8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı

8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 88-89-90 Cevapları Tutku Yayınları

Göster

8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı Bir Hadis Öğreniyorum Cevapları Sayfa 88


Bir Hadis Öğreniyorum Metni Cevapları


8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 88 Cevapları


Soru : İnsanın, Allah’ın (c.c.) en güzel şekilde yarattığı tabiata (çevreye) karşı ne gibi sorumlulukları vardır? Sınıfınızda tartışınız. 


Cevap:
Çevrede her şeye karşı havaya, suya, toprağa karşı sorumluluklarımız vardır. verdiğimiz zararlar tek bizleri değil diğer canlıları da etkilemektedir.
Çevreyi her zaman temiz tutmalı, zararlı olan maddeleri kullanmamalıyız. Ağaç dikimi yapmamız gerekir. Mümkün olmadıkça ağaçları kesmememiz gerekir. Bu sayede daha temiz bir çevre bırakmış oluruz. Bu çevrenin kirliliğinden hem bizler hem de diğer canlılar etkilenmektedir. Bundan dolayı temiz çevreye destek olmalıyız.


“Birinizin elinde bir hurma fidanı varsa kıyamet kopuyor olsa bile derhâl onu diksin.” Ahmed bin Hanbel, Müsned, C 3, s.184

Soru : Yukarıdaki hadisten ne gibi ilke ve mesajlar çıkarılabilir? Arkadaşlarınızla yorumlayınız. Çıkardığınız sonuçları maddeler hâlinde listeleyiniz.


Cevap:

 • Ağaç dikimi yapmamız gerekir
 • Temiz çevre için doğayı kirletmememiz gerekir.
 • Kirleten kişileri uyarmamız gerekir.
 • Ağaç kesmekten kaçınmamız gerekir.

8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı 3. Ünite Sonu Değerlendirme Cevapları Sayfa 89, 90


3.Ünite Sonu Değerlendirme Metni Cevapları


8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 89 Cevapları


A Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.


Soru : 1. Peygamberimiz (s.a.v.) adaleti sağlamada hangi ilkelere önem vermiştir? Belirtiniz.


Cevap: Peygamberimiz adaleti sağlarken insanların dinine, ırkına bakmadan herkesi eşit görerek sağlamıştır. Bu da onun ne kadar doğru ve dürüst biri olduğunu gösterir.


Soru : 2. Peygamberimiz (s.a.v.) sosyal sorunları nasıl çözerdi? Örnek vererek açıklayınız.


Cevap: Peygamberimiz sorunları çözmek için ikna metodunu kullanmıştır.


Soru : 3. Çalışma hayatında Peygamberimizi (s.a.v.) örnek alan bir kimse nelere dikkat etmelidir? Açıklayınız.


Cevap: Çalışma hayatında olan kişi peygamber efendimizi örnek alıyorsa her zaman doğru, dürüst, güvenilir ve boşa vakit geçirmeyen biri olması gerekmektedir.


Soru : 4. Sevgili Peygamberimizin (s.a.v.) çevreyi temiz tutmaya ve korumaya verdiği önemi hadislerinden örnekler vererek anlatınız. 


Cevap: “Kim bir ağaç diker ve meyve verinceye kadar muhafaza ve büyümesi için ilgisini devam ettirirse, meyvesinden elde edilen her istifade bir sadakadır ve dikenin hesabına yazılır. ” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV, 61, 374).


Soru : 5. Peygamberimizin (s.a.v.), “Birinizin elinde bir hurma fidanı varken kıyamet kopuyor olsa bile onu derhâl diksin.” hadisinin vermek istediği mesajı açıklayınız.


Cevap: Çevremizi her daim temiz tutmalı ve korumalıyız.


B Aşağıdaki soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.


Soru : 1. I. Kişinin geçimini çalışarak sağlaması
II. İnsanın “Allah bana rızkımı verir.” diyerek herhangi bir çaba sarf etmeden oturması
III. İnsanın kazancını helal yollardan elde etmeye önem vermesi
IV. İnsanın çalışırken görevini hakkıyla yerine getirmesi
Yukarıdaki ifadelerden hangileri, Peygamberimizin (s.a.v.) çalışma hayatında esas alınmasını istediği ilkelerdendir?


