8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı

8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 63-65-69 Cevapları Tutku Yayınları

8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı Peygamberimizin Vahyi Yaşayarak Öğretmesi Cevapları Sayfa 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69


Peygamberimizin Vahyi Yaşayarak Öğretmesi Metni Cevapları


8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 63 Cevapları


Soru : Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hadislerinin ve uygulamalarının Kur’an’ın anlaşılmasındaki rolü nedir? Düşününüz.


Cevap: Peygamber efendimiz Kur’an da verilen emir ve yasakları kendi hayatına uygulamış ve insanlara örnek olmuştur. Müslüman olanlar peygamber efendimize uyarak dinini yaşamaya başlamışlardır.


8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 65 Cevapları


“Canım kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız…”
Müslim, İman, 93,94; Tirmizî, Et’ime, 45

Soru : Yukarıdaki hadise göre iman ile sevgi arasında nasıl bir ilişki vardır? Arkadaşlarınızla konuşunuz.


Cevap: İman içten gelen bir duygudur. İman eden insan sevgi ile yapar bu davranışları. Allah’a olan sevgimizi ona iman ederek gösteririz. Bundan dolayı iman ve sevgi iç içedir.


8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 69 Cevapları


“İmanca müminlerin en olgunu, ahlakı en güzel olup aile bireylerine karşı en yumuşak ve lütufkâr davranandır.”
Tirmizî, İman, 6.
“Bir mümin, güzel ahlakı sayesinde, gündüz oruç tutup gece namaz kılan kimselerin derecesine ulaşır.”
Buhârî, Edeb, 7; Tirmizî, Birr, 62.

Soru : Yukarıdaki hadislerde verilmek istenen mesaj nedir? Düşüncelerinizi yazınız.


Cevap: Bir Müslüman sadece ibadet ederek değil ahlakının da güzel olması gerekmektedir. Bu sayede diğer Müslümanlar gibi yani ahlakı güzel olan Müslümanlar gibi iman etmiş oluruz.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Biri Müslüman tamamlayan iki ögeden birisi ibadet birisi ise ahlaklı davranıştır. Nitekim bir insan ibadet ederek sosyal hayatına ve aile bireylerinden kendini uzaklaştırma malıdır dünya hayatında da görev ve sorumluluklarımız vardır özellikle çevremizdeki insanlara karşı ahlaklı ve terbiyede davranmamız bize tam bir Müslüman yapar. İbadetlerimizi tam ve eksiksiz yaptığımızda ayrıca güzel ahlakımızla ve terbiyemiz de çevremizdeki insanlar tarafından övülen ve sevilen bir insan olduğumuzda Müslümanlığı örnek bir din haline getirebiliriz

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.