8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı

8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 114-121-123 Cevapları Tutku Yayınları

8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı Âlim Sahâbîler Cevapları Sayfa 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125


Alim Sahabiler Metni Cevapları


8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 114 Cevapları


“… Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” Zümer suresi, 9. ayet

Soru : Yukarıdaki ayette verilmek istenen mesaj nedir?


Cevap: Okuyup öğrenen insanla, okumadan yaşayan bir insan bir olmaz. Bu hayatta her şeyi okuyarak ve çalışarak öğreniriz. Bunlardan mahrum olan kişi ise bilen bir kişi ile bir tutulamaz.


“… Kulları içinden ancak âlimler, Allah’tan (gereğince) korkar. Şüphesiz Allah, daima üstündür, çok bağışlayandır.” Fâtır suresi, 28. ayet.

Soru : Yukarıdaki ayeti, İslam’da ilme verilen önem açısından yorumlayınız.


Cevap: İslam dini ilime ve bilime önem verir. Bu ayette alimlerin Allah’tan en çok korktuğunu söylemektedir. Bunun denmesinin sebebi onlar okur ve öğrenir yani dinimiz hakkında okumayan insana göre daha çok bilgilidir. Allah’ın varlığı hakkında daha çok bilgi sahibi oldukları için bizden daha fazla korkmalarına sebep olmaktadır.


8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 121 Cevapları


Bir gün Hz. Peygamber (s.a.v.) Hz. Âişe’ye (r.a.) şöyle demiştir:

“Ey Âişe! Şayet bana kavuşmak istiyorsan dünyalık olarak sana yetecek şey, bir yolcunun azığı kadar olsun. Zenginlerle oturup kalkma! Bir elbiseyi de eskiyip yamalı hâle getirmedikçe yenisini elde etme.” İbn-i Sa’d, Tabakât, C 10, s. 77.

Soru : Yukarıdaki hadisten ne gibi sonuçlar çıkarılabilir? Sınıfınızda yorumlayınız. 


Cevap: Bu dünyada zenginliği değil elimizde bize yetecek kadar kullanmamız gerekmektedir. Bu sayede Allah katında daha çok yükseliriz. Çünkü azla yetinmemiz gerekir.


8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 123 Cevapları


Soru : Yukarıdaki şemayı inceleyiniz. Bu şemayı siz hazırlasanız, başka neler eklemek isterdiniz? Düşünce ve önerilerinizi maddeler hâlinde yazınız


Cevap:

  • Peygamberimizin her zaman yanında olan biriydi
  • Peygamber efendimizi severdi
  • İlime ve bilime önem verirdi
  • Yorumlaması çok iyi biriydi.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Zümer suresinin 9. ayetindeki mesajı anlamakta zorlandım. Neyse ki cevap anahtarını kullanarak ayetin, okumadan yaşayan bir insan ile okuyup öğrenen bir insan arasındaki farkı vurguladığını öğrendim

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.