7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı

7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 123-124-125 Cevapları MEB Yayınları

Göster

7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı 5. Ünite Ünitemizi Değerlendirelim Cevapları Sayfa 123, 124, 125


5.Ünite Ünitemizi Değerlendirelim Metni Cevapları


7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 123 Cevapları


A. Aşağıda verilen açık uçlu soruları cevaplayınız.


Soru : 1. Sahabenin Peygamberimize olan sadakatini iki örnekle açıklayınız


Cevap: Peygamber Efendimiz’in zevcesi Ümmü Habîbe vâlidemiz, Ebû Süfyân’ın kızı olduğu hâlde, evine kadar gelen babasının oturmak istediği minderi altından çekip aldı. Ebû Süfyân hayretle:
“–Kızım, minderi mi bana, beni mi mindere lâyık görmedin?” diye sordu. Ümmü Habîbe vâlidemiz:
“–Bu minder, Rasûlullah Efendimiz’e âittir. Sen necis bir müşrik olduğun için, ona oturmaya aslâ lâyık değilsin!” cevâbını verdi.
Ebû Süfyân işittiği bu cümleler karşısında âdeta dondu kaldı:
“–Kızım, sen bizden ayrılalı bir acâyip olmuşsun!” dedi. Ümmü Habîbe vâlidemiz:
“–Hayır, Allah beni İslâm ile şereflendirdi.” diyerek îman muhabbetinin her şeyin üzerinde olan ulvî değerini ifâde etti. (İbn-i Hişâm, IV, 12-13)
Yani îman şerefi, bütün fânî asabiyetlerin üstündedir. Babası bile olsa, Allah için buğz edilmesi gereken kişiye buğz edebilmek, ancak îman asâletindendir.


Soru : 2. Sahabenin cesaretini örnek vererek açıklayınız


Cevap: Savaşlarda hep peygamber efendimizin yanında olmuşlar ve islam için canlarını ortaya koymuşlardır.


Soru : 3. Îsâr nedir? Bir örnekle açıklayınız.


Cevap: Başkaları için özveride bulunma anlamında ahlâk terimi.


Soru : 4. Sahabenin azmi ve fedakârlığının İslam tarihi açısından önemini açıklayınız. 


Cevap: İlk Müslüman olan sahabiler her zaman cesurca İslam dinini savunup Allah’a kulluk etmeye çalışmışlardır. Hiçbir engelde pes etmemişler ve Peygamber efendimizin yanında olmuşlardır.


B. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları uygun şekilde cevaplayınız.


Soru : Sahabe : “Sadaka verecek bir şey bulamazsa?” dediler.
Hz. Peygamber : “Çalışır, hem kendisine faydalı olur hem de tasadduk eder.” buyurdu.
Sahabe : “Buna gücü yetmezse (veya iş bulamazsa)? dediler.
Hz. Peygamber : “Darda kalana, ihtiyaç sahibine yardım eder.” buyurdu.
Sahabe : “Buna da gücü yetmezse?” dediler.
Hz. Peygamber :“İyilik yapmayı tavsiye eder.” buyurdu.
Sahabe :“Bunu da yapamazsa?” dediler.
Hz. Peygamber :“Kötülük yapmaktan uzak durur. Bu da onun için sadakadır.” buyurdu.
(Müslim, Zekât, 55.)

5. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki hadis-i şerifte Peygamberimizin sadaka vermeye güç yetiremeyenlere tavsiyeleri arasında yer almaz?


Cevap: C
A) İhtiyaç sahibine yardım etmek B) İyiliği tavsiye etmek C) Doğru olmak D) Çalışmak


Soru : 6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi cihada örnek oluşturmaz?


Cevap: D
A) Vatanı düşmana karşı savunmak B) İslam’ı tebliğ etmek
C) Dinin emir ve yasaklarını yerine getirmek D) İntikam almak


Soru : 7. Ashab-ı Bedir’in diğer sahabilerden üstün tutulmalarının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


Cevap: B
A) İslam’a ilk olarak giren kimseler olmaları B) Sadakatten ayrılmamaları
C) Hepsinin şehit olması D) Çok cömert olmaları


7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 124 Cevapları


Soru : 8. Peygamberimiz, zalim bir kimseye nasıl yardım etmemizi tavsiye etmiştir?