Cevap: A
A) I, III, IV B) I, II, IV C) II, III, IV D) I, II, III


Soru : 2. “Zayıf kimsenin incitilmeden ……………………… alamadığı bir ……………………. yükselemez.”

Yukarıdaki hadiste boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi sözcükler getirilmelidir?


Cevap: C
A) adaletle, hakkını B) toplum, adaletle
C) hakkını, toplum D) cesaretle, hakkını


Soru : 3. Aşağıdakilerden hangisi çevreyle ilgili yanlış bir yargı içermektedir?


Cevap: C
A) Çevre kirliliği, başta insanlar olmak üzere tüm canlıların hayatını tehlikeye düşürmektedir.
B) Çevreyi korumak için ağaçlara ve yeşil alanlara zarar vermemeliyiz.
C) Çevre denince yalnızca dağlar, ormanlar ve sular anlaşılmaktadır.
D) Çevreyi temiz tutmak için çöpleri çöp kutusuna atmalıyız ve yerlere tükürmemeliyiz


8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 90 Cevapları


C Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan bölümleri doğru bir şekilde tamamlayınız.


Cevap:

 1. Peygamberimiz (s.a.v.), insanlar arasındaki anlaşmazlıkları adil bir biçimde çözüme kavuşturmuştur.
 2. Allah Resûlü (s.a.v.), ayrım yapmaksızın yönetimi altındaki tüm insanların haklarını korumaya ve onlara adaletle davranmaya önem vermiştir.
 3. Çalışma hayatında insanlar, başkalarının hakkını yememeye ve helalinden kazanmaya dikkat etmelidirler.
 4. Peygamberimiz (s.a.v.) toplumu ilgilendiren önemli sorunların çözümünde sahabilerle istişare etmeye önem vermiştir.
 5. Allah Resûlü (s.a.v.) Medine ve Taif’in bazı yerlerindeki yeşil alanları koruma altına almış, buralardaki ağaçlara ve bitki örtüsüne zarar verilmesini yasaklamıştır.

Soru : “Temizlik imanın yarısıdır.” (Müslim, Taharet, 1.) hadisini açıklayan kısa bir kompozisyon yazınız.


Cevap:

TEMİZ İNSAN

Temizlik her insan için önemli olan bir davranış biçimidir. Bu hem maddi hem manevi bir temizlik olarak geçmektedir.
Temiz insan herkes tarafından sevilir. Temiz olmak hem vücudumuzun hem kalbimizin temiz olmasıdır. Vücut temizliği dinimizde belirtilen şekilde olmalıdır. Kalbimizin temizliği ise kötü ameller işlemekten, kötü davranışlarda bulunmaktan, kötü düşünmekten kaçınarak olmaktadır.
Bunun sonucunda her insan temiz olmalıdır. Temizliğe dikkat etmelidir ki hem Allah katında hem de insanlar arasında sevilebilsin.

İlgili Makaleler

2 Yorum

 1. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem temizliğin ne kadar önemli olduğunu ve Bir Müslümanın çevresini ve bulunduğu ortamı temiz tutması gerektiğini hadis-i şeriflerinde söylemiş ve bunları Müslümanlara hatıra olarak bırakmıştır. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşayan Ehlibeyt ve sahabeler çevre işlerine verdikleri temizlik ve ibadet üzerine gösterdikleri Özen hayvanları sevmeleri ile bilinen özel insanlardı.

 2. Bir insanın yapması gereken ve çevresine karşı görevleri olarak sayılan çevreyi kirletmemek çevrede bulunan canlılara zarar vermemek çevrede bulunan komşularımıza ve aile bireyleri mize karşı saygısız ve usulsüz davranışlardan kaçınmak Ayrıca toplu taşıma araçlarının ve toplu kullanım alanlarını düzgün ve tertipli bir şekilde kullanarak zarar vermemek gibi birçok vazifemiz bulunduğunu biliyoruz. Ayrıca çevremizi bolca ağaç dikmek çevremizde bulunan evcil hayvanlara ve sokak hayvanlarından merhametli ve şefkatli davranmak onların doğal yapılarını ve yuvalarını bozma bak Müslümanların yapması gereken örnek davranışlar arasında yer almaktadır. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayvanları çok sever çevreyi kirletmez ve çevrenin temizliği ve bakımı için özen gösteren bir peygamberdi.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.