8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı

8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 118-119-121-123 Cevapları MEB Yayınları

Göster

8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı Şehit Sahabiler Cevapları Sayfa 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123


Şehit Sahabiler Metni Cevapları


8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 118 Cevapları


Soru :  İlk Müslümanların, Mekkelilerin işkencelerine rağmen imanlarında sebat etmesi İslam’ın doğuşu ve yayılış sürecine etkisi ne olmuştur? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap: Evet bence olmuştur. İnsanların zorbalık görmelerine rağmen vazgeçmedikleri bu din diğerlerinin dikkatini de çekmiş olabilir. Böylelikle dini öğrenmek isteyip araştırmış olabilirler.


8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 119 Cevapları


Soru :  Sizce, Musab b. Umeyr ve arkadaşlarının yaptıkları fedakârlıkların İslam’ın yayılmasında rolü nedir? Düşüncelerinizi yazarak arkadaşlarınızla paylaşınız


Cevap: İslam’ın yayılmasında rolleri büyüktür. İnsanlara dinimizi anlatmışlar ve doğru yolu göstermişlerdir. Ayrıca savaşlarda İslam uğruna savaşmışlar ve hep peygamber efendimizin yanında olmuşlardır.


8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 121 Cevapları


Soru :  Yemin ederim ki şu anda ailemin yanına dönmek bir yana Allah Resulü’nün (s.a.v.) ayağına bir diken batıp onu incitse gönlüm ona bile razı olmaz.”Zeyd b. Desine’nin bu sözünü Peygamberimize (s.a.v.) olan sevgi ve bağlılık açısından yorumlayınız.


Cevap: Zeyd b. Desine kendi hayatını bile boş verip Peygamber efendimizin iyi olması için uğraşmıştır. Bu da Peygamber efendimize olan sevgisini ve bağlılığını göstermektedir.


8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 123 Cevapları


Zeyd b. Harise Peygamberimizin (s.a.v.) yanından hiç ayrılmamış, Taililerin Peygamberimize attıkları taşlara kendi vücudunu tutarak kanlar içerisinde kalacak kadar fedakârlık göstermiş ve onun sevgisini kazanmış bir insandı. (İbn Sa’d, Tabakât, C 1, s.212)

Soru :  Zeyd b. Harise’nin (r.a.) Peygamberimize (s.a.v.) olan sevgi ve bağlılığı hakkındaki düşüncelerinizi yazınız.


Cevap: Zeyd b. Harise peygamber efendimize bağlılığını canını ortaya koyarak göstermiştir. Canı acıyacak mı diye düşünmeden peygamber efendimize zarar gelmesin diye uğraşmıştır. Bu da ona olan sevgisini ve bağlılığını gösterir.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Hz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliği ilan edip Müslümanlık yemeye başladıktan sonra ona inanan ve güvenen sahabeler mekkeli müşrikler tarafından birçok zorluklarla karşı karşıya kalmışlardır. Kimi sahabeler maddi yönden kim bir sahabeler manevi yönden zarar görmüştür. Kimin sahabelerde Müslümanlığın ilk şehitleri olarak bilinirler. Müslümanın hak din olduğunu ve Hz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin son peygamber olduğunu söyleyen sahabeler Mekke halkında müşrikler tarafından eziyetleri ve zorluklara göğüs gelmişlerdir. Sabırları ile ahlaklı davranışlarıyla peygamber efendimizi örnek alan sahabeler bu zorluklar karşısında doğru yolu bulduklarını ve sonsuz bir güven ve sadakatla Allahu Teala ve peygamber efendimize bağlı olduklarını en güzel şekilde göstermişlerdir

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.