8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı

8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 125-126-127 Cevapları MEB Yayınları

Göster

8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı 5. Ünite Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları Sayfa 125, 126, 127


5.Ünite Ünite Değerlendirme Çalışmaları Metni Cevapları


8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 125 Cevapları


A- İlk dört soruyu metne göre cevaplayınız.


Soru :  1) Metne uygun bir başlık koyunuz.


Cevap: İslam’ın yayılması


Soru :  2) Sahabilerin farklı yerlere yerleşme nedenleri nelerdir? Kısaca yazınız.


Cevap: İslam dinini hızlı bir şekilde yayarak İslam dininin unutulmamasıdır. Bilinmeyen yerleri fetih ederek orada ki insanlara da İslam dinini anlatmaktır amaçları.


Soru :  3)Bazı şehirlerin ilim merkezi olmasında sahabilerin rolü nedir? Kısaca açıklayınız.


Cevap: Fetih ederek yerleştikleri yerler de bilinçli gençleri alarak onlara yeni bilgiler aktarıp kısa sürede büyümesini ve ilim merkezi haline gelmesi sağlanmıştır.


Soru :  4) Yukarıdaki metne göre sahabiler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 


Cevap: B
A) Sahabiler zamanında İslam çok geniş alana yayılmıştır.
B) Sahabiler, Medine dışına sadece cihad için çıkmışlardır.
C) Sahabiler yerleştikleri yerlerde insanlara Kur’an ve hadis öğretmişlerdir.
D) Sahabiler bazı şehirlerin ilim merkezi olmasına öncülük etmişlerdi


8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 126 Cevapları


B- Aşağıda verilen açık uçlu soruları cevaplayınız.


Soru :  1) İslam davetinde sahabenin rolü nedir? Açıklayınız. 


Cevap: Sahabiler Peygamber efendimizden aldıkları bilgileri yeni yerleri fetih ederek buralarda o bilgileri insanlara aşılamışlar ve İslam dinini hızlı bir şekilde yaymışlardır.


Soru :  2) Hz. Aişe’nin rivayet ettiği hadisler ağırlıklı olarak hangi konuları kapsamaktadır? Yazınız. 


Cevap: Peygamber efendimizin ev hayatı ile ilgili hadisleri içermektedir.


Soru :  3) Hz. Ömer, İslam’ın doğru anlaşılması ve öğretilmesi için neler yapmıştır? Kısaca yazınız.


Cevap: Hz. Ömer halife olduğu zaman bir şey emrettiği ve yasakladığı zaman ilk olarak yapmaya  kendi ailesinden başlamıştır. Bu konuda en ince ayrıntıya kadar takip etmiş ve doğru yoldan ayrılmamıştır.


Soru :  4) Musab b. Umeyr’i (r.a.) İslam tarihinde öne çıkaran özellik nedir? Yazınız.


Cevap: Musab b. Umeyr medine de Es’ad bin Zürare’n,n evinde Kuran-ı Kerim’i öğretip İslam dinini anlatmaktaydı. Doğru bir insan olmuş, yardımsever ve hoşgörülü biridir. Ayrıca dinine de bağlı bir insan olmuştur.


C- Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz. 


Soru :  1) Aşağıda, Hz. Aişe ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 


Cevap: D
A) En çok hadis rivayet eden yedi kişiden biridir.
B) Evini okul gibi kullanmış, çok sayıda öğrenci yetiştirmiştir.
C) Babası, Peygamberimizin (s.a.v.) yakın dostu Hz. Ebû Bekir’dir.
D) 678 tarihinde Mekke’de vefat etmiştir.


Soru :  2) Sahabilerle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez.


Cevap: B
A) Peygamber’imize (s.a.v.) inanan arkadaşlarıdır.
B) Peygamber’imizden (s.a.v.) sonra sadece ahiret için çalışmışlardır.
C) Peygamber’imizin (s.a.v.) hadislerini sonraki nesillere aktarmışlardır.
D) Peygamber’imize (s.a.v.) yakınlık duymuşlar, ona bağlanmışlardır.


8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 127 Cevapları


Soru :  3) Aşağıdaki sahabilerden hangisi kendisine Tercüman’ül-Kur’an (Kur’an Tercümanı) unvanı verilen sahabidir?


Cevap: C
A) Hz. Ömer
B) Hz. Ali
C) Abdullah b. Abbas
D) Abdullah b. Mesud


Soru :  4) Mute Savaşı’nda şehit olan Peygamberimizin amcasının oğlu Cafer’le (r.a.) ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur.


Cevap: C
A) Hz. Ali’nin küçük kardeşidir.
B) Habeşistan’a hicret etmemiştir.
C) Mute Savaşı’nda büyük kahramanlık göstermiştir.
D) Hicretten sonra Müslüman olmuştur.


D- Aşağıdaki ifadelerin başına doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız


Cevap:

  1. ( Doğru ) Halife Hz. Ömer Kur’an öğrenenlere beytülmalden maaş bağlanmasını istemiştir.
  2. ( Doğru ) Hz. Ali halifeliği süresince Kur’an’ın doğru anlaşılması için mücadele etmiştir.
  3. ( Yanlış ) Zeyd b. Harise (r.a.), Uhud’da şehit olmuştur.
  4. ( Doğru ) Sahabiler İslam’ın ilk öğrencileri ve öğretmenleridir.

E- Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü/sözcükleri yazınız.

(Ehl-i Beyt, Faruk, Anam-bababam, Ali, Aşere-i Mübeşşere)


Cevap:

  1. Sahabilerin Allah Resulüne (s.a.v.) hitap ederken kullanmayı alışkanlık haline getirdikleri “anam – babam sana feda olsun” cümlesi, onların Hz. Peygamber’e duydukları yakınlık ve bağlılığın ifadesidir.
  2. Adalet sembolü olan Hz Ömer’e verilen faruk ismi, hak ile batılı birbirinden ayıran anlamına gelmektedir.
  3. Dördüncü Halife Hz. Ali dir.
  4. Aşere-i Mübeşşere henüz hayatta iken Hz. Peygamber (s.a.v.) tarafından cennetlik oldukları kendilerine müjdelenen on sahabi anlamına gelmektedir.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Mekke halkında cehaletin bitmemesi ve sahabeleri yapılan işkenceler sebebiyle öncelikle Mekke ve habeşistan’a göç eden sahabeler dünyanın birçok yerine yerleşmiş burada Müslümanlığın yayılmasına ve hak din olduğunun bildirilmesi ne büyük destek vermişlerdir. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin izinden giden sahabeler Müslümanlığı en güzel şekilde anlatarak tüm insanlara doğru yolu bulmaları için yardımcı olmuşlardır. Sahabelerin hayatlarını okuduğumuz zaman Müslümanlık dini için çekmiş oldukları mücadeleleri ve zorlukları en güzel şekilde görebiliriz.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.