Cevap: C
A) Ona para vererek. B) Onu ziyaret ederek.
C) Onun kötülük yapmasına engel olarak. D) Sırrını saklayarak.


C. Aşağıda verilen boşlukları uygun şekilde doldurunuz.


Cevap:

 • 9. Gazi kelimesi Allah yolunda savaşıp sağ kalan kişi anlamına gelir.
 • 10. Cömertliğin en üst seviyesi İsardır.
 • 11. Azim tehlikeler karşısında dayanıklılık göstermektir.
 • 12. Ka’b b. Malik (r.a.) Gassan Meliki’nin teklifini reddederek Hz. Peygambere olan sadakatini kanıtlamıştır.
 • 13. Hz. Peygamber, yalan söylemenin, verilen sözü tutmamanın ve ihanet etmenin Münafıklık alameti olduğunu bildirmiştir.

Ç. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.


Soru : Hz. Peygamber bir gün ashabından Muaz’ın elinden tuttu ve “Muaz, Allah’a yemin olsun ki seni seviyorum ve sana her namazdan sonra şu duayı okumanı tavsiye ediyorum: Allah’ım! Seni zikretmek, sana şükretmek ve güzel ibadet etmek hususunda bana yardımcı ol.” dedi. (Ebû Dâvûd, Vitir, 26; Nesâî, Sehiv, 60.)

14. Hz. Peygamber Muaz’a (r.a.) dua ederek Allah’tan (c.c.) neler istemesini tavsiye etmiştir? 


Cevap: Allah’a zikretmede ona yardımcı olunmasını dilemesini tavsiye ediyor.


Soru : 15. İyilikte yardımlaşma çerçevesinde yukarıdaki hadisi değerlendirerek düşüncelerinizi yazınız.


Cevap: Peygamberimiz her zaman iyilik yapmıştır. Bildiklerini de Muaz ile paylaşmıştır.


Soru : 16. Peygamberimizin Muaz’a (r.a.) öğrettiği duayı sadakat ve doğruluk açısından değerlendiriniz


Cevap: Peygamber efendimizi dinlediği takdirde sadık biri olmuş olacaktır. Ayrıca Allah’ı doğru anmayı da öğrenmiş olacaktır.


D. Aşağıda verilen kavramları ve açıklamaları uygun şekilde eşleştiriniz


Cevap:

 1. Mute Savaşı’nda şehit oldu. (C)
 2. Dostlukla bağdaşmaz. (E)
 3. Cesareti ve fedakârlığı ile tanınan hanım sahabilerdendir (A)
 4. Yardımlaşmanın karşıtı olan eylemlerdir. (B)
 5. Azim ve fedakârlık gerektirir. (D)

7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 125 Cevapları


E. Aşağıdaki bulmacada, işlediğiniz ünitede geçen bazı kavramlar ve isimler gizlenmiştir. Bunları bularak renkli kalemle işaretleyiniz


Cevap:

7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 123-124-125 Cevapları MEB Yayınları
”7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 125 Cevapları”

İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en büyük destekçisi ve yardımcısı olan sahabeler ve ilk Müslümanlar Müslümanlığı yaymak ve Müslümanlığı insanlara benimsetmek amacıyla birçok mücadeleler vermiş bu orada şehit olmuş ve bu uğurda birçok işkencelere maruz kalmışlardır. Sahabeler göstermiş oldukları cesur ve kararlı davranışlarıyla örnek olmuş peygamber efendimizin izinden gitmiş ve her birinin ayrı hayat yaşantısı ve anlayışıyla örnek alabileceğimiz insanlar arasında yer almaktadır Peygamberimizi görüp inanan sahabeleri bolca kıymet vermedi onların yaşam tarzlarına örnek edinmeliyiz

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.