6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı

6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 123-124 Cevapları Tutku Yayınları

6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı Bir Hadis Öğreniyorum Cevapları Sayfa 123, 124


Bir Hadis Öğreniyorum Metni Cevapları


6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 123 Cevapları


Soru : Sahabilere saygımızı nasıl gösterebiliriz? Bu konuyla ilgili görüşlerinizi açıklayınız. 


Cevap: Sahabileri örnek almak için onların yaşadıklarını bilmeli ve onların davrandığı gibi davranmaya çalışmalıyız. Çünkü onlar İslam dini için mücadele etmişlerdir. Bizlerin bu dini iyi bir şekilde öğrenip inanmamız için savaşmışlardır. Bundan dolayı bilmemiz gerekmektedir.


6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 124 Cevapları


“İnsanların en hayırlıları benim asrımda yaşayanlardır. Sonra ondan sonra gelenler, sonra da ondan sonra gelenlerdir.” Buhârî, el-Câmiu’s-Sahih, Fedâilü’s-Sahabe, 1.

Soru : Yukarıdaki hadisi yorumlayınız. Bu hadisten hangi ilke ve değerleri çıkarabiliriz? Sizce sahabileri örnek almak isteyen bir mümin, neler yapmalıdır? Düşüncelerinizi aşağıya yazınız.


Cevap:
Hadiste peygamber efendimiz kendi zamanında yaşayan Müslümanların en hayırlısı olduğunu dile getirmektedir. Bu hadisten çıkaracağımız ilke peygamber efendimizi canlı görüp inananlar ona daha çok bağlı olurlar. Peygamber efendimizin zamanından uzaklaştıkça da öğretilenler bir o kadar azalır. Sahabileri örnek almak için onların yaşadıklarını bilmeli ve onların davrandığı gibi davranmaya çalışmalıyız.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Merve dedi ki:

    Sahabelerin her biri çok kıymetli ve özel insanlardır sahabeler peygamber efendimizin görerek iman etmiş ve Müslümanlığın yayılması için birçok çaba harcamış lardır bu sebeple sahabelere saygı ve sevgide olmalıyız sahabelerin anlatıldığı hayat hikayelerinde sahabelerin her birinin farklı özellikleri olduklarını ve farklı alanlarda Cihat ettiklerini görebiliriz kimi sahabi ibadetiyle kimi sahabe güzelliğiyle kimi sahabe cesurluğu ile kimi sahabe ise azmiyle örnek verilebilmektedir

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.