8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı

8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 72-73-74-75 Cevapları MEB Yayınları

8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı Sosyal Sorunların Çözümünde Peygamberimiz  Cevapları Sayfa 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75


Sosyal Sorunların Çözümünde Peygamberimiz Metni Cevapları


8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 72 Cevapları


Soru : Zekât ibadeti herkes tarafından uygulanıyor olsa dünyamız nasıl bir yer olurdu? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap: Zekat, dinen zenginlik ölçüsü kabul edilen miktarda (nisap) mala sahip olan kimselerin Allah rızası için ihtiyaç sahibi kişilere vermesi gereken belli miktarı ifade etmektedir. Eğer herkes zekat veriyor olsaydı dünya da aç, susuz kalan kimse olmazdı. çünkü Allah zenginlerin mallarını belli bir kısmını fakirlere ihtiyacı olan kişilere vermesini emretmiştir.


8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 73 Cevapları


Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Mekke’den umre yapmış dönerken Hz. Hamza’nın küçük yetim kızı Ümame (r.a.), Peygamberimizin (s.a.v.) yanına gelir. Bunun üzerine Peygamberimiz (s.a.v.) Ümame’yi (r.a.) Medine’ye götürür. Medine’ye vardığında Hz. Ali, Hz. Cafer ve Hz. Zeyd b. Harise bu kızcağızı evlerine götürüp onun bakımını üstlenmek isterler. Üç kişi bir şehit çocuğunun bakımını üstlenmek için âdeta yarışır. Hz. Peygamber bu üç kişi hakkında iltifatta bulunarak. “Ey Zeyd, sen benim dostumsun. Bu kızın da dostusun. Ey Ali, sen benim kardeşim ve dostumsun. Ey Cafer, sen de hem bedenen hem de ahlaken bana benziyorsun.” der. Daha sonra da Ümame’nin (r.a.) teyzesi ile evli olmasından dolayı çocuğu Hz. Cafer’e teslim eder. Böylece hayırlı bir iş etrafında ortaya çıkan mesele yine Sevgili Peygamberimizin çok başarılı yönlendirmesiyle çözülür. (Buhârî, Meğâzi, 44.) 

Soru : Yukarıdaki okuma parçasını Peygamberimizin (s.a.v.) sorun çözmede insanlara yaklaşımı açısından değerlendirerek sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap:
Bir problem olduğu zaman hiç kimseyi incitmeden, üzmeden ve adaletli bir şekilde çözümlemektedir.


8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 74 Cevapları


Soru : Arkadaşlarınız arasında anlaşmazlık yaşandığında, sorunu çözmek için neler yapardınız? Aşağıya yazınız. 


Cevap:
İki tarafı da dinleyip ilk olarak sorunun ne olduğunu anlamaya çalışırım. Daha sonra o sorun üzerine ikisi ile de konuşup orta yolu bulmaya çalışırım.


8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 75 Cevapları


Hz. Aişe şöyle demiştir: Resulallah (s.a.v.) Allah yolunda cihad hariç eliyle hiç kimseye vurmadı. Ne bir kadına ne de bir hizmetçiye. (Müslim, Fedâil, 79.)

Esved b. Yezid anlatıyor: “Aişe’ye (r.a.) Hz. Peygamber (s.a.v.) evinde ne yapardı?” diye sordum. Şöyle cevap verdi: “Ailesinin işlerini görüp, ezanı duyunca (namaz için dışarı) çıkardı.” (Buhârî, Nafakât, 8.)

Soru : Hz. Aişe’den rivayet edilen bu iki hadisten yola çıkarak Peygamberimizin (s.a.v.) aile hayatı hakkındaki düşüncelerinizi yazarak arkadaşlarınızla paylaşınız. 


Cevap:
Peygamber efendimiz her zaman iyi bir eş ve iyi bir baba olmuştur. Evde eşlerine yardım etmiş çocuklarından sevgisini esirgememiştir. Aynı zaman da ibadetlerini de yapmayı aksatmamıştır.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Her müslüman sahip olduğu Varlık ve nimet için sadaka ve zekat vermesi gerekmektedir. Müslümanlar yardımlaşmaya dayanışmaya önem göstermedi bu alanda örnek insanlar olmayı başvurmalıdırlar. Allahu Teala’nın bize sunmuş olduğu varlıklardan dolayı şükür sebebiyle vermiş olduğumuz zekat ve sadakalar ahiret hayatında bize en güzel şekilde geri döneceğini peygamber efendimiz ve Allahu Teala’nın müjdelerim de görüyoruz. İnsanlar sahip oldukları malları paylaştıkları zaman Allahu Teala kat kat daha fazlasını muhakkak verecektir

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.