçinin ücreti alın teri kurumadan verilmelidir.
C) İşçiye yapamayacağı zor işler de verilebilir.
D) Kendi yediğinden yedirmeli, giydiğinden giydirmelidir.


8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 86 Cevapları


Soru : 2) Çevrenin korunması için aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?


Cevap: B
A) Verilen nimetleri sınırsızca kullanabiliriz.
B) Kıyametin kopacağını bilsek de elimizdeki fidanı dikmeliyiz.
C) Irmak kenarında abdest alırken tasarrufa gerek yoktur.
D) Çöpleri yere atabiliriz


Soru : 3) “Çalışana ücretini, teri kurumadan verin!” (İbn Mâce, Rühûn, 4.) Bu hadiste vurgulanan ana düşünce aşağıda verilenlerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 


Cevap: D
A) Çalışarak kazanmanın önemi vurgulanmıştır.
B) Başkasının kazancını yemenin daha hayırlı olduğu belirtilmiştir.
C) Emeksiz kazancın el ile kazanılandan daha iyi olduğu ifade edilmiştir.
D) Çalışanın hakkının bir an önce verilmesi vurgulanmıştır.


Soru : 4) Medine Sözleşmesi ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?


Cevap: A
A) Medineli ensar ile yapılmıştır.
B) Herkes dinini özgürce yaşama hakkına sahip olmuştur.
C) Medine’de sorunların nasıl çözüleceği karara bağlanmıştır.
D) Yaşanan anlaşmazlıkların çözümünde Peygamberimiz (s.a.v.) hakem tayin edilmiştir.


D- Aşağıdaki ifadelerin başına doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız


Cevap:

 1. ( Doğru ) Peygamberimiz (s.a.v.) istişareye önem vermiştir.
 2.  Yanlış ) Sufe Okulu sadece eğitim verilen bir okuldur.
 3. ( Doğru ) Medine Sözleşmesi toplumda huzur ve adaleti sağlamıştır.
 4. ( Doğru ) Çalışana insanca davranmalı, emeğinin karşılığı verilmelidir.

E- Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz. (Ensar, İnfak, Muhtesib, Merhamet, Medine Sözleşmesi) 


Cevap:

 1. Medineli Müslümanlar ile Yahudiler arasında imzalanan sözleşmeye Medine Sözleşmesi denir.
 2. Müslüman kardeşlerine yardım ettikleri için haklarında ayet gelen topluluğa Ensar denir.
 3. Medine Pazarı’nda pazarı denetleyen kişilere Muhtesib denir.
 4. Merhamet edin ki size de merhamet edilsin

İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. Bir esnaf olarak karşımızdaki alışveriş yapan insana karşı adaletli olmak teraziyi tam bir şekilde tartışmak ve fiyatları arttırmadan yeterli şekilde ve yeteceği kadar satmak Bir Müslümanın yapacağım ve uygulayacağı en güzel davranışlar arasında yer almaktadır. Çünkü Allahu Teala yapmış olduğumuz iyilikleri ve kötülükleri en güzel şekilde Gören ve bilendir. Bu sebeple kesinlikle kimsenin hakkını yemem eli çok büyük günahlardan biri olan kul hakkına işlem evimiz en doğrusu ve en güzeli olacaktır. Bir insan adaletli davrandığı zaman ve ederiz şekilde karşısındaki insana davrandığın zaman Allahu Teala onun kalbine ve gönlüne göre en güzel mükafatları sonunda verecektir
   

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.