8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı

8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 52-53-54 Cevapları MEB Yayınları

8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı Peygamberimizin Hüküm Koyması Cevapları Sayfa 52, 53, 54


Peygamberimizin Hüküm Koyması Metni Cevapları


8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 53 Cevapları


”Hayır, Rabb’ine yemin olsun ki onlar aralarında meydana gelen anlaşmazlıklarda seni hakem yapmadıkça sonra da verdiğin hükümlere içlerinde hiçbir sıkıntı duymadan tamamen teslim olmadıkça gerçek mümin olamazlar.” (Nisâ suresi, 65. ayet.)

Soru : Yukarıda verilen ayete göre gerçek mümin olmanın ölçüsü nedir? Yazınız.


Cevap:
Anlaşmazlık olduğu zaman başvuracakları kişi her zaman peygamberimiz olmalıdır. Peygamberimiz hakem olduğunda da ona inanmadıkları dediklerini kabul etmediklerinde de  tam bir Müslüman olmuş sayılmazlar.


8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 54 Cevapları


“Onlar, ellerindeki Tevrat’ta ve İncil’de yazılı buldukları o elçiye, o ümmî peygambere uyarlar. Peygamber onlara iyiliği emreder ve onları kötülükten meneder; yine onlara temiz şeyleri helâl, pis şeyleri haram kılar. Ağırlıklarını kaldırır, üzerlerindeki zincirleri çözer. O peygambere inanan, onu koruyup destekleyen, ona yardım eden ve onunla birlikte gönderilen nura uyanlar, işte bunlardır kurtuluşa erenler.” (A’râf suresi, 157. ayet.)

Soru : Okuduğunuz ayetten yararlanarak Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.), peygamberliği süresince yaptıklarını örnekteki gibi sıralayın


Cevap:

  • Peygamberimiz (s.a.v.) insanlara iyiliği emretti.
  • Peygamber efendimiz onları kötülükten men etmiştir.
  • Peygamber efendimiz insanlara temiz şeyleri helal pis şeyleri haram kılar
  • Peygamber efendimiz dinimizin emrettiği ve yasakladığı her şeyi insanlara bildirmiştir.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Müslümanlık dininin esas aldığı ahlaki davranışlar peygamber efendimizin hayatında da görebileceğimiz ve uygulamalı olarak okuyabileceğimiz hal ve davranışlar arasında yer almaktadır. Bir Müslüman diğer insanlara karşı ahlaklı bilgili merhametli saygılı ve hoşgörülü olarak örnek olmayı başarmaktadır. Çünkü peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapmış ona karşı kötü davranan ve zorluk çıkaran insanlara bile sabırlı ve hoşgörülü olmayı başarmıştır

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.